Szczecin
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 47
Adres
Jagiellońska 59, 70-382 Szczecin
Telefon
(091) 48 41 559
Fax
(091) 48 41 559
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Sławomir Osiński
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 47
  • Szkoła Podstawowa nr 47
Opis

Szkoła Podstawowa nr 47 im. Kornela Makuszyńskiego należy do grupy najlepszych i najbardziej innowacyjnych placówek w kraju, co potwierdza uzyskanie 4 razy certyfikatu jakości SUS i tytułu „Lidera SUS” jako piątej szkoły w Polsce. Szkoła także jako jedna z dwóch w kraju zrealizowała pilotażowy program „Przejrzysta szkoła” obejmujący przejrzystość, przeciwdziałanie patologiom i korupcji oraz dobre zarządzanie informacją. Naczelną zasadą w postępowaniu z dziećmi w SP 47 jest poszanowanie ich godności, współpraca z rodzicami oraz podmiotowe traktowanie oraz świadomość, że proces edukacyjny wymaga czasu i u każdego ucznia przebiega indywidualnie. Wychowujemy przez sztukę – plastyka i muzyka realizowane są w całym cyklu kształcenia. Wdrażamy Ocenianie Kształtujące, a ocena pełni u nas przede wszystkim funkcję informacyjną. Myślimy o zdrowym trybie życia (zajęcia ruchowe i wychowania fizycznego od lat w klasach 0 prowadzą nauczyciele specjaliści), propagujemy dobre zasady odżywiania w ramach ruchu Slow Food, a nasza stołówka proponuje zróżnicowane obiady z wartościowych surowców. Także w sklepiku nie ma „śmieciowych” produktów spożywczych – oferujemy owoce, soki, smaczne kanapki i ciasta. Bezsprzecznym atutem szkoły jest jej bezpieczne położenie oraz realizowane programy terapeutyczne i przeciwdziałania agresji m.in. „Szkoła bez przemocy”, „Bezpieczna szkoła”. Budynek szkoły jest chroniony i monitorowany, a przez ulicę przeprowadza „Pomarańczka”. Doskonale współpracujemy z policją i strażą miejską oraz Centrum Pedagogiczno-Psychologicznym. Posiadamy też sprawdzone procedury bezpieczeństwa opracowane w ramach „Przejrzystej szkoły”. Od września 2009 roku przy szkole działa Międzyszkolny Punkt Nauczania Języka Ukraińskiego i Religii Grekokatolickiej. Siłą szkoły jest także współpraca z rodzicami – było tak od dawna – od czasów Komitetu Rodzicielskiego, przez Radę Szkoły, aż po dziś – czas Rady Rodziców. Właśnie wspólne działanie sprawdza się na co dzień – to nie tylko pomoc materialna, ale istotne włączenie się w życie szkoły.

Niedawno wyremontowane sale grup zerowych, szatnie oraz toalety znajdują się na pierwszym piętrze obok biblioteki. Dzieci mają cztery posiłki dziennie, tj. śniadanie, drugie śniadanie, obiad i podwieczorek. W naszych grupach zerówkowych wdrażamy „plan daltoński”, którego głównymi zasadami jest nauka samodzielności, odpowiedzialności i współpracy. We wszystkich klasach mamy tablice interaktywne i dostęp do Internetu. Mamy mini plac zabaw dla najmłodszych. Dla zerówkowicza szkoła: stwarza przyjazne i bezpieczne warunki do nauki i zabawy, zapewnia opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, uczy poprzez zabawę, gry i sytuacje zadaniowe, daje możliwość wykorzystania przez dzieci ich naturalnych talentów twórczych, wykorzystywane są elementu Planu Daltońskiego, ma kolorowe, odpowiednio wyposażone sale z częścią przeznaczoną na naukę oraz rekreację i zabawę.

Opieka medyczna: pielęgniarka (codziennie)

MISJA SZKOŁY

„Myślenie poszerza przestrzeń wolności i otwiera horyzonty nadziei.”ks. Józef Tischner

WIZJA SZKOŁY

Wizją szkoły jest wykształcenie absolwenta potrafiącego podjąć bez problemów naukę w dalszym etapie edukacyjnym. Orientującego się w podstawowych aspektach codziennego życia, świadomego najważniejszych norm etycznych, otwartego na świat i życzliwie nastawionego na innych. Takiego, który w stopniu umożliwiającym porozumiewanie opanował język obcy i rozumie zasady korzystania z wszystkich mediów. Istotna dla społeczności szkolnej jest współpraca z rodzicami i lokalnym środowiskiem, a także promowanie szkoły na zewnątrz.
Dodatkowe zajęcia
Wszystkie zajęcia są bezpłatne i prowadzone przez fachowców. W oddziałach przedszkolnych realizowane są programy innowacyjne: "Zabawna matematyka" oraz "Bajkowa kraina". Istnieje możliwość zapisania dzieci na zajęcia ruchowe: Przedszkoliada oraz judo - są to zajęcia płatne.
Godziny otwarcia od
06:45 - 17.00
Godziny otwarcia do
17:00:00
Historia
Szkoła rozpoczęła działalność 1 września 1958 r. w odbudowanym ze zniszczeń wojennych budynku szkolnym (w czasach niemieckich była tutaj szkoła dla niewidomych) przy ul. Jagiellońskiej 59. Pierwszym kierownikiem szkoły była pani Wanda Jaroszewicz. Grono pedagogiczne liczyło wówczas 24 osoby. 31 maja 1960 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia i odsłonięcia pamiątkowej tablicy, która została odświeżona na 50-lecie szkoły. W latach 1961 do 1966 do szkoły uczęszczało ponad 1000 uczniów i nauka odbywała się na trzy zmiany. Szkoła od 1966 r. stała się ośmioklasowa, a reforma oświatowa w roku szkolnym 1998/99 przekształciła ją w placówkę sześcioklasową. Część grona nauczycielskiego przeszło wtedy do nowego Gimnazjum nr 21. Od tego momentu atutem i najwyższą wartością szkoły są wyłaniani drogą konkursu (często spośród kilkunastu kandydatów) nauczyciele niemający problemów z dyscypliną na lekcji, piszący i realizujący programy i innowacje pedagogiczne. Nie są też negatywnie nastawieni do innych, korzystają z rad starszych kolegów, a wobec siebie są życzliwi i pomocni. Dzisiaj znowu jestesmy szkołą ośmioklasową.
Kontakty zagraniczne

Współpraca ze szkołą partnerską w Neubrandenburgu.

Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe