Szczecin
Technikum
Technikum Zawodowe Nr 1 - G_1D_Technik budowy dróg
Nazwa oddziału

 G_1D_Technik budowy dróg

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

Opis

Technik budowy dróg to bardzo atrakcyjny zawód na rynku pracy w Polsce i w Europie. Zawód z przyszłością z punktu widzenia skali planowanych robót drogowych w Polsce. Absolwent może uzyskać uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie do projektowania dróg oraz obiektów drogowych oraz kierowania robotami i nadzorowania robót drogowych.