Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XIV Liceum Ogólnokształcące - G_SEKCJA DWUJĘZYCZNA HISZPAŃSKA (1EG)
Nazwa oddziału

 G_SEKCJA DWUJĘZYCZNA HISZPAŃSKA (1EG)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język hiszpański

 Język angielski

 Geografia

Dodatkowe wymagania

 sprawdzian kompetencji językowych język hiszpański

Opis

Oddział dwujęzyczny - sekcja hiszpańska. Język hiszpański na poziomie dwujęzycznym jest drugim, obok polskiego, językiem nauczania. W zakresie rozszerzonym uczeń realizuje przedmioty: język angielski i geografia. Przedmioty uzupełniające to: historia Hiszpanii, geografia Hiszpanii oraz literatura hiszpańska - wszystkie trzy nauczane dwujęzycznie. Do tego oddziału obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych z języka hiszpańskiego, który odbędzie się 4.06.2019 r. o godz. 15.30. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do sekcji hiszpańskiej jeżeli uzyska co najmniej 51% ze sprawdzianu kompetencji językowcy. Przystąpienie do sprawdzianu dotyczy również laureatów konkursów kuratoryjnych.