Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XIV Liceum Ogólnokształcące - G_SEKCJA DWUJĘZYCZNA ANGIELSKA (1DG)
Nazwa oddziału

 G_SEKCJA DWUJĘZYCZNA ANGIELSKA (1DG)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Geografia

 Historia

Dodatkowe wymagania

 sprawdzian kompetencji językowych język angielski

Opis

Oddział dwujęzyczny - sekcja angielska. Język angielski na poziomie dwujęzycznym jest drugim, obok polskiego językiem nauczania. W zakresie rozszerzonym uczeń realizuje program geografii oraz historii. Przedmioty uzupełniające to: historia i matematyka nauczane dwujęzycznie oraz do wyboru: ekonomia w praktyce lub wiedza o sztuce. Do tego oddziału obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego, który odbędzie się 3.06.2019 r. o godz. 15.30. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do sekcji angielskiej jeżeli uzyska co najmniej 51% ze sprawdzianu kompetencji językowych. Przystąpienie do sprawdzianu dotyczy również laureatów konkursów kuratoryjnych. Z testu zwolnieni są tylko laureaci konkursu kuratoryjnego z języka angielskiego.