Szczecin
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 74
Adres
Seledynowa 50, 70-781 Szczecin
Telefon
091 4631-791
Fax
091 4631-791
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Małgorzata Łabuń
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 74
  • Szkoła Podstawowa nr 74
  • Szkoła Podstawowa nr 74
  • Szkoła Podstawowa nr 74
Opis

Szkoła Podstawowa nr 74 im. St. Grońskiego położona jest w przepięknym miejscu na skraju Puszczy Bukowej, przy ul. Seledynowej 50. Wspaniałe umiejscowienie wpłynęło na przyjęcie przez szkołę następujących kierunków pracy: krajoznawstwo, ekologia i promocja zdrowia. Puszcza Bukowa zachęca uczniów i nauczycieli do uprawiania turystyki pieszej. Na terenie naszej placówki działa Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne oraz Koło Promocji Zdrowia. Od 1997 r. w szkole tworzone są klasy integracyjne. Jesteśmy razem - dzieci niepełnosprawne i zdrowe. Uczymy się tolerancji i niesienia pomocy innym. Tradycją stały się już coroczne Dni Integracji, podczas których jeszcze lepiej poznajemy potrzeby osób niepełnosprawnych. Wspieramy również uczniów z dysleksją rozwojową, w roku 2006 szkoła otrzymała tytuł Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją Rozwojową. Szkoła również „teatrem stoi” , bowiem sztandarowymi imprezami organizowanymi przez placówkę jest Przegląd Małych Form Scenicznych oraz Archidiecezjalny Przegląd Teatralny o Tematyce Religijnej Różnych Wyznań. Mamy więc swoje tradycje , a także i symbole: logo szkoły, hymn, sztandar, które odróżniają naszą szkołę od innych placówek. W naszej szkole pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która ustawicznie kształci się i zdobywa nowe doświadczenia. Nauczyciele realizują własne programy, programy jakościowe oraz programy finansowane przez Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki . Dużym wsparciem, zarówno dla uczniów, jak i rodziców jest psycholog, pedagog, logopeda . Ciekawe zajęcia oferuje również świetlica szkolna, która pracuje w godzinach od 6.40 do 17.30, biblioteka i czytelnia. Dbamy o wysoką jakość pracy w szkole, a dowodem tego jest uzyskanie w roku 2006 Certyfikatu Zachodniopomorska Szkoła Jakości. Szkoła wyposażona jest w nowoczesny sprzęt ułatwiający zdobywanie wiedzy, trzy nowoczesne pracownie komputerowe, salę językową, salę do zajęć rewalidacyjnych, gabinet przyrody , ogród szkolny i salę gier i zabaw. Możemy poszczycić się również halą sportową. Jest to obiekt nowy, bardzo nowoczesny i funkcjonalny. Przy hali mieści się również Schronisko Młodzieżowe z salą konferencyjną i z zapleczem kuchennym oraz salka korekcyjna. W szkole działa prężnie Centrum Nauk Ścisłych, w którym zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnej technologii XXI wieku.  W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki, gabinet stomatologiczny oraz stołówka.


Zajęcia w oddziałach przedszkolnych odbywają są w dwóch salach. Są one  przestronne, funkcjonalne, kolorowe i bezpiecznie urządzone. Wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne i sprzęt do zabaw i gier, kąciki tematyczne. Do dyspozycji dzieci jest plac zabaw oraz wielofunkcyjne boisko. Każde dziecko ma do dyspozycji szafkę na kurtki i obuwie zmienne.

Zajęcia w oddziałach przedszkolnych odbywają się w godzinach od 6.30 do 16.30.

Osiągnięcia

Szkoła Podstawowa nr 74 im. S. Grońskiego  posiada  certyfikat "Zachodniopomorska Szkoła Jakości", tytuł "Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją Rozwojową" oraz tytuł  "Szkoła Odkrywców Talentów" Od wielu lat szkoła zdobywa województwie zachodniopomorskim tytuł "Najaktywniejsza Turystycznie Szkoła". Gazetka szkolna uczniów klas I-III "Bukowe Nowinki"  oraz gazetka szkolna uczniów klas IV-VI "Super Buda" posiada tytuł "Pulitzer", jako najlepsze pismo szkół podstawowych w Szczecinie.
Dzieci z oddziałów przedszkolnych uczestniczą w różnorodnych konkursach wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych.  W roku 2019r. uczniowie oddziału przedszkolnego 0a zdobyli I miejsce w  Archidiecezjalnym Przeglądzie Teatralnym  o Tematyce Religijnej dla Przedszkoli

Dodatkowe zajęcia

Zajęcia języka nowożytnego-język angielski

Zajęcia rytmiki

Zajęcia religii

Zajęcia logopedyczne


Dodatkowe cechy:

- codzienne zajęcia na świeżym powietrzu( boisko szkolne, plac zabaw)

-nauczanie języka angielskiego

-zajęcia w sali relaksacyjnej

- zajęcia integracyjne ze starszymi kolegami

-wolontariat uczniów klas starszych w oddziałach przedszkolnych- wspólne zabawy i zajęcia czytelnicze

Godziny otwarcia od
6:30-16.30
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe