Szczecin
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 39
Zespół szkół
Adres
KABLOWA 14, 70-895 Szczecin
Telefon
0914616-550
Fax
091 4616-550
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Iwona Kroplewska
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Opis
Działając w oparciu o znowelizowaną ustawę o systemie oświaty, wprowadzającą obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 6 lat, pragniemy państwa zaprosić do zapisu dzieci do oddziału przedszkolnego w SP-39 w Szczecinie mieszczącej się przy ul. Kablowej 14 w SP-39 Zapraszamy do zapisów w naszej szkole do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny tzn. w czasie ferii zimowych i letnich oraz przerw świątecznych.W oddziale przedszkolnym pracują dwie wychowawczynie. Szkoła mieści się w dzielnicy Szczecina ,Załom -na obrzeżach miasta w otoczeniu lasu Puszczy Goleniowskiej. Objęta monitoringiem wewnętrznym i zewnętrznym. Dzieci mogą korzystać z obiadów szkolnych. W naszej szkole dzieci uczą się samodzielności, współdziałania w grupie, nabierają wiary w siebie i swoje możliwości. Dzień sześciolatka w szkole to głównie gry i zabawy dydaktyczne, podczas których dziecko przyswaja nową wiedzę, poznaje litery i rozwiązuje łamigłówki liczbowe. W oddziale przedszkolnym tzw ,,0" dziecko ma stworzone warunki wyrównywania różnic edukacyjnych poprzez naukę zabawę, a także poznaje zasady współżycia społecznego, postępowania w grupie, poznaje swoich rówieśników,rozwija swoją ciekawość świata, wzmacnia swoją samoocenę Wszystkie te działania mają na celu przygotowanie dzieci, aby bez stresu mogły rozpocząć naukę w szkole. Więcej informacji na stronie www.sp39.szczecin.pl
Dodatkowe zajęcia
zajęcia logopedyczne
Godziny otwarcia od
7.00- 16.00
Godziny otwarcia uwagi
Dzieci w oddziale przedszkolnym przy SP-39 mogą przebywać na zasadzie opieki świetlicowej od godz. 7.00
Zajęcia prowadzone są w ramach ustalonego planu zajęć. W oddziale przedszkolnym dziecko może przebywać do godz. 16.00
Personel
Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna
Organ prowadzący
Urząd Miasta Szczecin, Wydział Oswiaty
Kontakty zagraniczne
nie
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2020/2021
25
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
15 1020 4812 0000 0102 0166 8540
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Zajęcia sportowe