Szczecin
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące
Adres
ul. Pomorska 150, 70-812 Szczecin
Telefon
(91)4600-093
Fax
(91)4600-093
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Barbara Kwiatek
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Akademia Młodego Prawnika
 • Zajęcia laboratoryjne na Wydziale Biotechnologii ZUT
 • Koło teatralne
 • Warsztaty lalkarskie
 • gabinet chemiczny
 • wymiana młodzieży polsko - niemieckiej
 • integracja
 • nasze boiska
 • orlik
 • są u nas pyszne obiadki
 • wolontariat
 • wycieczka do Wrocławia
 • stroimy się odświętnie...
 • lubimy czytać
 • III Liceum Ogólnokształcące
 • nasza magnolia
Opis

III Liceum Ogólnokształcące to nowoczesna szkoła z 70 - letnią tradycją.

Dlaczego „TRÓJKA”? 


Wybierając nasze Liceum masz szansę:

 • osiągnąć sukces na egzaminie maturalnym
 • pracować z ambitnymi i otwartymi nauczycielami - egzaminatorami OKE
 • rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności
 • zdobywać wysokie wyniki w olimpiadach i konkursach
 • doświadczyć kameralnej atmosfery dającej poczucie bezpieczeństwa, sprzyjającej nawiązywaniu bliskich relacji koleżeńskich
 • na wygodny i szybki dojazd z Prawobrzeża, Lewobrzeża oraz okolicznych miejscowości.

Nasze atuty:

1. wysoki poziom nauczania:

 • wysoka zdawalność matury z dobrymi wynikami 
 • sukcesy młodzieży w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych

2. profesjonalna i dostosowana do potrzeb uczniów organizacja zajęć: 

 • nauka języków obcych według poziomu zaawansowania (w grupach międzyoddziałowych)
 • wybór trzeciego przedmiotu rozszerzonego zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

3. wszechstronny rozwój uczniów:

 • bogata oferta kół zainteresowań
 • warsztaty teatralne prowadzone przez aktorów Teatru Polskiego w Szczecinie 
 • warsztaty filmowe w MOK Delta 
 • współpraca ze szczecińskimi uczelniami i instytucjami kulturalno – oświatowymi
 • warsztaty psychoedukacyjne
 •  wycieczki edukacyjno - turystyczne po Polsce i do państw europejskich (Wielka Brytania, Niemcy)
 • samorządność uczniowska
 • wymiana młodzieży ze szkołą w Itzehoe

4. posiadamy: 

 • nowoczesne sale lekcyjne z dostępem do Internetu, wyposażone w rzutniki multimedialne, tablice interaktywne
 • Centrum Informacji Multimedialnej
 • bibliotekę z bogatym i atrakcyjnym zbiorem, kompleks boisk sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012”
 • stołówkę z domowymi obiadami
 • monitoring

5. zapewniamy naukę w systemie jednozmianowym


6. klasy objęte są patronatami:

 • humanistyczo-artystyczne - patronatem Wydziału Prawa i Administracji US, Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Wydziału Filologicznego US, Szczecińskiej Agencji Artystycznej
 • biologiczno-medyczne - patronatem Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT.
 • ekonomiczno-prawne - patronatem Wydziału Prawa i Administracji US, Szczecińskiej Agencji Artystycznej.


https://lo3.szczecin.pl/oferta-edukacyjna/

https://lo3.szczecin.pl/zasady-rekrutacji-na-rok-szkolny-2019-2020/Oferta
Dojazd

 Przy szkole zatrzymują się autobusy (przystanek "Plac Słowiański"):  56, 64, 72, 73, 77, 93, 96, 97, C, H.

Szkoła znajduje się w pobliżu dworca kolejowego Szczecin - Dąbie.


Historia
    III Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie powstało we wrześniu 1946 roku jako Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika w Szczecinie - Dąbiu z inicjatywy księdza Kazimierza Świetlińskiego i członków Związku Osadników Wojskowych.
Naukę rozpoczęto 08.10.1946 r. w pomieszczeniach szkoły powszechnej przy ulicy Mierniczej. Pierwszym dyrektorem był Zdzisław Grabowski, doświadczony nauczyciel z Warszawy. W latach 1946 - 1947 istniały cztery klasy.

    We wrześniu 1957 r. rozpoczęto naukę w nowym budynku przy ul. Pomorskiej 150. Szkoła zmieniła nazwę na Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Nr 3 w Szczecinie-Dąbiu, a jej stan liczebny powiększył się do 438 uczniów.
W nowym budynku warunki do nauki i pracy były zdecydowanie lepsze. Gabinety zostały dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, wzrosła liczba nauczycieli zatrudnionych na pełnych etatach.

    01.03.1960 r. Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o nadaniu szkole imienia Mikołaja Kopernika. Dotychczas używano imienia szkoły zwyczajowo bez zgody Ministerstwa Oświaty. W 25 rocznicę utworzenia szkoły Komitet Rodzicielski ufundował sztandar, którego uroczystość nadania nastąpiła 17.02.1973 r. w 500 rocznicę urodzin patrona szkoły.

    W czasie 70 lat istnienia Liceum może poszczycić się licznymi osiągnięciami uczniów i nauczycieli. Nasi uczniowie to laureaci i finaliści Olimpiady Języka Polskiego, Matematycznej, Historycznej, Fizycznej, Geograficznej i Nautologicznej, międzyszkolnych turniejów fizycznych i matematycznych, laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Patriotycznej, zwycięzcy konkursów recytatorskich, literackich, plastycznych, fotograficznych. Zajmują również czołowe miejsca w wielu konkursach przedmiotowych, turniejach turystyczno – krajoznawczych, zawodach sportowych i przeglądach teatralnych. Oprócz sukcesów naukowych, znajdują także czas na realizację własnych pasji i zainteresowań.
Koła zainteresowań
Koło Teatralne, Koło Dziennikarskie, Koła przedmiotowe: geograficzne, chemiczne, biologiczne, matematyczne, Koło Entuzjastów Języka Angielskiego, Koło Miłośników Języka Niemieckiego, Koło filozoficzne, Koło Rozrywek Intelektualnych, SKS (piłka siatkowa, piłka nożna, lekkoatletyka), Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne.
Kontakty zagraniczne
Prowadzimy wymianę młodzieży ze szkołą niemiecką w Itzehoe podczas, której uczniowie III LO realizują projekty edukacyjne, poznają kulturę oraz atrakcje turystyczne regionu Schleswig-Holstein.
Za 25 - letnią, partnerską współpracę III LO w 2016 r. otrzymało wyróżnienie i podziękowanie od Zarządu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Uczestniczymy w projektach teatralnych, muzycznych przy wsparciu niemieckich instytucji kulturalno - oświatowych. Organizujemy wycieczki zagraniczne do Pragi, Drezna, Berlina, Londynu.
Osiągnięcia

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY Z OSTATNICH 3 LAT :

KONKURSY RECYTATORSKIE:

 • Konkurs Twórczości ks. Jana Twardowskiego; I  III miejsce kategorii recytacja, I miejsce w kategorii poezja śpiewana,  III miejsce w kategorii praca plastyczna 2016 r.
 • Zachodniopomorski Konkurs Recytatorski „O Złotą Lirę Kornela Ujejskiego”, wyróżnienie 2017 r.
 • Wojewódzki Konkurs Recytatorski Szczeciński Parnas; I miejsce, wyróżnienie 2018 r.
 • Regionalny Konkurs Recytatorski Szczeciński Parnas; I miejsce 2018 r.

 

KONKURSY LITERACKIE

 • Konkurs literacki „Książka jest dla mnie szczególnym sposobem życia”; I miejsce 2016 r.
 • „Mój język ojczysty, czyli najtrudniejsze słowo”; I miejsce 2016 r.
 • Konkurs Dziennikarski „Bliżej niż myślisz”, wyróżnienie, 2017 r., II miejsce 2018 r.
 • Konkurs „Pisarze na kolaże” II miejsce  2017 r.
 • Ogólnopolski Przegląd Twórczości Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Rytmy nieskończoności” tytuł laureata, 2018 r.
 • Konkurs Literacki „All about…ideal education”; I miejsce 2018 r.

 

KONKURSY ARTYSTYCZNE

 • Przegląd małych form teatralnych „Nie zażywam – to wygrywam”; I II miejsce 2016 r., I miejsce 2018 r.
 • Archidiecezjalny Przegląd Teatralny o Tematyce Religijnej dla Szkół Ponadgimnazjalnych Metropolii Szczecińsko – Kamieńskiej; II miejsce oraz  wyróżnienie za scenariusz i grę aktorską 2016 r.
 • Konkurs literacko – plastyczny „Pływające ogrody Szczecin 2050”;  I II III miejsce 2016 r.; I miejsce 2018 r.
 • Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych „Kotłownia”; wyróżnienie 2016 r.
 • Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Świeć się z Energią”; I miejsce 2016 r.
 • Konkurs filmowy „Jedno słowo, wielka moc” za film „Rodzina” - II miejsce, za film „Człowiek” III miejsce – 2016 r.
 • X Wojewódzki Recytatorski Konkurs Poezji i Prozy Religijnej oraz Religijnej Poezji Śpiewanej II miejsce , wyróżnienie 2018 r.
 • Wojewódzki Konkurs Wokół Stołu; I, II, III miejsce 2018 r.


KONKURSY PRZEDMIOTOWE

 • Olimpiada Biologiczna; udział w etapie okręgowym 2016 r.
 • Olimpiada Historyczna; udział w II etapie 2016 r.
 • Olimpiada Literatury i języka polskiego; udział w etapie okręgowym 2019 r.   
 • Zachodniopomorski Konkurs  SUDOKU; II miejsce 2016 r.                                                                                                     
 • Międzyszkolny Konkurs Fizyczny; udział w II etapie 2016 r.
 • Wojewódzki konkurs „Fizyka w Medycynie”; II miejsce, wyróżnienie, nagroda Rektora US 2017 r., wyróżnienie 2018 r.
 • Międzyszkolne Zmagania satyryczne „Deutschmacht spaβ”; I, II, III miejsce 2016 r. I miejsce 2017 r.
 • Literacki Konkurs Języka Angielskiego „Allabout…Poland; I miejsce  2017 r., II i III miejsce 2018 r.
 • Wojewódzki Konkurs TURBOLANDESKUNDE; III miejsce 2017 r.; II miejsce 2018 r.
 • Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Austrii; II miejsce 2016 r.
 • Wojewódzki Konkurs „Poszukiwacze Smaków”; I miejsce 2016 r.; III miejsce 2017 r.
 • Ogólnopolski Konkurs Ligii Morskiej i Rzecznej „Młodzież na Morzu 2017”; I miejsce 2017 r.
 • Wojewódzki Konkurs Biologiczny; finalista 2016 r.
 • Zachodniopomorski Konkurs wiedzy o mózgu; finalista 2017 r.
 • Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”; I miejsce 2017 r., III miejsce 2018 r.
 • Regionalny Turniej Gwiaździstej Eskadry I miejsce 2018 r.
 • Ogólnopolski Konkurs Geograficzny Geo-Planeta, wynik bardzo dobry, 2018 r.
 • Ogólnopolski Konkurs Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu; III miejsce w województwie 2018 r.
 • Ogólnopolski konkurs "RECENZJA na 100-lecie NIEPODLEGŁOŚCI"; III miejsce 2018 r.
 • Konkurs Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS;  III miejsce 2018 r.


ZAWODY SPORTOWE

 • Mistrzostwa Szczecina SPG w tenisie stołowym chłopców; II miejsce 2016 r. I miejsce 2016 r.
 • Wojewódzka Licealiada w Tenisie Stołowym drużynowym chłopców; V miejsce 2016 r.

 

TURYSTYKA

 • Konkurs na Najaktywniejsze Szkolne Koło Krajoznawczo–Turystyczne;. II miejsce 2016 r., III miejsce 2017 r.
Drzwi otwarte

Zapraszamy na Dzień otwartej szkoły:

22 marca 2019 r. (piątek) w godz. 14.00 - 18.00
Zajęcia pozalekcyjne

Podczas zajęć prowadzonych w ramach Kół zainteresowań i Kół przedmiotowych realizowane są różne projekty, uczniowie przygotowują się do udziału w olimpiadach i konkursach,  rozwijają umiejętności korzystania z dodatkowych źródeł wiedzy oraz umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Na konsultacjach przedmiotowym uczniowie mają możliwość uzupełnienia wiadomości i doskonalenia umiejętności.