Szczecin
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 39
Zespół szkół
Adres
KABLOWA 14, 70-895 Szczecin
Telefon
0914616-550
Fax
091 4616-550
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Iwona Kroplewska
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Opis
Działając w oparciu o znowelizowaną ustawę o systemie oświaty, wprowadzającą obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 6 lat, pragniemy państwa zaprosić do zapisu dzieci do oddziału przedszkolnego w SP-39 w Szczecinie mieszczącej się przy ul. Kablowej 14 w SP-39 Zapraszamy do zapisów w naszej szkole do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny tzn. w czasie ferii zimowych i letnich oraz przerw świątecznych.W oddziale przedszkolnym pracują dwie wychowawczynie. Szkoła mieści się w dzielnicy Szczecina ,Załom -na obrzeżach miasta w otoczeniu lasu Puszczy Goleniowskiej. Objęta monitoringiem wewnętrznym i zewnętrznym. Dzieci mogą korzystać z obiadów szkolnych. W naszej szkole dzieci uczą się samodzielności, współdziałania w grupie, nabierają wiary w siebie i swoje możliwości. Dzień sześciolatka w szkole to głównie gry i zabawy dydaktyczne, podczas których dziecko przyswaja nową wiedzę, poznaje litery i rozwiązuje łamigłówki liczbowe. W oddziale przedszkolnym tzw ,,0" dziecko ma stworzone warunki wyrównywania różnic edukacyjnych poprzez naukę zabawę, a także poznaje zasady współżycia społecznego, postępowania w grupie, poznaje swoich rówieśników,rozwija swoją ciekawość świata, wzmacnia swoją samoocenę Wszystkie te działania mają na celu przygotowanie dzieci, aby bez stresu mogły rozpocząć naukę w szkole. Więcej informacji na stronie www.sp39.szczecin.pl
Dodatkowe zajęcia
zajęcia logopedyczne zajęcia umuzykalniające
Godziny otwarcia od
6.30-16.30
Godziny otwarcia uwagi
Dzieci w oddziale przedszkolnym przy SP-39 mogą przebywać na zasadzie opieki świetlicowej od godz. 6.30 .
Zajęcia prowadzone są w ramach ustalonego planu zajęć. W oddziale przedszkolnym dziecko może przebywać do godz. 17.00
Personel
Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna
Organ prowadzący
Urząd Miasta Szczecin, Wydział Oswiaty
Kontakty zagraniczne
nie
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe