Szczecin
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - G_1c ekonomiczno - prawna
Nazwa oddziału

 G_1c ekonomiczno - prawna

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Język obcy nowożytny

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Jesteś zdecydowany być ekonomistą, prawnikiem, zajmować się marketingiem…?

PROFIL EKONOMICZNO – PRAWNY jest dla Ciebie!

Przygotuje Cię do studiów uniwersyteckich na kierunkach: prawo, ekonomia, zarządzanie i marketing, public relations, matematyka stosowana, a także na kierunkach politechnicznych i akademii morskiej…


Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia i trzeci przedmiot do wyboru : język obcy lub wiedza o społeczeństwie.
Przedmioty uzupełniające: elementy prawa, edukacja medialna, logika matematyczna, historia i społeczeństwo.


Profil objęty patronatem: Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Szczecińskiej Agencji Artystycznej.