Szczecin
Szkoły ponadgimnazjalne
Lista placówek: Szczecin
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące al.Piastów 12, 70-331, Szczecin 196 295/982
G - 1 A, lingwistyczno-turystyczna 28 36/455
G - 1 B, biologiczno-medyczna 28 47/382
G - 1 C, matematyczno-fizyczno-informatyczna 28 28/290
G - 1 D, lingwistyczno-teatralna 28 69/440
G - 1 E, matematyczno-przyrodnicza 28 24/361
G - 1 F, lingwistyczno-geograficzna 28 37/457
G - 1 H, dziennikarsko-prawnicza 28 54/482
II Liceum Ogólnokształcące ul.Henryka Pobożnego 2, 70-507, Szczecin 228 299/519
G_1a - "biotechnologiczna" 28 23/202
G_1b - "językowo-matematyczna" 28 32/193
G_1c - "medialna" 28 26/157
G_1d - "społeczno-prawna" 28 34/194
G_1f - "matematyczno-fizyczna" 28 26/194
G_1g - "matematyczno-chemiczna" 28 22/198
G_1h - "biologiczno-chemiczna" 28 60/205
G_1pre-IB - "przygotowująca do programu matury międzynarodowej" 32 76/97
III Liceum Ogólnokształcące ul. Pomorska 150, 70-812, Szczecin 84 63/238
G_1a humanistyczno - artystyczna 28 22/139
G_1b biologiczno - medyczna 28 25/113
G_1c ekonomiczno - prawna 28 16/115
IV Liceum Ogólnokształcące ul.Świętej Kingi 2, 71-032, Szczecin 84 104/443
G_matematyczno - fizyczna 28 36/212
G_biologiczno - medyczna 28 33/224
G_językowo - humanistyczna 28 35/270
V Liceum Ogólnokształcące ul.Ofiar Oświęcimia 14, 71-503, Szczecin 112 186/430
G_1Ag matematyczno-geograficzna dwujęzyczna 28 31/135
G_1Bg matematyczno-fizyczno-informatyczna 28 65/231
G_1Cg - klasa medyczna biologiczno-chemiczno-fizyczna 28 18/199
G_1Dg - klasa medyczna biologiczno-chemiczna 28 72/261
VI Liceum Ogólnokształcące ul.Jagiellońska 41, 70-382, Szczecin 112 105/589
G_1 A - HUMANISTYCZNO-MEDIALNA 28 34/342
G_1 B1_B2 - BIOLOGICZNO-CHEMICZNA (MEDYCZNA) 56 37/282
G_1 C - MATEMATYCZNO-JĘZYKOWA 28 34/301
VII Liceum Ogólnokształcące ul.Jana Styki 13, 71-138, Szczecin 112 130/318
G_Klasa bezpieczeństwo publiczne - mundurowa 28 29/174
G_Klasa policyjna - mundurowa 28 57/180
G_Klasa biologiczna z el. kryminalistyki 28 25/187
G_Klasa psychologiczno-penitencjarna - mundurowa 28 19/156
VIII Liceum Ogólnokształcące ul.Małkowskiego 12, 70-306 Szczecin 56 23/169
G_1A (przyrodnicza) 0 0/78
G_1B (medyczna) 28 8/90
G_1C (dziennikarska) 28 15/120
G_1C(i) (dziennikarska- integracyjna) 0 0/29
IX Liceum Ogólnokształcące ul.Plac Mariacki 1, 70-547, Szczecin 168 336/782
G_Matematyczno - Informatyczny 28 63/274
G_Lingwistyczny 28 53/397
G_Prawno - Kulturowy 28 66/373
G_Dwujęzyczny - język niemiecki 28 26/90
G_Medyczno - Psychologiczny 28 76/386
G_Biotechnologiczny 28 52/339
XI Liceum Ogólnokształcące ul.Romera 2, 71-246, Szczecin 84 116/302
1LA - KLASA DWUJĘZYCZNA O PROFILU PRAWNYM /GRUPA WŁOSKA 14 11/41
1LA - KLASA DWUJĘZYCZNA O PROFILU PRAWNYM /GRUPA ANGIELSKA 14 33/114
1LB - KLASA MEDYCZNA 28 27/143
1LC - KLASA EUROPEJSKA 28 45/234
XIII Liceum Ogólnokształcące ul.Unisławy 26, 71-413, Szczecin 112 117/186
G_społeczno - prawny 28 26/73
G_biologiczno – chemiczny 28 37/74
G_matematyczno - przyrodniczy 28 22/91
G_matematyczno - fizyczny 28 32/77
XIV Liceum Ogólnokształcące ul.Kopernika 16a, 70-241, Szczecin 140 206/574
G_MATEMATYCZNO-TECHNOLOGICZNA (1AG) 28 55/264
G_MATEMATYCZNO-JĘZYKOWA (1FG) 28 43/308
G_MEDYCZNA (1BG) 28 40/262
G_DZIENNIKARSKO-PRAWNA (1CG) 28 21/263
G_SEKCJA DWUJĘZYCZNA ANGIELSKA (1DG) 14 32/190
G_SEKCJA DWUJĘZYCZNA HISZPAŃSKA (1EG) 14 15/55
XVI Liceum Ogólnokształcące ul.Dunikowskiego 1, 70-123 Szczecin 84 97/327
G_MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNY (z elementami programowania) 28 12/157
G_MATEMATYCZNO-PSYCHOLOGICZNY (kognitywistyczny) 28 33/190
G_REKREACYJNO-TURYSTYCZNY 14 32/193
G_PRZYRODNICZO-MEDYCZNY 14 20/178
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi ul.Rydla 49, 70-783, Szczecin 40 54/68
G_1 W 20 18/38
G_1 X 20 36/51
XVIII Liceum Ogólnokształcące ul.Hoża 3, 71-699, Szczecin 112 90/252
G_1E ps profil sportowy (piłka siatkowa) 14 14/47
G_1E pn profil sportowy (piłka siatkowa chł.) 14 11/24
G_1F humanistyczna z elementami teatru i dziennikarstwa 28 23/147
G_1G klasa biomedyczna 28 20/109
G_1H sw profil ekonomiczny z sekcją sportów wodnych 0 3/31
G_1H profil ekonomiczny 28 19/99
XII Liceum Ogólnokształcące ul.Małopolska 22, 70-515, Szczecin 86 73/211
G_ I d promedyczna 28 26/122
G_ I e lingwistyczna 28 21/122
G_ I f sportowa piłka ręczna dziewcząt i chłopców 25 24/45
G_f sportowa wioślarstwo dziewcząt i chłopców 5 2/18
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego ul.Mazurska 40, 70-424, Szczecin 58 57/82
G_I PP pływanie/piłka wodna 18 5/15
G_I PB boks 10 11/19
G_I NDz piłka nożna dziewcząt 14 9/10
G_I NChł piłka nożna chłopców 16 32/40
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi al.Wojska Polskiego 119, 70-490, Szczecin 80 87/271
G_a - psychologiczna 16 27/142
G_a (i) - psychologiczna 4 3/56
G_b - pedagogiczna 16 18/127
G_b (i) - pedagogiczna 4 4/41
G_c - informatyczno - językowa 16 6/61
G_c (i) - informatyczno - językowa 4 5/29
G_d - społeczna 16 13/129
G_d (i) - społeczna 4 11/44
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego al.Wojska Polskiego 76, 70-481, Szczecin 44 38/84
1 A (matematyczno-informatyczna) 22 17/57
1 B (biologiczno-medyczna) 22 21/52
Technikum Zawodowe Nr 1 ul.Unisławy 32/33, 71-402, Szczecin 112 123/270
G_1AK_Technik architektury krajobrazu 28 34/105
G_1B_Technik budownictwa 28 39/134
G_1G_Technik geodeta 14 16/97
G_1R_Technik renowacji elementów architektury 14 9/86
G_1IS_Technik inżynierii sanitarnej 0 0/42
G_1RW_Technik robót wykończeniowych w budownictwie 14 18/89
G_1D_Technik budowy dróg 14 7/61
G_1Ge_Technik geolog 0 0/34
Technikum Ekonomiczne Nr 1 ul.Sowińskiego 1, 70-236, Szczecin 112 128/444
G_Klasa 1Hg - zawód technik handlowiec 14 11/181
G_Klasa 1Eg - zawód technik ekonomista 14 28/204
G_Klasa 1Gg - zawód technik grafiki i poligrafii cyfrowej 28 26/158
G_Klasa 1Lg - zawód technik logistyk 28 34/256
G_Klasa 1Rg – zawód technik reklamy 28 29/224
Technikum Zawodowe Nr 4 (z dniem 1 września 2019 r. – Technikum Organizacji i Zarządzania) ul.3 Maja , 70-214, Szczecin 112 239/529
G_technik ekonomista 28 49/239
G_technik logistyk 28 76/282
G_technik hotelarstwa 14 30/199
G_technik organizacji turystyki 14 42/212
G_technik reklamy 28 42/243
Technikum Kształtowania Środowiska ul.Portowa 21, 70-833, Szczecin 84 35/95
G_I E - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 28 11/56
G_I CK - technik chłodnictwa i klimatyzacji 14 5/35
G_I T - technik turystyki na obszarach wiejskich 14 9/26
G_I S - technik ochrony środowiska 14 3/34
G_I CH - technik technologii chemicznej 14 7/22
Technikum Kolejowe (z dniem 1 września 2019 r. – Technikum Energetyczno–Transportowe) ul.Kusocińskiego 3, 70-237, Szczecin 112 92/266
G-1A - technik spedytor 28 33/101
G-1B - technik automatyk 14 3/86
G-1C - technik chłodnictwa i klimatyzacji 0 1/52
G-1D - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 28 17/118
G-1E - technik elektryk 28 33/133
G-1F - technik elektroenergetyk transportu szynowego 0 2/24
G-1G - technik transportu kolejowego 14 3/41
Technikum Gastronomiczne / Technikum Hotelarskie (z dniem 1 września 2019 r. - Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie) ul.Gen. J. Sowińskiego 3, 70-236, Szczecin 168 150/382
G_t.żyw. i usł.gastr. A 56 62/211
G_t.żyw. i usł.gastr. B 28 15/149
G_t.żyw. i usł.gastr. C 28 10/135
G_technik hotelarstwa 28 37/195
G_technik organizacji turystyki 28 26/179
Technikum Elektryczno-Elektroniczne ul.Racibora 60 / 61, 71-631, Szczecin 140 169/436
G_1 a_Technik elektryk 28 32/197
G_1 e_Technik elektronik 14 20/191
G_1 e_Technik automatyk 14 10/177
G_1 f_Technik informatyk 42 55/292
G_1 f_Technik mechatronik 42 52/256
Technikum Samochodowe ul.Klonowica 14, 71-244, Szczecin 84 85/169
G_1 ABC T_ technik pojazdów samochodowych 84 85/169
Technikum Łączności ul.Ku Słońcu 27-30, 71-080, Szczecin 84 106/336
G_1Ta_teleinformatyk 28 25/152
G_1Tb_szer_kom_el 0 0/67
G_1Tc_programista 28 35/215
G_1Tf_foto_i_multimed 28 46/176
Technikum Ogrodnicze ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin 56 37/94
G_TK_technik architektury krajobrazu 14 8/47
G_TO_technik ogrodnik 14 4/24
G_TW_technik weterynarii 28 25/57
Technikum Morskie i Politechniczne ul.Hoża 6, 71-699, Szczecin 196 184/382
G_Technik nawigator morski 28 45/128
G_Technik mechanik okrętowy 28 30/116
G_Technik żeglugi śródlądowej 14 3/86
G_Technikum mechatronik 28 37/165
G_Technik mechanik 14 6/100
G_Technik logistyk 14 11/151
G_Tpt Technik eksploatacji portów i terminali 14 4/120
G_Tiw Technik informatyk wojskowy 28 33/144
G_Technik budowy jednostek pływających 14 8/90
Tim Technik informatyk morski 14 7/102
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 ul.Unisławy 32/33, 71-402, Szczecin 28 12/44
G_1TRW_monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 14 9/41
G_1H_monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 14 3/26
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 ul.Hoża 6, 71-699, Szczecin 28 16/39
G_Mechatronik 7 3/23
G_Operator obrabiarek skrawających 7 5/20
G_Ślusarz 7 3/21
G_Monter kładłubów jednostek pływających 7 5/20
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 ul.Kusocińskiego 3, 70-237, Szczecin 24 24/95
G-1az - elektryk 8 11/53
G-1bz - elektromechanik 8 8/64
G-1cz - magazynier logistyk 8 5/33
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 ul.Gen. J. Sowińskiego 3, 70-236, Szczecin 56 25/99
G_Kucharz 28 16/70
G_Cukiernik 28 9/64
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 ul.Chmielewskiego 19, 70-028 Szczecin 84 79/157
1 d-f 84 79/157
Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin 0 0/8
G_BSo_ogrodnik 0 0/4
G_BSm_mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 0 0/4
Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 ul.Portowa 21, 70-833, Szczecin 28 6/27
G_I K - kucharz 14 6/26
G_I O - operator urządzeń przemysłu chemicznego 14 0/3
Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 ul.Klonowica 14, 71-244, Szczecin 56 46/132
G_1 eB_elektromechanik pojazdów samochodowych 28 18/101
G_1 mB_mechanik pojazdów samochodowych 28 28/116
G_1 lB_lakiernik samochodowy 0 0/54
G_1 bB_blacharz samochodowy 0 0/53
Technikum Technologii Cyfrowych ul.Niemierzyńska 17, 71-441 Szczecin 56 77/242
G _1 Ti 28 41/226
G_1 Ta 28 36/190
Technikum Technologii Drewna Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Józefa - szkoła niepubliczna ul.Ku Słońcu 124, 71-080 Szczecin 20 2/13
1TG 20 2/13
Branżowa Szkoła I stopnia WZDZ pl.Jana Kilińskiego 3, 70-965 Szczecin 90 54/126
Klasa Ic - elektromechanik 10 12/39
Klasa I c - operator obrabiarek skrawających 10 9/15
Klasa I c - ślusarz 10 3/19
Klasa Iw3 - wielozawodowa 30 14/53
Klasa Iw4 - wielozawodowa 30 16/38
Technikum Informatyczne SCI w Szczecińskim Collegium Informatycznym-szk.niep. z up. szk.publicznej ul.Mazowiecka 13, 70-526 Szczecin 84 198/308
G_TI – Technik Informatyk: 1A (Programowanie), 1B (Programowanie Gier WI ZUT), 1C (Programowanie) 84 198/308
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Józefa - szkoła niepubliczna ul.Ku Słońcu 124, 71-080 Szczecin 80 23/63
1LGa 20 5/29
1LGb 20 9/37
1LGc 20 4/27
1LGd 20 5/26
Branżowa Szkoła Stolarska I stopnia Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa - szkoła niepubliczna ul.Ku Słońcu 124, 71-080 Szczecin 20 16/22
1SG 20 16/22
Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacji Zdroje - szkoła niepubliczna z upr. szkoły publicznej ul.Jabłoniowa 15, 70-761, Szczecin 0/6
Oferta w przygotowaniu
Technikum Zawodowe w Centrum Edukacji Zdroje - szkoła niepubliczna z upr. szkoły publicznej ul.Jabłoniowa 15, 70-761, Szczecin 55 22/81
Technik informatyk - g 15 6/42
Technik informatyk - wojskowy - g 15 16/40
Technik usług fryzjerskich - g 25 0/16
Technikum Fryzjerskie OMNIA - szkoła niepubliczna al.Wojska polskiego 63, 70-476 Szczecin 24 17/37
Klasa 1g 24 17/37
Technikum Kreatywne - szkoła niepubliczna ul.Żołnierska 53, 71-210, Szczecin 50 25/60
G_1Ti 25 14/44
G_1Tf 25 11/32
Liceum Ogólnokształcące w Szczecińskiej Szkole Florystycznej - szkoła niepubliczna ul.Mieszka , 71-011, Szczecin 72 15/20
Dziennikarsko-prawnicza 18 10/11
Matematyczno-informatyczna 18 0/1
biologiczno-chemiczna 18 3/4
Lingwistyczna 18 2/8
Technikum TEB Edukacja - szkoła niepubliczna al.Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin 168 84/160
TUF 24 13/29
TFiM 24 24/64
TI i e-sport MSI 24 11/36
TI Microsoft 24 7/32
TW 24 9/20
TOR 24 11/49
TL 24 9/31
Prywatne Technikum w Szczecinie - szkoła niepubliczna ul.Mieszka , 71-011, Szczecin 36 1/4
Informatyka z e-sportem 18 0/2
Architektura Krajobrazu 18 1/2
Branżowa Szkoła I Stopnia EUROSPEC w Szczecinie - szkoła niepubliczna Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin 144 5/13
1_FR 32 3/5
1_FO 32 0/2
1_LS 16 0/2
1_EPS 16 2/7
1_MPS 16 0/5
1_BS 16 0/2
1_MZRWB 16 0/3
Branżowa Szkoła I Stopnia Plejada nr 7 w Szczecinie - - szkoła niepubliczna Leszczynowa 11a, 70-766 Szczecin 35 0/0
G_1 35 0/0