Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi - G_d (i) - społeczna
Nazwa oddziału

 G_d (i) - społeczna

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Do tej klasy podania mogą składać tylko uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zapraszamy do tej klasy osoby zainteresowane tematyką społeczną. Dzięki udziałowi w wielu projektach (np. projekt  Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu organizowanym przez Klub Jagielloński, debatach (np. debaty oksfordzkie organizowane przez Muzeum Narodowe w Szczecinie - Centrum Dialogu Przełomy) i współpracy z IPN młodzież poznaje zagadnienia związane z profilem klasy nie tylko na lekcjach.