Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XI Liceum Ogólnokształcące - 1LA - KLASA DWUJĘZYCZNA O PROFILU PRAWNYM /GRUPA WŁOSKA
Nazwa oddziału

 1LA - KLASA DWUJĘZYCZNA O PROFILU PRAWNYM /GRUPA WŁOSKA

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

 Język polski

Dodatkowe wymagania

 Egzamin uzdolnień kierunkowych z języka włoskiego

Opis

KLASA DWUJĘZYCZNA O PROFILU PRAWNYM

/GRUPA WŁOSKA I ANGIELSKA/

Patronat Wydziału Prawa i Administracji US; Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych  oraz Wydziału Italianistyki US

 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  historia, wiedza o społeczeństwie,  język polski

 Przedmioty uzupełniające: przyroda, elementy prawa

 Języki obce: j. włoski ( kontynuacja), j. angielski ( kontynuacja), j. niemiecki ( podstawowy), j. rosyjski ( podstawowy)

 Grupa A – dwujęzyczna z językiem włoskim

 W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego kandydaci muszą przystąpić do sprawdzianu z uzdolnień kierunkowych z języka włoskiego w dniu 28 maja  o godz.16:00 (w XI LO)

 Pierwszy język nowożytny:

  • język włoski – nauczany w systemie dwujęzycznym

Drugi język nowożytny do wyboru:

  • język angielski – kontynuacja;

  • język niemiecki – od podstaw;

  • język rosyjski – od podstaw;

Przedmioty nauczane dwujęzycznie:

  • geografia nauczana dwujęzycznie-wybrane elementy;

  • biologia nauczana dwujęzycznie-wybrane elementy.

Przedmioty punktowane:

historia, WOS

Oferta dla uczniów, którzy chcą studiować prawo, administrację publiczną, socjologię, filologię polską, angielską, włoską, psychologię, pedagogikę, resocjalizację, bezpieczeństwo narodowe, historię, europeistykę, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, kierunki ekonomiczne

Uczniowie:

- uczestniczą w wykładach na Wydziale Prawa i Administracji, w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych;

- mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez lektorów włoskich i angielskich (konwersacje i wykłady);

- biorą udział w debatach i spotkaniach samorządowych;

-realizują projekty w zakresu tematyki patriotycznej;

- uczestniczą w zajęciach przygotowujących do olimpiad;

- uczestniczą  w zajęciach na terenie Sądu Okręgowego .

- wycieczki edukacyjne do W.Brytani, Włoch.

*Więcej informacji: www.zso4.szczecin.pl