Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego Jana Bosko- szkoła niepubliczna
Zespół szkół
Adres
ul.św. Jana Bosko 1, 71-125 Szczecin
Telefon
91 48 78 255
Fax
91 48 77 432
E-mail
Strona www
Dyrektor
ks. mgr Mariusz Kowalski
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, organizowaną i kierowaną przez Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha w Pile, wychowującą młodzież zgodnie z systemem wartości, opartym na zasadach moralności chrześcijańskiej, tradycjach narodowych i wartościach humanistycznych. Liceum jest kameralną szkołą koedukacyjną kształcącą młodzież w cyklu trzyletnim, przygotowując ją do egzaminu maturalnego. Nauka w liceum jest odpłatna. Zajęcia odbywają się w systemie jednozmianowym, w godzinach od 8.00 do 15.20. Oferujemy uczniom naukę języków obcych zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Proponujemy naukę języka angielskiego i języka niemieckiego. Nadzór pedagogiczny nad działalnością liceum i realizacją programu dydaktycznego sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty. Nauka w naszej szkole odbywa się w miłej i wyjątkowej atmosferze. Maksymalna ilość uczniów w klasie - 20 osób. Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie m.in. sale z tablicami interaktywnymi, sale multimedialne, salę konferencyjną z nowoczesnym wyposażeniem, salę informatyczną, salę gimnastyczną, siłownię, saunę, bibliotekę z czytelnią, stołówkę i bufet. W roku szkolnym 2018/2019 planujemy utworzenie następujących klas: - humanistyczną, - przyrodniczą. ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE W FORMIE WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH: 10 i 24 kwietnia 2018 r. w godz. 12.30 - 15.30 13 i 27 kwietnia 2018 r. w godz. 11.30 - 14.00 Strona liceum Opis klas Wymagane dokumenty Nasza oferta Zasady rekrutacji Harmonogram rekrutacji
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Budynek szkoły zlokalizowany jest w Szczecinie przy ul. św. Jana Bosko 1 (dawniej ul. Witkiewicza). Dojazd autobusem 86, 75 i 67. Możliwy jest także dojazd tramwajem linii 5, 7 oraz 9. Punktem orientacyjnym dla lokalizacji naszej placówki jest znajdujący się w bliskim sąsiedztwie stadion Pogoni Szczecin.
Historia
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego rozpoczęło swoją działalność 1 września 1995 r. jako pierwsze Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie. Decyzją Nr KO.III.021/38/96 Kuratora Oświaty w Szczecinie 22 marca 1996 r. liceum otrzymało uprawnienia szkoły publicznej. Liceum zostało erygowane przez Towarzystwo Salezjańskie Inspektorii pw. św. Wojciecha z siedzibą w Pile, a wybudowane pod kierownictwem ks. dyrektora Lucjana Gierosa. Pierwszym dyrektorem szkoły został ks. dr Maciej Szczepankiewicz. Od 1 września 2012 r. funkcję dyrektora szkoły przejął ks. mgr Mariusz Kowalski. W szkole, obok salezjanów, pracują również nauczyciele świeccy. LOTS kształci młodzież w duchu wartości chrześcijańskich, zgodnie z pedagogiką św. Jana Bosko - założyciela Zgromadzenia Salezjańskiego. Priorytetem placówki jest: - wszechstronny rozwój duchowy, intelektualny i fizyczny młodzieży poprzez realizację wartości chrześcijańskich na bazie katolickiej nauki Kościoła, - umożliwienie młodzieży nabycia nowoczesnej wiedzy i poznania zasad życia społecznego, zgodnie z ich uzdolnieniami i aspiracjami, - umiłowanie kultury i tradycji narodowych, wyrabianie wrażliwości na problemy sprawiedliwości i pokoju, własnego środowiska, narodu i świata, - kształtowanie humanistycznej postawy uczniów, praca nad sobą, kształtowanie postawy służby drugiemu człowiekowi, - wychowanie uczniów w wolności i dla wolności, w duchu szacunku, tolerancji i współdziałania.
Koła zainteresowań
Uczniowie mogą korzystać nieodpłatnie z kół przedmiotowych: - matematycznego, - chemicznego, - fizyczno-astronomicznego, - biologicznego, - języka niemieckiego, - języka angielskiego, - muzycznego. W szkole uczniowie mają okazję uczestniczenia: - w przygotowaniu do uzyskania certyfikatu umiejętności komputerowych ECDL, - w indywidualnych i grupowych zajęciach z doradcą zawodowym. Uczniowie zainteresowani sportem, mogą uczestniczyć w zajęciach SKS na boisku, siłowni oraz na przystani AZS. W szkole działa Klub Cyrkowy "Bosko". Prowadzone są także zajęcia: - poetyckie we współpracy z ZLP Oddział w Szczecinie, - teatralne, rozwijające zdolności artystyczne. Uczniowie uczestniczą w warsztatach w ramach Akademii Szlifowania Diamentów. Uczniowie przygotowujący się do egzaminu maturalnego mają możliwość korzystania z dodatkowej pozalekcyjnej pomocy nauczycieli.
Kontakty zagraniczne
- Cykliczne wycieczki do Niemiec, celem poznania kultury i tradycji sąsiadów oraz doskonalenie umiejętności językowych. - Realizowanie projektów międzynarodowych w ramach wymiany młodzieży ze szkołami w Neubrandenburgu (Niemcy ) i we Włoszech (Florencja
Osiągnięcia
Corocznie nasi licealiści otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uczniowie biorą udział w licznych konkursach, zawodach i olimpiadach przedmiotowych. Uzyskali wysokie lokaty w: - Olimpiadzie Filozoficznej, - Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości (patronat Konsula Honorowego Wielkiej Brytanii), - Konkursie Przyrodniczym, - Olimpiadzie Religijnej. Nasi uczniowie zdobywali indeksy i nagrody m.in.: w Olimpiadzie Języka Polskiego, w konkursie historycznym „Historicus Sum”, w konkursach recytatorskich, matematycznych „Kangur” i „Kwadratura Koła” oraz w zawodach sportowych. Absolwenci liceum podejmują z powodzeniem naukę na uczelniach krajowych i zagranicznych. Liceum współpracuje m.in.: z Wyższą Szkołą Humanistyczną TWP, Uniwersytetem Szczecińskim, Pomorskim Uniwersytetem Medycznym oraz Książnicą Pomorską. Młodzież liceum zgodnie z chrześcijańską tradycją od wielu lat uczestniczy w akcjach charytatywnych m.in. organizuje zbiórki darów na rzecz Domu Samotnej Matki w Karwowie, organizuje przedstawienia dla mieszkańców Domu Kombatanta i Seniora oraz dla dzieci przebywających na Oddziale Pediatrii Hematologii i Onkologii Dziecięcej PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej. Systematycznie organizowane są zbiórki na rzecz schroniska dla zwierząt.