Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XIV Liceum Ogólnokształcące - G_MATEMATYCZNO-JĘZYKOWA (1FG)
Nazwa oddziału

 G_MATEMATYCZNO-JĘZYKOWA (1FG)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język obcy nowożytny

 Geografia

Opis

Klasa matematyczno- językowa przygotowuje do podjęcia dalszych studiów na kierunkach technicznych lub przyrodniczych. Uczeń realizuje w zakresie rozszerzonym program matematyki, języka obcego oraz przedmiot do wyboru spośród: fizyki, chemii lub geografii. Ma możliwość wyboru języka obcego realizowanego w zakresie podstawowym i rozszerzonym spośród języków: angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego (wymagana liczba chętnych do powstania grupy na poziomie rozszerzonym 12 osób). Z puli przedmiotów uzupełniających realizowane są: historia i społeczeństwo, język angielski specjalistyczny IT /engineering oraz do wyboru: informatyka użytkowa, ekonomia w praktyce lub wiedza o sztuce.W rekrutacji punktowany jest język obcy nowożytny, z którego uczeń ma wyższą ocenę końcoworoczną.