Szczecin
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące - G_1Ag matematyczno-geograficzna dwujęzyczna
Nazwa oddziału

 G_1Ag matematyczno-geograficzna dwujęzyczna

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

Dodatkowe wymagania

 Sprawdzian kompetencji językowych: test z języka angielskiego

Opis

1Ag - klasa matematyczno-geograficzna dwujęzyczna z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania.
Klasa jest objęta patronatem Katedry Filologii Angielskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. W klasie tej wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze i realioznawstwo są nauczane dwujęzycznie. W ramach patronatu uczniowie uczestniczą w wykładach i warsztatach organizowanych przez szczecińską Anglistykę. Największą korzyścią płynącą z uczęszczania do klasy dwujęzycznej jest zwiększona liczba godzin języka angielskiego oraz przedmiot praktyczny: język angielski w mediach. Dzięki temu uczniowie bardzo dobrze przygotowują się do zdania matury na poziomie podstawowym, rozszerzonym i dwujęzycznym. Proponujemy ponadto rozszerzenia z przedmiotów: matematyka i geografia. Daje to szansę szerokiego wyboru kierunku studiów. A realizacja programu rozszerzonego z matematyki gwarantuje dobre przygotowanie do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki.