Szczecin
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 39
Zespół szkół
Adres
KABLOWA 14, 70-895 Szczecin
Telefon
914-616-550
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Krzysztof Borys
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Opis

Szkoła Podstawowa nr 39 w Szczecinie przy ulicy Kablowej 14 serdecznie zaprasza dzieci w wieku od 6 lat, które dopiero chcą zacząć swoją edukacyjną przygodę w tzw. zerówce.
Znajdujemy się w pięknej okolicy lasów Puszczy Goleniowskiej, co daje doskonałe warunki do nauki i wypoczynku. W naszej szkole istnieje możliwość korzystania ze stołówki, co pozwala dzieciom na zdrowe odżywianie i smaczne posiłki.Nasza biblioteka oraz dobrze wyposażona świetlica to miejsca, gdzie dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania i spędzać czas wolny w miłej atmosferze.
Dodatkowo, szkoła posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, co zapewnia bezpieczeństwo uczniom.

Aktualny program edukacyjny  opiera się nie tylko na kształceniu wiedzy, ale również na rozwijaniu umiejętności praktycznych, kreatywności i samodzielności. Dzięki nowoczesnym metodom nauczania oraz bogatemu programowi zajęć dodatkowych, Twoje dziecko będzie miało szansę odkrywać swoje talenty i zainteresowania.

Zachęcamy rodziców do zapisania swoich dzieci do Szkoły Podstawowej nr 39 w Szczecinie, gdzie edukacja staje się pasjonującym doświadczeniem, a rozwój każdego ucznia jest naszym priorytetem. Dołącz do naszej społeczności, gdzie troszczymy się o każde dziecko i wspólnie tworzymy miejsce, gdzie nauka jest inspirująca i radosna.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.sp39.szczecin.pl, gdzie można znaleźć więcej informacji o naszej szkole oraz o planie zajęć i wydarzeniach organizowanych przez szkołę.

Dodatkowe zajęcia
Prowadzimy zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia adaptacyjno -integracyjne z elementami kinezjologii edukacyjnej , zajęcia relaksacyjne oraz  zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne.
Godziny otwarcia od
6:30
Godziny otwarcia do
17:30
Personel
Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna
Organ prowadzący
Urząd Miasta Szczecin, Wydział Oswiaty
Kontakty zagraniczne
nie
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
15 1020 4812 0000 0102 0166 8540
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat za wyżywienie
15 1020 4812 0000 0102 0166 8540
Odbiorca opłat
Bank PKO BP S.A.
Adres odbiorcy opłat
Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Arkadego Fiedlera w Szczecinie , ul. Kablowa 14, 70-895 Szczecin
NIP odbiorcy opłat
955-22-06-046
Wystawca
Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Arkadego Fiedlera w Szczecinie
Adres wystawcy
70-895 Szczecin, ul. Kablowa 14
Historia

Nasza szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 1948 r. a pierwszym nauczycielem i jednocześnie jej organizatorem był Stanisław Kiejzik.

Szkoła należała wówczas do powiatu nowogardzkiego i nosiła nazwę: Szkoła Podstawowa w Załomiu. W pierwszym roku pracy naukę w szkole rozpoczęło 13 uczniów w 3 oddziałach.

W następnych latach liczba uczniów i oddziałów stopniowo wzrastała. Nie zwiększała się jednak liczba nauczycieli – do 1960 r. zajęcia w szkole prowadzone były w zespołach łączonych pod kierunkiem jednego nauczyciela. Bardzo trudne warunki pracy były przyczyną dużej rotacji nauczycieli. I tak kolejno w szkole nauczali Irena Schmidt, Agnieszka Cieslicka, Aleksandra Gili, Janina Rokicka, Halina Gracz i Maria Nowicka. O tym, w jak ciężkich warunkach pracowali pierwsi nauczyciele świadczą notatki Marii Nowickiej: "Nauka nadal odbywa się w zespołach łączonych w jednej dużej izbie lekcyjnej. W zimie panuje tu chłód. W szkole do tej pory nie zrobiono remontu pieców ani nie pomalowano ścian. Nie ma jeszcze opału. Praca na "Jednoklasowce" jest bardzo trudna. Trzeba w każdym okresie zrobić wiele rozkładów materiału nauczania i umiejętnie prowadzić zajęcia lekcyjne w klasach łączonych, a ponadto wymiar pracy nauczyciela wynosi 36 godzin tygodniowo. Praca jest wyczerpująca ...".

 Od 1 styczna 1955 r. następuje zmiana granic administracyjnych powiatów. Szkoła od tej pory podlega Wydziałowi Oświaty w Goleniowie.

 W związku z uruchomieniem fabryki kabli w kolejnych latach zdecydowanie wzrasta liczba uczniów. Trwa odbudowa zniszczonego osiedla przyfabrycznego, przeznaczonego na mieszkania dla zatrudnionych w fabryce. „Nowoczesny zakład przemysłowy będzie miał od tej pory decydujący wpływ na rozwój szkoły i środowiska" zanotowano później w kronice szkoły.

 W roku szkolnym 1960/61 szkoła realizuje program pięciu klas szkoły podstawowej. Pracą szkoły kieruje Maria Nowicka a pomaga jej zatrudniona od 1 września Zofia Skrzypek. Zachodzi konieczność wygospodarowania drugiej izby lekcyjnej. Przedzielono więc dawną salę lekcyjną ścianką działową. Nauka odbywa się nadal w zespołach łączonych. W tymże roku patronat nad szkołą obejmuje Fabryka Kabli „Załom". Rozpoczyna również pracę pierwszy Komitet Rodzicielski.

 W roku szkolny 1961/62 następuje wiele zmian. Kierownictwo w szkole obejmuje Zofia Skrzypek. Dzięki pomocy zakładu patronackiego w postaci dwóch mieszkań dla nauczycieli można zatrudnić nowego pedagoga - Józefa Pajączkowskiego. Powstaje więc w szkole pierwsza Rada Pedagogiczna (Z. Skrzypek, M. Nowicka, J. Pajączkowski).

 W latach sześćdziesiątych następuje dalszy wzrost liczby uczniów i nauczycieli oraz rozwój organizacyjny szkoły. Od roku 1962 szkoła jest już pełną - siedmioklasową, a od 1964 – ośmioklasową szkołą.

 Ogromna zmiana następuje 30 września 1965 r., kiedy to szkoła zostaje przeniesiona do oczekiwanego od dawna nowego budynku, który posiada 5 sal lekcyjnych, gabinet fizyczno-chemiczny, świetlicę i kancelarię. Ponadto wyposażony jest w centralne ogrzewanie, kanalizację, natryski itp.

 W związku z przyłączeniem od 1 stycznia 1967 r. części Załomia do Szczecina, szkoła staje się szkołą miejską. Podlega od tej chwili Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, Wydziałowi Oświaty i Kultury w Szczecinie, a finansowo Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej w Dąbiu. Otrzymuje wtedy nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 39 w Szczecinie.

 W połowie lat siedemdziesiątych w Załomiu zostają wybudowane kolejne nowe bloki mieszkaniowe, co powoduje gwałtowny wzrost liczby uczniów. Sytuacja szkoły stała się trudna. Odtąd mała prowincjonalna szkoła musiała przeistoczyć się nagle w dużą miejską szkołę. Brakowało sal lekcyjnych, istniejące były za małe, nie było również sali gimnastycznej, nauka odbywała się na 3 zmiany. Szkoła, która mogła pomieścić zaledwie 80 uczniów musiała pomieścić ich ponad 300.

 Konieczna stała się rozbudowa szkoły. W międzyczasie powstało również osiedle Kasztanowe, co jeszcze bardziej skomplikowało sytuację szkoły, ponieważ znowu wzrosła liczba uczniów. Minęło jednak jeszcze wiele lat zanim w 1988 r., za sprawą ówczesnej dyrekcji szkoły i Fabryki Kabli „Załom", dobudowano szkole nowe skrzydło, a w rok później salę gimnastyczną. Przebudowę szkoły opóźniono z różnych przyczyn: braku funduszy, zakazu wyrębu lasu, planowania drugiej szkoły itp.

 Oddanie nowego budynku zbiegło się w czasie z uroczystością 40-lecia szkoły i nadaniu jej imienia popularnego pisarza i podróżnika Arkadego Fiedlera. Od tej chwili szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Arkadego Fiedlera w Szczecinie.

 Na przełomie lat osiemdziesiątych pracę w szkole rozpoczyna wielu nowych nauczycieli (Irena Rybarska – Pańczak, Iwona Rydzkowska, Anna Jarlecka, Danuta Gielnik, Aleksandra Sokołowska, Maria Mokrzycka, Barbara Zbiorczyk, Dariusz Szklarski). Dzięki ich aktywnemu uczestnictwu w życiu szkoły organizowanych było wiele imprez i uroczystości, między innymi w 1993 r. nadanie szkole sztandaru, który ufundowała Fabryka Kabli „Załom". W uroczystości uczestniczyły władze oświatowe, miejskie, ksiądz Arcybiskup Jan Gałecki oraz syn patrona - Arkady Radosław Fiedler.

W kolejnych latach następują dalsze zmiany. W 1999 r. w rezultacie reformy systemu oświaty w Polsce uczniowie rozpoczynają naukę w sześcioletniej szkole podstawowej. W budynku szkoły powstaje Gimnazjum nr 35. W tym samym roku rozpoczyna się kapitalny remont szkoły – naprawiony zostaje dach, przeprowadzony zostaje remont toalet szkolnych, korytarzy oraz częściowa wymiana stolarki okiennej. Po kilku latach wyremontowana zostaje również sala gimnastyczna.

W 2007 r. na mocy uchwały podjętej przez Radę Miasta Szczecina powstał Zespół Szkół nr 12 w Szczecinie, w którego skład weszły Szkoła Podstawowa nr 39 oraz Gimnazjum nr 35.

Rok szkolny 2010/11 przyniósł kolejne zmiany. Po kilku latach cierpliwego oczekiwania i trwającej kilka miesięcy budowie uroczyście oddano do użytku zespół boisk powstały w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012. W ramach inwestycji powstały: boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne, budynek socjalno-szatniowy oraz plac zabaw dla najmłodszych.

W kolejnych latach podejmowane były liczne wysiłki aby nasza szkoła stała się szkołą na miarę XXI wieku. Systematycznie remontowane są sale lekcyjne, część z nich została wyposażona w rzutniki multimedialne, w szkole dostępny jest Internet bezprzewodowy a nauczyciele korzystają z dziennika elektronicznego. W niedawnym czasie przeprowadzono również kapitalny remont kuchni i stołówki.

Z końcem roku szkolnego 2016/17 na zasłużoną emeryturę po 23 latach pełnienia funkcji dyrektora szkoły udała się p. Irena Rybarska-Pańczak a sprawowanie funkcji dyrektora powierzone zostało p. Iwonie Kroplewskiej.

Z początkiem roku szkolnego 2022/2023 stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 39 objął Pan Krzysztof Borys.

Przed nami jeszcze wiele edukacyjnych i wychowawczych wyzwań, planów oraz marzeń. Wszyscy liczymy na to, że przy życzliwym wsparciu i zrozumieniu rodziców naszych uczniów uda nam się wprowadzić w życie jak najwięcej z nich.

 

Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2024/2025
25
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Zajęcia sportowe