Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 - G_1 mB_mechanik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 G_1 mB_mechanik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Opis

Zawód: mechanik pojazdów samochodowych.

Absolwenci:
  • uzyskują tytuł robotnika wykwalifikowanego w wybranym zawodzie
  • zdobywają wykształcenie dające możliwość ubiegania się o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia
  • mogą podjąć pracę w zakładach usługowo - naprawczych, stacjach diagnostyki pojazdów, przedsiębiorstwach produkujących samochody, w służbie technicznej obsługi pojazdów w dużych firmach
  • potrafią posługiwać się techniką komputerową