Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XII Liceum Ogólnokształcące - G_ I f sportowa piłka ręczna dziewcząt i chłopców
Nazwa oddziału

 G_ I f sportowa piłka ręczna dziewcząt i chłopców

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Biologia
 • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Geografia

 Język angielski

Dodatkowe wymagania

 P_I c i G_I f - klasy sportowe piłka ręczna

Opis

            Kierunek utworzony dla  zawodniczek i zawodników kontynuujących szkolenie sportowe po szkole gimnazjalnej, zrzeszonych w klubach sportowych, biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży.

             DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TĘ KLASĘ?

 •         klasa dla czynnie uprawiających sport w klubach,
 •       współpraca z klubami Superligi piłki ręcznej,
 •       rzetelne przygotowanie do matury (lekcje, konsultacje, fakultety, dodatkowe zajęcia poza szkołą),
 •       dodatkowy przedmiot: biomechanika w sporcie (przybliżenie fizyki i mechaniki ruchu człowieka celem przygotowania do studiów wyższych),
 •        od drugiej klasy fakultatywne zajęcia z chemii,
 •       zajęcia szkolne dostosowane do cyklu treningowego,
 •       uczniowie objęci opieką lekarza i psychologa sportowego oraz fizjoterapeuty,
 •       praktyczne lekcje biologii, geografii i chemii (liczne doświadczenia, mikroskopowanie, zajęcia w terenie),
 •       poznawanie geografii, kultury innych państw (wycieczki zagraniczne, udział  w Międzynarodowych Targach Turystycznych  ITB w Berlinie oraz w ramach projektu „Kulturalnie przez Europę”),
 •       przygotowanie do uzyskania certyfikatów  FCE- First Certificate English (50% kosztów pokrywa szkoła),
 •       promowanie sportu i zdrowego stylu życia (zajęcia z dietetykiem - Szczęśliwy Sposób Odżywiania - certyfikat),
 •      zapewniamy indywidualne podejście do każdego ucznia i życzliwą atmosferę.