Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 - G_Operator obrabiarek skrawających
Nazwa oddziału

 G_Operator obrabiarek skrawających

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Opis

Operator obrabiarek skrawających

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Operator obrabiarek skrawających jest zawodem szerokoprofilowym, łączącym w sobie umiejętności właściwe dla tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych. Operator obrabiarek skrawających obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie (komputerowo).

 

KWALIFIKACJE

 

Uczeń kształcący się w zawodzie ślusarz, zdaje tylko jeden egzamin, dzięki któremu uzyskuje kwalifikacje w zakresie:

Uczeń kształcący się w zawodzie operator obrabiarek skrawających, zdaje tylko jeden egzamin, dzięki któremu uzyskuje kwalifikacje w zakresie:

 

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

CERTYFIKATY

 

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji..

 

PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

 

język angielski zawodowy,

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawy obróbki ręcznej i maszynowej oraz montażu

Przygotowywanie obrabiarek skrawających do obróbki

Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających

Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie

Kompetencje personalne i społeczne

 ZADANIA ZAWODOWEOWE ABSOLWENTA

1)    przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie
do planowanej obróbki;

2)    wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z dokumentacją technologiczną;

3)    wykonywania obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z dokumentacją technologiczną.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW

Operatorzy obrabiarek skrawających mogą pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego. Lokalny rynek pracy oczekuje pracowników o takich kwalifikacjach, co daje realną perspektywę zatrudnienia absolwentów szkoły m.in. w lokalnych przedsiębiorstwach

 

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY (ZDJĘCIA LUB FILMY)