Szczecin
Technikum
Technikum Technologii Cyfrowych - G_1 Ta
Nazwa oddziału

 G_1 Ta

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Technik informatyk - w klasie poszerzamy kompetencje w zakresie aplikacji mobilnych i internetowych.