Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XIV Liceum Ogólnokształcące - G_DZIENNIKARSKO-PRAWNA (1CG)
Nazwa oddziału

 G_DZIENNIKARSKO-PRAWNA (1CG)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

 Język obcy nowożytny

Opis

Klasa dziennikarsko - prawna przygotowuje do podjęcia dalszych studiów na kierunkach humanistycznych, np. prawo, socjologia, politologia, filologia, dziennikarstwo. Uczeń realizuje w zakresie rozszerzonym program historii, wiedzy o społeczeństwie i języka obcego. Ma możliwość wyboru języka obcego realizowanego w zakresie podstawowym i rozszerzonym spośród języków: angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego (wymagana liczba chętnych do powstania grupy na poziomie rozszerzonym 12 osób). Z puli przedmiotów uzupełniających realizowane są: przyroda,  język angielski specjalistyczny business/ legal oraz do wyboru: ekonomia w praktyce lub wiedza o sztuce. W rekrutacji punktowany jest język obcy nowożytny, z którego uczeń ma wyższą ocenę końcoworoczną.