Szczecin
Technikum
Technikum Ekonomiczne Nr 1
Zespół szkół
Adres
ul.Sowińskiego 1, 70-236 Szczecin
Telefon
(91) 44-89-003
Fax
(91) 44-89-653
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Andrzej Kobylec
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
Technikum Ekonomiczne Nr 1 w Zespole Szkół Nr 3: - posiada nowoczesną bazę dydaktyczną: szkolne przedsiębiorstwo symulacyjne, 4 nowoczesne pracownie informatyczne oraz przystosowane do kształconych zawodów bogato wyposażone w nowoczesny sprzęt pracownie specjalistyczne, stały dostęp do Internetu, pełnowymiarową halę sportową, siłownię, bufet, bibliotekę, czytelnię; - uczniowie na zajęciach korzystają z nowoczesnych środków dydaktycznych, w tym z: komputerów, projektorów multimedialnych, kamer wideo, aparatów cyfrowych, drukarek wielkoformatowych, drukarek 3D, wielkoformatowych ploterów tnąca-drukujących oraz specjalistycznego oprogramowania; - bezpieczeństwo uczniów zapewnia ciągły monitoring kamer, dyżury nauczycieli; w szkole zapewniamy opiekę pielęgniarki, pedagoga oraz poradni specjalizujących się w pomocy uczniom i rodzinie. Cyklicznie organizowane są prelekcje i warsztaty dla uczniów i rodziców z zakresu psychologii i prewencji; - bogata oferta zajęć pozalekcyjnych: koła zainteresowań, zajęcia rozszerzające wiedzę i zajęcia uzupełniające; - w szkole panuje przyjazna atmosfera; - szkoła bada i realizuje oczekiwania uczniów i ich rodziców. Od września 2018 roku planujemy uruchomić kształcenie w następujących zawodach: - technik handlowiec - technik ekonomista - technik logistyk - technik technik grafiki i poligrafii cyfrowej (dawny technik cyfrowych procesów graficznych) - technik organizacji reklamy Zasady rekrutacji Strona głowna szkoły Galeria zdjęć Historia szkoły
Oferta
Dojazd
- tramwaj linii 9, 4 lub 1 - dwa przystanki od Bramy Portowej - bliskie położenie dworca PKP i autobusowego
Historia
Najstarsza z tradycjami szkoła na Pomorzu Zachodnim, wcześniej znana jako "Ekonomik Nr 1". Szkoła znanych "Filipinek". Absolwenci szkoły pełnią eksponowane stanowiska w Polsce i poza jej granicami. Współpracowała i współpracuje ze znanymi przedsiębiorstwami na Pomorzu Zachodnim oraz z wyższymi uczelniami i instytucjami sektora finansowego. W 2015 roku obchodziliśmy 70 - lecie istnienia.
Koła zainteresowań
Nasi uczniowie mają możliwość uczestniczyć w zajęciach niżej wymienionych kół zainteresowań: Szkolne Koło Rękodzieła Artystycznego Szkolne Koło Artystyczne Szkolne Koło Fotograficzne Szkolne Koło Polonistyczne Szkolne Koło Teatralne Szkolne Koło Informatyczne Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne Nr 79 Szkolne Koło Edukacji Morskiej Szkolne Koło Promocji Zdrowia Szkolne Koło Sportowe
Kontakty zagraniczne
Hiszpania, Niemcy, Dania Praktyki zagraniczne dla uczniów w Hiszpanii: Maladze, Ubedzie i Sewilli w roku szkolnym 2017/18, 2018/19 w ramach projektu TWÓJ ZAWÓD TWOJĄ SZANSĄ programu Erasmus+ całkowicie pokrywane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowano program Socrates-comenius. Wymiana młodzieży, realizowanie wspólnych projektów, lekcji międzynarodowych.
Osiągnięcia
- Szkoła posiada certyfikat "Zachodniopomorska Szkoła Jakości" - Szkoła została wytypowana do odbywania stażu przez nauczycieli państw Unii Europejskiej. - Szkoła realizuje projekt pn. ”Czas na zawodowców – wzrost kształcenia zawodowego szczecińskich sz