Szczecin
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa Nr 15
Adres
Małkowskiego 12, 70-306 Szczecin
Telefon
914892926, 914893391, 60648554
Fax
914893391
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Marek Psiorz
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Opis
Baza szkoły:
- świeżo wyremontowane sale i łazienki dla uczniów młodszych
- wydzielona bezpieczna przestrzeń tylko dla klas 0-III
- każda klasa posiada własną salę lekcyjną
- nowy kompleks sportowy
- bezpieczne boiska i plac zabaw
- dwie sale gimnastyczne
- stołówka szkolna: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek posiłki przygotowywane na miejscu
- pracownia komputerowa
- biblioteka z czytelnią i pracownią multimedialną
- całodobowy monitoring
- szafka szkolna dla każdego ucznia

Atuty naszej szkoły:
- nauka w systemie jednozmianowym
- indywidualizacja pracy z uczniem
- opieka w świetlicy szkolnej w godzinach od 6.30 do 16.30 lub innych w zależności od zgłoszonych potrzeb
- opieka pedagoga i psychologa szkolnego
- 16 lat doświadczenia w pracy w klasach integracyjnych
- liczne koła zainteresowań
- szerokie kompetencje nauczycieli
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze, logopedyczne, rewalidacyjne, socjoterapeutyczne
- liczne imprezy i konkursy
Dodatkowe zajęcia
Tak
Personel
Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna
Godziny otwarcia uwagi
Całodzienna opieka dzieci jak w systemie przedszkolnym, oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący (przerwa wakacyjna). Czas pracy oddziału dostosowany jest do potrzeb rodziców i dzieci (nawet do 10 godzin, bez konieczności korzystania ze świetlicy). Każdy oddział ma swoją salę dydaktyczną, a grupą opiekują się dwie nauczycielki, które pracują zmianowo.


Godziny otwarcia od
7.00 - 16.30
Koła zainteresowań
Tak
Historia
Szkoła Podstawowa Nr 15 powstaje od 01.09.2017 r. Siedziba szkoły znajduje się w centrum miasta w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Szczecinie, budynek przy ulicy Małkowskiego 12.

Organ prowadzący
Gmina Miasto Szczecin
Drzwi otwarte

29.03.2019 r. godz. od 13.00 do 17.00

30.03.2019 r. godz od 10.00 do 13.00

Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2019/2020
25
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe