Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 - G_1TRW_monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Nazwa oddziału

 G_1TRW_monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Zajęcia techniczne

Opis

Branżowa Szkoła I o Nr 1 kształci na potrzeby budownictwa robotnika wykwalifikowanego w zawodzie montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. To zawód bardzo wszechstronny, który daje kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych. Absolwenci są bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych.