Szczecin
Liceum ogólnokształcące
VIII Liceum Ogólnokształcące - G_1C(i) (dziennikarska- integracyjna)
Nazwa oddziału

 G_1C(i) (dziennikarska- integracyjna)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Język angielski

Opis

Do tej klasy podania mogą składać tylko uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Klasa rozwija zainteresowania dziennikarskie, inspiruje do aktywności twórczej, pracy nad sobą, pogłębiania wiedzy, samodzielnego i krytycznego myślenia oraz pracy w zespole. Adresowana do uczniów ciekawych świata i ludzi, zainteresowanych
otaczającymi wydarzeniami, chcących aktywnie uczestniczyć w społeczeństwie obywatelskim, a w przyszłości myślących o studiach polonistycznych, dziennikarskich, europeistyce, socjologii ... Przedmiotem uzupełniającym w tej klasie są warsztaty
dziennikarskie, które dają umiejętność tworzenia tekstów prasowych, co uczniowie wykorzystują w praktyce, redagując gazetkę szkolną "eLO8", w której pierwsze kroki stawiali znani szczecińscy dziennikarze. Uczniowie będą również zaznajamiani z
podstawami prawa, w tym prasowego.