Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XI Liceum Ogólnokształcące - 1LB - KLASA MEDYCZNA
Nazwa oddziału

 1LB - KLASA MEDYCZNA

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Chemia

 Biologia

 Język angielski

Opis

KLASA MEDYCZNA

Patronat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i Wydziału Technologii Chemicznej i Inżynierii Chemicznej ZUT

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  chemia, biologia, język angielski

 Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, badania mikroskopowe i laboratoryjne w medycynie

 

Pierwszy język nowożytny:

 - j.angielski (poziom rozszerzony) - po teście diagnostycznym zostanie określony poziom ucznia i przydział do grupy zaawansowania

 Drugi język nowożytny:

j. włoski, j. niemiecki, j. rosyjski  - poziom podstawowy

 Przedmioty punktowane:  chemia, biologia

     Oferta dla uczniów zainteresowanych studiowaniem na kierunkach medycznych: na analityce medycznej, rehabilitacji, farmacji, stomatologii, biologii, chemii, fizjoterapii itd. Jest to także klasa dla uczniów, którzy zainteresowani są przedmiotami przyrodniczymi i chcą zdobyć atrakcyjny oraz poszukiwany zawód. Dodatkowe zajęcia z biologii i chemii prowadzone są w formie laboratoryjnej w szkole i na wydziałach Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT oraz na PUM. Uczniowie cyklicznie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Uczniowie tej klasy:

 -  uczestniczą w projekcie: ,,Licealista w świecie nauki’’ organizowanym przez Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt;

- współpracują z Centrum Dydaktyczno- Badawczym Nanotechnologii ZUT w Szczecinie;

- współpracują z Wydziałem Biotechnologii;

- realizacją programu MAM PUM Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego;

- uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych ,,Badania w medycynie z zakresu biologii i chemii’’.

*Więcej informacji: www.zso4.szczecin.pl