Szczecin
Technikum
Technikum Łączności - G_1Tb_szer_kom_el
Nazwa oddziału

 G_1Tb_szer_kom_el

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Informatyka
 • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Matematyka

 Informatyka

 Fizyka

 Geografia

Opis

TECHNIK SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ nowość 2019

Charakterystyka zawodu

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej to specjalista, zajmujący się montowaniem, użytkowaniem oraz konfiguracją urządzeń wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych, takich jak: systemów odbiorczych, terminali i przyłączy abonenckich, linii przewodowych i światłowodowych oraz sieci i systemów odbiorczych.

Do jego kompetencji będzie należało również administrowanie sieciami wchodzącymi w skład wyżej wymienionych systemów.

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej znajdzie zatrudnienie w firmach i instytucjach z branży szerokopasmowej komunikacji elektronicznej. Mogą być to zarówno operatorzy sieci kablowych realizujących usługi związane z transmisją obrazu, dźwięku i danych zajmujący się transmisją kablową, bezprzewodową czy satelitarną. Umiejętności i wiadomości pozwolą absolwentowi na pracę zarówno przy bieżącej obsłudze, naprawach, a także rozbudowie i tworzeniu nowej infrastruktury sieci kablowych, bezprzewodowych i satelitarnych.

Zawód, który proponujemy, jest więc odpowiedzią na zmieniające się warunki rynkowe i rozwój techniki.

Dodatkowo umożliwiamy ukończenie kursów i uzyskanie certyfikatów Cisco, Microsoft i ECDL. W ostatnim roku nauki dla chętnych uczniów szkoła organizuje kurs i egzamin SEP dający uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń do 1 kV.

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • montowania i uruchamiania instalacji telewizji sanitarnej, kablowej i naziemnej;
 • utrzymania w ruchu i konserwowania instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej;
 • naprawy instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej;
 • montowania i uruchamiania pozabudynkowych sieci szerokopasmowych;
 • utrzymania w ruchu, konserwowania i naprawy pozabudynkowych sieci szerokopasmowych.
Kwalifikacje
 • EE.19. Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej
 • EE.20. Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych
Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:
 • zainteresowania informatyką i komunikacją sieciową,
 • poczucie dyscypliny i odpowiedzialności,
 • zdolność koncentracji, spostrzegawczość i podzielność uwagi,
 • wyobraźnia techniczna i konstrukcyjna,
 • gotowość do wykonywania trudnych prac,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem i nieuleganie frustracji,
 • zamiłowanie do dokładnej pracy, ładu i systematyczności.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie szerokopasmowej komunikacji elektronicznej może być zatrudniony:
 • w firmach i instytucjach z branży szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
 • u operatorów sieci kablowych realizujących usługi związane z transmisją obrazu, dźwięku i danych
 • w firmach zajmujących się transmisją kablową, bezprzewodową czy satelitarną
 • w instytucjach zajmujących się obsługą, naprawą, a także rozbudową i tworzeniem nowej infrastruktury sieci kablowych, bezprzewodowych i satelitarnych.
              
W procesie rekrutacji wymagane będzie zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.