Szczecin
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - G_1c - "medialna"
Nazwa oddziału

 G_1c - "medialna"

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Klasa 1 Gc - „medialna”

 

Zajęcia edukacyjne realizowane w zakresie rozszerzonym:

-                      JĘZYK POLSKI

-                      HISTORIA

-                      WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 

Przedmioty uzupełniające:

-          nauka o kodach,

-          przyroda.

 

Autorzy programów:

-    nauka o kodach – p. M. Jagodzińska,

-    przyroda – p. A. Żdan-Andrelczyk

            Wszystkie największe korporacje współczesnego świata szukają do swych zespołów humanistów. Dlaczego? Bo humanista to człowiek, który potrafi myśleć logicznie, ale i nieschematycznie. Przełamuje  obowiązujące konwencje myślowe, szuka nowych rozwiązań, jest kreatywny, wolny od szablonów, a do tego potrafi zrozumieć drugiego człowieka. Zdolność empatii i wrażliwość na ludzi, głębokie zrozumienie ludzkiej natury, doskonała sprawność językowa i bardzo dobre umiejętności komunikacji pozwalają humaniście znakomicie współpracować z innymi, wzmacniać wzajemne relacje, tworzyć przyjazną atmosferę pracy, a także doskonale zarządzać grupą.

Chcemy zerwać z błędnym widzeniem humanisty jako poety nieumiejącego zliczyć do dziesięciu! Chcemy wrócić do źródeł - do starożytnej koncepcji humanisty jako człowieka wszechstronnego, umiejącego myśleć logicznie i przestrzennie, świadomego mocy słowa i wykorzystującego język do prowadzenia dyskusji, argumentowania swojego stanowiska, umiejącego przekonać do swoich racji, a jednocześnie człowieka pewnego swojej wartości i otwartego na spotkanie z drugim człowiekiem. Bo nauki humanistyczne to te "właściwe człowiekowi" – będące środkiem pośredniczącym w przekazie myśli ludzkiej.

            Program klasy zakłada kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach na kierunkach humanistycznych (polonistyka w różnych specjalnościach, filologie, pedagogika, psychologia), artystycznych, społecznych (socjologia, politologia, prawo).

 

Nauka o kodach to przedmiot, którego celem jest kształcenie ponadprzeciętnych umiejętności komunikacyjnych. Realizowany przez trzy lata, rozwijać będzie:

1.  w klasie pierwszej: umiejętności sprawnego i świadomego posługiwania się językiem polskim – obejmować będzie m.in. treści takie jak: poprawność gramatyczna i stylistyczna, akt mowy, akt komunikacji, funkcje wypowiedzi, perswazja, retoryka, manipulacja, techniki wystąpień publicznych, elementy logiki, elementy psychologii, dyskurs, argumentacja, wpływ na rozmówcę, warsztat pisarski;

2.   w klasie drugiej: świadomość specyfiki innych kodów – obejmować będzie m.in. elementy języka migowego, piktogramy, malarstwo, rzeźbę, muzykę, teatr, film, mowę ciała, balet, taniec;

3.    w klasie trzeciej: umiejętności komunikacji społecznej – obejmować będzie m.in. takie treści jak: różne gatunki publicystyczne, autoprezentacja, reklama, umiejętność wypowiedzi w różnych gatunkach publicystycznych, negocjacje, kontakty interpersonalne, zarządzanie grupą.