Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 2
Adres
Romera 2, 71-246 Szczecin
Telefon
91 43 94 052
Fax
91 43 94 047
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Mirosław Mika
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa nr 2
 • Szkoła Podstawowa nr 2
 • Szkoła Podstawowa nr 2
 • Szkoła Podstawowa nr 2
 • Szkoła Podstawowa nr 2
 • Szkoła Podstawowa nr 2
 • Szkoła Podstawowa nr 2
 • Szkoła Podstawowa nr 2
 • Szkoła Podstawowa nr 2
 • Szkoła Podstawowa nr 2
 • Szkoła Podstawowa nr 2
 • Szkoła Podstawowa nr 2
 • Szkoła Podstawowa nr 2
 • Szkoła Podstawowa nr 2
Opis

Nowo powstała Szkoła Podstawowa nr 2 od roku szkolnego 2017/2018 wchodzi wraz z XI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi i wygaszanym Gimnazjum Nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Szczecinie.

Naszym celem jest stworzenie bezpiecznej szkoły przyjaznej dzieciom i rodzicom. Będziemy wspierać aktywność dzieci, rozwijać ich talenty, budować poczucie własnej wartości, wspomagać w trudnościach szkolnych. Umożliwimy rozwój zdolności poznawczych dzieci, będziemy kształtować pozytywny stosunek do nauki, usamodzielniać, uczyć odpowiedzialności za podjęte działania, wyrabiać nawyki samodzielnej pracy. Gwarantujemy serdeczność i troskliwość ze strony wszystkich pracowników Szkoły. Obejmiemy opieką każde dziecko, uwzględniając jego potrzeby i możliwości.Szkoła dysponuje własną stołówką. Uczniowie "zerówki"  mają możliwość skorzystania ze śniadań i obiadów.

Uczniowie klas zerowych przebywają w wydzielonej, kameralnej części budynku, w której nie przebywają uczniowie starsi. Wszystkie pomieszczenia są dostosowane do wzrostu i potrzeb dzieci. Sale lekcyjne wyposażone są w tablice interaktywne oraz rzutniki multimedialne. Profesjonalnie przygotowani nauczyciele poprowadzą zajęcia:

-wykorzystując nowoczesne i motywujące metody nauczania,

-uwzględniając indywidualne potrzeby każdego dziecka,

-rozwijające kreatywność i wyobraźnię,

-kształtujące umiejętność nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami,

-wdrażające do samodzielności i odpowiedzialności.

W szkole nauczany jest języki angielski. Podczas cotygodniowych zajęć uczniowie będą zdobywać także umiejętność obsługi komputera i bezpiecznego wykorzystywania zasobów Internetu.


Szkoła oferuje uczniom opiekę logopedyczną i psychologiczno – pedagogiczną oraz pielęgniarską. Dla uczniów wymagających korekty dysfunkcji rozwojowych zostaną zorganizowane zajęcia wyrównawcze, logopedyczne oraz gimnastyka korekcyjna.  Zajęcia lekcyjne odbywają się wyłącznie w systemie jednozmianowym.


Zajęcia w grupie przedszkolnej Szkoły Podstawowej Nr 2 odbywają się w trybie jednozmianowym.
Godziny otwarcia od
6.30
Godziny otwarcia uwagi
Zajęcia pozalekcyjne odbywają się do godziny 16.30. Świetlica szkolna zapewnia opiekę w godzinach od 06:30 - 16.30.
Historia
Szkoła rozpoczęła swoją działalność od 1 września 2017. Razem z Państwa dziećmi tworzymy nową historię.
Osiągnięcia

Choć Szkoła Podstawowa nr 2 funkcjonuje od września 2017 roku, to uczniowie  biorą aktywny udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty i osiągają w nich wysokie lokaty. Ponadto uczniowie tej klasy biorą udział
w: Ogólnopolskim Konkursie z Fizyki ,,Pingwin’’, Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym, w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej  z Języka Polskiego  ,,Olimpus’’, w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z Chemii ,,Olimpus’’, w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z Języka Angielskiego ,,Olimpus’’, w Ogólnopolskim Konkursie Meditest. W roku szkolnym 2017/2018 w konkursach przedmiotowych możemy się poszczycić:

- finalistą konkursu matematycznego, organizowanego przez ZKO,

- 4 finalistami konkursu języka angielskiego, organizowanego przez ZKO

- laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z Matematyki ,,Olimpus’’,

- finalistka XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady  Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.

Uczniowie klasy VII aktywnie uczestniczą w działaniach Szkolnego Koła Wolontariatu.

Dodatkowe zajęcia
Dodatkowe zajęcia będą realizowane zgodnie z oczekiwaniami uczniów i rodziców.
Organ prowadzący
Gmina Miasto Szczecin
Personel
Wykwalifikowana kadra pedagogiczna z zakresu pedagogiki przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe