Szczecin
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - G_1a - "biotechnologiczna"
Nazwa oddziału

 G_1a - "biotechnologiczna"

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

Klasa 1 Ga - „biotechnologiczna”

 

Zajęcia edukacyjne realizowane w zakresie rozszerzonym:

-          BIOLOGIA

-          CHEMIA

-     TRZECI PRZEDMIOT rozszerzony wybierany przez ucznia w 2 półroczu klasy pierwszej i realizowany od początku klasy drugiej spośród przedmiotów:
j. niemiecki, fizyka, matematyka, informatyka.

 

Przedmioty uzupełniające:

-          etologia,

-          historia i społeczeństwo.

 

Autorzy programów:

-            etologia - p. B. Praczkowska,

-            historia i społeczeństwo – p. P. Janicki oraz p. P. Kołodziński.

 

Patronat nad klasą sprawuje Wydział Biotechnologii
i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

 

Główna idea klasy opiera się na integralnym połączeniu nauk przyrodniczych z wykorzystaniem matematyki i technologii informacyjnej. Ważne jest też kształcenie sprawności językowej, wykraczającej poza poziom codziennej komunikacji, tak aby było możliwe zabieranie głosu w sprawach nauki, gospodarki czy studiowania.

Program klasy sprzyja rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia i wyciągania wniosków, a także kształceniu umiejętności rzetelnego formułowania ocen i opinii oraz pogłębianiu szacunku do dorobku cywilizacyjnego ludzkości.


Oferta klasy jest skierowana do uczniów zainteresowanych zdawaniem egzaminu maturalnego z przedmiotów przyrodniczych oraz studiowaniem w przyszłości biotechnologii, farmacji, weterynarii i innych kierunków przyrodniczych, a także politechnicznych.