Szczecin
Liceum ogólnokształcące
VII Liceum Ogólnokształcące - G_Klasa policyjna - mundurowa
Nazwa oddziału

 G_Klasa policyjna - mundurowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Wiedza o społeczeństwie

 Historia

Opis

Klasa policyjna to jedyna taka klasa w regionie. Patronat nad nią objął Komendant Miejski Policji w Szczecinie oraz Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP. Nauka w niej pozwoli m.in. poznać pracę policji,  a jej absolwent zyska podstawową wiedzę na temat funkcjonowania tej formacji oraz bezpieczeństwa Państwa.
W trakcie trzech lat nauki uczniowie
zdobędą podstawową wiedzę o policji, posiądą umiejętności z zakresu musztry, nauczą się obsługi broni palnej, wezmą udział w zajęciach i manewrach taktycznych, poznają skuteczne techniki interwencji i nauczą się sztuki samoobrony.

 

 To profil z gwarancją przyszłego zatrudnienia!