Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II
Adres
Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Opis
W roku szkolnym 2022/2023 planowane jest utworzenie w naszej szkole klasy dwujęzycznej z językiem angielskim na poziomie przyszłorocznych klas siódmych. Zgodnie z prawem oświatowym w takiej klasie część treści wynikających z podstawy programowej jest realizowana w języku obcym. W naszej szkole planowane jest, aby w ramach dwóch dodatkowych godzin przewidzianych w oddziale dwujęzycznym uczniowie nabywali kompetencji w zakresie matematyki i biologii – klasa taka ma zatem trzy godziny języka angielskiego i dwie godziny na realizację treści z ww. przedmiotów w języku angielskim. Godziny matematyki i biologii w języku angielskim realizowane będą przez nauczyciela języka angielskiego posiadającego kwalifikacje do nauczania tych przedmiotów. Absolwenci, którzy kończą klasę dwujęzyczną będą mieli potwierdzoną znajomość języka na poziome A.2+/B.1 (czyli wyższą niż absolwenci pozostałych klas).

Aby rozpocząć edukację w oddziale dwujęzycznym kandydat musi zostać zakwalifikowany na podstawie wyniku testu predyspozycji językowych (jednakowego do wszystkich klas dwujęzycznych w Szczecinie), a opiekun prawny musi potwierdzić wolę zapisania dziecka do takiego oddziału zgodnie z przyjętym harmonogramem (dostępnym również na stronie Szkoły).

Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu dziecka do testu predyspozycji językowych warto dokonać rzetelnej analizy umiejętności uczenia się dziecka oraz możliwości poświecenia dodatkowego czasu na edukację (dodatkowe dwie godziny lekcyjne tygodniowo oraz konieczność poświęcenie czasu na opanowania materiału z biologii i matematyki w języku angielskim).

Nauczanie matematyki i biologii w języku angielskim będzie odbywało się zgodnie z założeniami zintegrowanego nauczania językowo-przedmiotowego CLIL postulowanego przez instytucje Unii Europejskiej i stanowi realizację postulatu Komisji Europejskiej w zakresie wielojęzyczności, czyli zdolności do prawidłowego i skutecznego korzystania z rożnych języków w celu porozumiewania się (jedna z ośmiu kompetencji kluczowych, istotna dla sytuacji zawodowej i życiowej osób uczących się).

Oferta klasy dwujęzycznej skierowana jest do uczniów, którzy wykazują predyspozycje do nauki języków obcych, są w stanie poświęcić dodatkowy czas na zdobywanie wiedzy, rozważają edukację w klasie dwujęzycznej w szkole ponadpodstawowej i są chętni do podejmowania wyzwań.
Zachęcamy do udziału we wspólnej przygodzie edukacyjnej.

Języki
angielski, niemiecki