Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XIV Liceum Ogólnokształcące - G_MEDYCZNA (1BG)
Nazwa oddziału

 G_MEDYCZNA (1BG)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Język obcy nowożytny

 Chemia

Opis

Klasa medyczna przygotowuje do podjęcia studiów przede wszystkim na kierunkach medycznych lub przyrodniczych. Uczeń realizuje w zakresie rozszerzonym program biologii i języka obcego oraz przedmioty do wyboru: fizyka, chemia lub geografia. Ma możliwość wyboru języka obcego realizowanego w zakresie podstawowym i rozszerzonym spośród języków: angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego (wymagana liczba chętnych do powstania grupy na poziomie rozszerzonym 12 osób). Z puli przedmiotów uzupełniających realizowane są: historia i społeczeństwo, ekologia, oraz język angielski specjalistyczny medical/ scientific. W rekrutacji punktowany jest język obcy nowożytny, z którego uczeń ma wyższą ocenę końcoworoczną.