Szczecin
Technikum
Technikum Zawodowe Nr 1 - G_1RW_Technik robót wykończeniowych w budownictwie
Nazwa oddziału

 G_1RW_Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

Opis

Technik robót wykończeniowych w budownictwie to atrakcyjny zawód poszukiwany na rynku pracy. Roboty wykończeniowe stanowią większość prac w procesie budowlanym w nowo wznoszonych budynkach, a modernizacje i remonty to prawie w całości „wykończeniówka”. Rozwój budownictwa oraz eksploatacja istniejących budynków stwarza nieustannie, kolejne zapotrzebowanie na fachowców w zakresie robót wykończeniowych. Nauka w technikum umożliwia zdobycie umiejętności wykonawcze , a także w zakresie kontroli i rozliczania robót budowlanych. Kształcenie w tym zawodzie będzie rozszerzone o elementy projektowania wnętrz ze szczególnym naciskiem na znajomość materiałów i technologii wykończenia wnętrz, które będą bardzo przydatne w przyszłej pracy zawodowej. Absolwent technikum jest w pełni przygotowany do zakładania i prowadzenia własnej firmy działającej w zakresie wykonywania i rozliczania robót budowlanych, która ma wszelkie szanse zaistnienia na rynku pracy w kraju i za granicą.