Szczecin
Szkoły ponadgimnazjalne
Lista placówek: Szczecin
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące al.Piastów 12, 70-331, Szczecin
G - 1 A, lingwistyczno-turystyczna
G - 1 B, biologiczno-medyczna
G - 1 C, matematyczno-fizyczno-informatyczna
G - 1 D, lingwistyczno-teatralna
G - 1 E, matematyczno-przyrodnicza
G - 1 F, lingwistyczno-geograficzna
G - 1 H, dziennikarsko-prawnicza
II Liceum Ogólnokształcące ul.Henryka Pobożnego 2, 70-507, Szczecin
G_1a - "biotechnologiczna"
G_1b - "językowo-matematyczna"
G_1c - "medialna"
G_1d - "społeczno-prawna"
G_1f - "matematyczno-fizyczna"
G_1g - "matematyczno-chemiczna"
G_1h - "biologiczno-chemiczna"
G_1pre-IB - "przygotowująca do programu matury międzynarodowej"
III Liceum Ogólnokształcące ul. Pomorska 150, 70-812, Szczecin
G_1a humanistyczno - artystyczna
G_1b biologiczno - medyczna
G_1c ekonomiczno - prawna
IV Liceum Ogólnokształcące ul.Świętej Kingi 2, 71-032, Szczecin
G_matematyczno - fizyczna
G_biologiczno - medyczna
G_językowo - humanistyczna
V Liceum Ogólnokształcące ul.Ofiar Oświęcimia 14, 71-503, Szczecin
G_1Ag matematyczno-geograficzna dwujęzyczna
G_1Bg matematyczno-fizyczno-informatyczna
G_1Cg - klasa medyczna biologiczno-chemiczno-fizyczna
G_1Dg - klasa medyczna biologiczno-chemiczna
VI Liceum Ogólnokształcące ul.Jagiellońska 41, 70-382, Szczecin
G_1 A - HUMANISTYCZNO-MEDIALNA
G_1 B1_B2 - BIOLOGICZNO-CHEMICZNA (MEDYCZNA)
G_1 C - MATEMATYCZNO-JĘZYKOWA
VII Liceum Ogólnokształcące ul.Jana Styki 13, 71-138, Szczecin
G_Klasa bezpieczeństwo publiczne - mundurowa
G_Klasa policyjna - mundurowa
G_Klasa biologiczna z el. kryminalistyki
G_Klasa psychologiczno-penitencjarna - mundurowa
VIII Liceum Ogólnokształcące ul.Małkowskiego 12, 70-306 Szczecin
G_1A (przyrodnicza)
G_1B (medyczna)
G_1C (dziennikarska)
G_1C(i) (dziennikarska- integracyjna)
IX Liceum Ogólnokształcące ul.Plac Mariacki 1, 70-547, Szczecin
G_Matematyczno - Informatyczny
G_Lingwistyczny
G_Prawno - Kulturowy
G_Dwujęzyczny - język niemiecki
G_Medyczno - Psychologiczny
G_Biotechnologiczny
XI Liceum Ogólnokształcące ul.Romera 2, 71-246, Szczecin
1LA - KLASA DWUJĘZYCZNA O PROFILU PRAWNYM /GRUPA WŁOSKA
1LA - KLASA DWUJĘZYCZNA O PROFILU PRAWNYM /GRUPA ANGIELSKA
1LB - KLASA MEDYCZNA
1LC - KLASA EUROPEJSKA
XIII Liceum Ogólnokształcące ul.Unisławy 26, 71-413, Szczecin
G_społeczno - prawny
G_biologiczno – chemiczny
G_matematyczno - przyrodniczy
G_matematyczno - fizyczny
XIV Liceum Ogólnokształcące ul.Kopernika 16a, 70-241, Szczecin
G_MATEMATYCZNO-TECHNOLOGICZNA (1AG)
G_MATEMATYCZNO-JĘZYKOWA (1FG)
G_MEDYCZNA (1BG)
G_DZIENNIKARSKO-PRAWNA (1CG)
G_SEKCJA DWUJĘZYCZNA ANGIELSKA (1DG)
G_SEKCJA DWUJĘZYCZNA HISZPAŃSKA (1EG)
XVI Liceum Ogólnokształcące ul.Dunikowskiego 1, 70-123 Szczecin
G_MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNY (z elementami programowania)
G_MATEMATYCZNO-PSYCHOLOGICZNY (kognitywistyczny)
G_REKREACYJNO-TURYSTYCZNY
G_PRZYRODNICZO-MEDYCZNY
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi ul.Rydla 49, 70-783, Szczecin
G_1 W
G_1 X
XVIII Liceum Ogólnokształcące ul.Hoża 3, 71-699, Szczecin
G_1E ps profil sportowy (piłka siatkowa)
G_1E pn profil sportowy (piłka siatkowa chł.)
G_1F humanistyczna z elementami teatru i dziennikarstwa
G_1G klasa biomedyczna
G_1H sw profil ekonomiczny z sekcją sportów wodnych
G_1H profil ekonomiczny
XII Liceum Ogólnokształcące ul.Małopolska 22, 70-515, Szczecin
G_ I d promedyczna
G_ I e lingwistyczna
G_ I f sportowa piłka ręczna dziewcząt i chłopców
G_f sportowa wioślarstwo dziewcząt i chłopców
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego ul.Mazurska 40, 70-424, Szczecin
G_I PP pływanie/piłka wodna
G_I PB boks
G_I NDz piłka nożna dziewcząt
G_I NChł piłka nożna chłopców
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi al.Wojska Polskiego 119, 70-490, Szczecin
G_a - psychologiczna
G_a (i) - psychologiczna
G_b - pedagogiczna
G_b (i) - pedagogiczna
G_c - informatyczno - językowa
G_c (i) - informatyczno - językowa
G_d - społeczna
G_d (i) - społeczna
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego al.Wojska Polskiego 76, 70-481, Szczecin
1 A (matematyczno-informatyczna)
1 B (biologiczno-medyczna)
Technikum Zawodowe Nr 1 ul.Unisławy 32/33, 71-402, Szczecin
G_1AK_Technik architektury krajobrazu
G_1B_Technik budownictwa
G_1G_Technik geodeta
G_1R_Technik renowacji elementów architektury
G_1IS_Technik inżynierii sanitarnej
G_1RW_Technik robót wykończeniowych w budownictwie
G_1D_Technik budowy dróg
G_1Ge_Technik geolog
Technikum Ekonomiczne Nr 1 ul.Sowińskiego 1, 70-236, Szczecin
G_Klasa 1Hg - zawód technik handlowiec
G_Klasa 1Eg - zawód technik ekonomista
G_Klasa 1Gg - zawód technik grafiki i poligrafii cyfrowej
G_Klasa 1Lg - zawód technik logistyk
G_Klasa 1Rg – zawód technik reklamy
Technikum Zawodowe Nr 4 (z dniem 1 września 2019 r. – Technikum Organizacji i Zarządzania) ul.3 Maja , 70-214, Szczecin
G_technik ekonomista
G_technik logistyk
G_technik hotelarstwa
G_technik organizacji turystyki
G_technik reklamy
Technikum Kształtowania Środowiska ul.Portowa 21, 70-833, Szczecin
G_I E - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
G_I CK - technik chłodnictwa i klimatyzacji
G_I T - technik turystyki na obszarach wiejskich
G_I S - technik ochrony środowiska
G_I CH - technik technologii chemicznej
Technikum Kolejowe (z dniem 1 września 2019 r. – Technikum Energetyczno–Transportowe) ul.Kusocińskiego 3, 70-237, Szczecin
G-1A - technik spedytor
G-1B - technik automatyk
G-1C - technik chłodnictwa i klimatyzacji
G-1D - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
G-1E - technik elektryk
G-1F - technik elektroenergetyk transportu szynowego
G-1G - technik transportu kolejowego
Technikum Gastronomiczne / Technikum Hotelarskie (z dniem 1 września 2019 r. - Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie) ul.Gen. J. Sowińskiego 3, 70-236, Szczecin
G_t.żyw. i usł.gastr. A
G_t.żyw. i usł.gastr. B
G_t.żyw. i usł.gastr. C
G_technik hotelarstwa
G_technik organizacji turystyki
Technikum Elektryczno-Elektroniczne ul.Racibora 60 / 61, 71-631, Szczecin
G_1 a_Technik elektryk
G_1 e_Technik elektronik
G_1 e_Technik automatyk
G_1 f_Technik informatyk
G_1 f_Technik mechatronik
Technikum Samochodowe ul.Klonowica 14, 71-244, Szczecin
G_1 ABC T_ technik pojazdów samochodowych
Technikum Łączności ul.Ku Słońcu 27-30, 71-080, Szczecin
G_1Ta_teleinformatyk
G_1Tb_szer_kom_el
G_1Tc_programista
G_1Tf_foto_i_multimed
Technikum Ogrodnicze ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin
G_TK_technik architektury krajobrazu
G_TO_technik ogrodnik
G_TW_technik weterynarii
Technikum Morskie i Politechniczne ul.Hoża 6, 71-699, Szczecin
G_Technik nawigator morski
G_Technik mechanik okrętowy
G_Technik żeglugi śródlądowej
G_Technikum mechatronik
G_Technik mechanik
G_Technik logistyk
G_Tpt Technik eksploatacji portów i terminali
G_Tiw Technik informatyk wojskowy
G_Technik budowy jednostek pływających
Tim Technik informatyk morski
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 ul.Unisławy 32/33, 71-402, Szczecin
G_1TRW_monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
G_1H_monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 ul.Hoża 6, 71-699, Szczecin
G_Mechatronik
G_Operator obrabiarek skrawających
G_Ślusarz
G_Monter kładłubów jednostek pływających
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 ul.Kusocińskiego 3, 70-237, Szczecin
G-1az - elektryk
G-1bz - elektromechanik
G-1cz - magazynier logistyk
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 ul.Gen. J. Sowińskiego 3, 70-236, Szczecin
G_Kucharz
G_Cukiernik
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 ul.Chmielewskiego 19, 70-028 Szczecin
1 d-f
Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin
G_BSo_ogrodnik
G_BSm_mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 ul.Portowa 21, 70-833, Szczecin
G_I K - kucharz
G_I O - operator urządzeń przemysłu chemicznego
Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 ul.Klonowica 14, 71-244, Szczecin
G_1 eB_elektromechanik pojazdów samochodowych
G_1 mB_mechanik pojazdów samochodowych
G_1 lB_lakiernik samochodowy
G_1 bB_blacharz samochodowy
Technikum Technologii Cyfrowych ul.Niemierzyńska 17, 71-441 Szczecin
G _1 Ti
G_1 Ta
Technikum Technologii Drewna Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Józefa - szkoła niepubliczna ul.Ku Słońcu 124, 71-080 Szczecin
1TG
Branżowa Szkoła I stopnia WZDZ pl.Jana Kilińskiego 3, 70-965 Szczecin
Klasa Ic - elektromechanik
Klasa I c - operator obrabiarek skrawających
Klasa I c - ślusarz
Klasa Iw3 - wielozawodowa
Klasa Iw4 - wielozawodowa
Technikum Informatyczne SCI w Szczecińskim Collegium Informatycznym-szk.niep. z up. szk.publicznej ul.Mazowiecka 13, 70-526 Szczecin
G_TI – Technik Informatyk: 1A (Programowanie), 1B (Programowanie Gier WI ZUT), 1C (Programowanie)
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Józefa - szkoła niepubliczna ul.Ku Słońcu 124, 71-080 Szczecin
1LGa
1LGb
1LGc
1LGd
Branżowa Szkoła Stolarska I stopnia Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa - szkoła niepubliczna ul.Ku Słońcu 124, 71-080 Szczecin
1SG
Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacji Zdroje - szkoła niepubliczna z upr. szkoły publicznej ul.Jabłoniowa 15, 70-761, Szczecin
Oferta w przygotowaniu
Technikum Zawodowe w Centrum Edukacji Zdroje - szkoła niepubliczna z upr. szkoły publicznej ul.Jabłoniowa 15, 70-761, Szczecin
Technik informatyk - g
Technik informatyk - wojskowy - g
Technik usług fryzjerskich - g
Technikum Fryzjerskie OMNIA - szkoła niepubliczna al.Wojska polskiego 63, 70-476 Szczecin
Klasa 1g
Technikum Kreatywne - szkoła niepubliczna ul.Żołnierska 53, 71-210, Szczecin
G_1Ti
G_1Tf
Liceum Ogólnokształcące w Szczecińskiej Szkole Florystycznej - szkoła niepubliczna ul.Mieszka , 71-011, Szczecin
Dziennikarsko-prawnicza
Matematyczno-informatyczna
biologiczno-chemiczna
Lingwistyczna
Technikum TEB Edukacja - szkoła niepubliczna al.Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin
TUF
TFiM
TI i e-sport MSI
TI Microsoft
TW
TOR
TL
Prywatne Technikum w Szczecinie - szkoła niepubliczna ul.Mieszka , 71-011, Szczecin
Informatyka z e-sportem
Architektura Krajobrazu
Branżowa Szkoła I Stopnia EUROSPEC w Szczecinie - szkoła niepubliczna Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin
1_FR
1_FO
1_LS
1_EPS
1_MPS
1_BS
1_MZRWB
Branżowa Szkoła I Stopnia Plejada nr 7 w Szczecinie - - szkoła niepubliczna Leszczynowa 11a, 70-766 Szczecin
G_1