Szczecin
Liceum ogólnokształcące
VI Liceum Ogólnokształcące - G_1 C - MATEMATYCZNO-JĘZYKOWA
Nazwa oddziału

 G_1 C - MATEMATYCZNO-JĘZYKOWA

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Geografia

 Język angielski

Opis

Klasa pod patronatem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Program klasy przygotowuje przede wszystkim do studiów na kierunkach technicznych (architektura, inżynieria, budownictwo) i informatycznych.

Przedmioty rozszerzone:
- matematyka
- język angielski
- fizyka, geografia (do wyboru w klasie II).

Przedmiot dodatkowy: informatyka użytkowa


Zajęcia dodatkowe: udział w wykładach na uczelniach technicznych, udział w cyklicznych wykładach Międzyszkolnego Laboratorium Fizycznego, dodatkowe zajęcia z informatyki dla zainteresowanych uczniów, nauczanie obcego języka nowożytnego ukierunkowane na zagadnienia biznesowe, udział w projekcie Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości.