Szczecin
Technikum
Technikum Samochodowe - G_1 ABC T_ technik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 G_1 ABC T_ technik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Język angielski

 Fizyka

Opis

Zawód: technik pojazdów samochodowych.

Absolwenci:
  • uzyskują wiedzę o budowie i zasadach poprawnej eksploatacji i naprawy pojazdów oraz o zaawansowanych systemach elektroniki pojazdowej
  • poznają metody nowoczesnej diagnostyki komputerowej
  • mogą kontynuować naukę w dowolnej szkole wyższej
  • mają szansę zatrudnienia w salonach obsługi i sprzedaży samochodów, zakładach naprawczych, stacjach diagnostyki pojazdów, stacjach kontroli pojazdów, firmach przewozowych i kurierskich oraz firmach produkujących podzespoły samochodowe oraz konkretne modele samochodów