Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 2
Adres
Romera 2, 71-246 Szczecin
Telefon
91 43 94 052
Fax
91 43 94 047
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Mirosław Mika
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2
 • Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 • Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddzialami Dwujęzycznymi
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2
 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2
 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2
 • Plac zabaw w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 • Plac zabaw w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 • Szkoła Podstawowa nr 2
 • Szkoła Podstawowa nr 2
Opis

Nowo powstała Szkoła Podstawowa nr 2 od roku szkolnego 2017/2018 wchodzi wraz z XI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi i wygaszanym Gimnazjum Nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Szczecinie.

Naszym celem jest stworzenie bezpiecznej szkoły przyjaznej dzieciom i rodzicom. Będziemy wspierać aktywność dzieci, rozwijać ich talenty, budować poczucie własnej wartości, wspomagać w trudnościach szkolnych. Umożliwimy rozwój zdolności poznawczych dzieci, będziemy kształtować pozytywny stosunek do nauki, usamodzielniać, uczyć odpowiedzialności za podjęte działania, wyrabiać nawyki samodzielnej pracy. Gwarantujemy serdeczność i troskliwość ze strony wszystkich pracowników Szkoły. Obejmiemy opieką każde dziecko, uwzględniając jego potrzeby i możliwości.Szkoła dysponuje własną stołówką. Uczniowie "zerówki"  mają możliwość skorzystania ze śniadań i obiadów.

Uczniowie klas zerowych przebywają w wydzielonej, kameralnej części budynku, w której nie przebywają uczniowie starsi. Wszystkie pomieszczenia są dostosowane do wzrostu i potrzeb dzieci. Sale lekcyjne wyposażone są w tablice interaktywne oraz rzutniki multimedialne. Profesjonalnie przygotowani nauczyciele poprowadzą zajęcia:

-wykorzystując nowoczesne i motywujące metody nauczania,

-uwzględniając indywidualne potrzeby każdego dziecka,

-rozwijające kreatywność i wyobraźnię,

-kształtujące umiejętność nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami,

-wdrażające do samodzielności i odpowiedzialności.

W szkole nauczany jest języki angielski.

Szkoła oferuje uczniom opiekę  psychologiczno – pedagogiczną oraz pielęgniarską. 


Zajęcia w grupie przedszkolnej Szkoły Podstawowej Nr 2 odbywają się w trybie jednozmianowym.
Godziny otwarcia od
6.30
Godziny otwarcia uwagi
Zajęcia pozalekcyjne odbywają się do godziny 16.30. Świetlica szkolna zapewnia opiekę w godzinach od 06:30 - 16.30.
Historia
Szkoła rozpoczęła swoją działalność od 1 września 2017. Razem z Państwa dziećmi tworzymy nową historię.
Osiągnięcia

Dzieci z klas zerowych biorą czynny udział w konkursach wewnątrzszkolnych oraz organizowanych przez inne placówki oświatowe.

Współpracujemy z wieloma instytucjami, takimi jak:

- Dom Pomocy Społecznej,

- Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej,

- Pomorskie Centrum Edukacji,

Organizowane są spotkania i prelekcje z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody, Strażą Miejską czy Policją.

Rodzice są zachęcani i zapraszani do czynnego udziału w życiu klasy.Dodatkowe zajęcia
Dodatkowe zajęcia będą realizowane zgodnie z oczekiwaniami uczniów i rodziców.
Organ prowadzący
Gmina Miasto Szczecin
Personel
Wykwalifikowana kadra pedagogiczna z zakresu pedagogiki przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Zajęcia sportowe