Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XI Liceum Ogólnokształcące - 1LC - KLASA EUROPEJSKA
Nazwa oddziału

 1LC - KLASA EUROPEJSKA

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Wiedza o społeczeństwie

 Język angielski

Opis

KLASA EUROPEJSKA

Patronat Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Prawa i Administracji US

 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, wos,  język angielski

 Pierwszy język nowożytny:

 - j.angielski (poziom rozszerzony)  - po teście diagnostycznym zostanie określony poziom ucznia i przydział do grupy zaawansowania

 Drugi język nowożytny:

j. włoski, j. niemiecki , j. rosyjski  - poziom podstawowy

 Przedmioty punktowane: WOS, geografia

 Zajęcia dodatkowe:

-cykliczne wykłady i spotkania prowadzone przez pracowników naukowych wydziału europeistyki i stosunków międzynarodowych US;

- wykłady i zajęcia warsztatowe prowadzone przez pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach patronatu;

- wycieczki edukacyjne do Warszawy, Holandii i Belgii.

 Dlaczego warto wybrać klasę europejską?

    Oferta skierowana jest dla uczniów, którzy chcą poznawać i rozumieć procesy społeczno-gospodarcze zachodzące we współczesnym świecie. Absolwenci tej klasy mogą studiować na kierunkach ekonomicznych, prawniczych, turystycznych, dziennikarskich., europeistyce, stosunkach międzynarodowych.

*Więcej informacji: www.zso4.szczecin.pl