Szczecin
Technikum
Technikum Elektryczno-Elektroniczne - G_1 f_Technik mechatronik
Nazwa oddziału

 G_1 f_Technik mechatronik

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Informatyka

 Język obcy nowożytny

Opis

Technik mechatronik

Klasa łączona z zawodem technik informatyk - wszystkie zajęcia z kształcenia ogólnego odbywają się razem, a zajęcia z kształcenia modułowego według zawodów (informatyk lub mechatronik)

Przedmioty rozszerzone:
- matematyka (obowiązkowa),
- drugi przedmiot wybierany przez ucznia z: fizyka, informatyka, język angielski, język niemiecki.
Rozszerzenie z wybranego przedmiotu zostanie wprowadzone po zadeklarowaniu i utworzeniu grupy od drugiej klasy.