Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 6
Adres
Unisławy 26, 71-413 Szczecin
Telefon
91 4232566
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Cezary Urban
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Opis

Uczniowie klas siódmych i ósmych działających pod opieką  XIII Liceum Ogólnokształcącego  realizują program nauczania w ramach eksperymentu pedagogicznego „Być jak Kopernik – kształcenie przez odkrywanie”. W obu profilach klas wprowadzone zostały innowacyjne rozwiązania organizacyjne, programowe i metodyczne. Autorami programów w ramach eksperymentu są wysoko wykwalifikowani i cenieni nauczyciele matematyki, fizyki, biologii i chemii XIII LO i SP 6.

Wśród rozwiązań organizacyjnych wdrożonych w eksperymentalnych klasach na szczególną uwagę zasługują:

q       zwiększenie liczby godzin przewidzianych w ramowym planie nauczania przedmiotów kierunkowych,

q       cyklicznie zaplanowane zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Szczecińskiego,

q       sprawowanie opieki przez uczniów – absolwentów XIII LO w Szczecinie nad projektami badawczymi przeprowadzanymi przez uczniów klas eksperymentalnych,

q       obozy naukowe (chemiczny i fizyczny) organizowane we współpracy z uczelniami wyższymi,

q       edukacyjne wyprawy naukowe do centrów nauki i badań np. Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku.

Rozwiązania programowe w klasach objętych eksperymentem opierają się między innymi na znacznie rozszerzonym zakresie nauczania przedmiotów kierunkowych o treści wykraczające poza podstawę programową nauczania w klasie VII i VIII. Projekt wzbogacono w szczególny sposób w treści związane z profilaktyką prozdrowotną, treści nauczania genetyki, elementy dendrologii, elementy z zakresu chemii organicznej w powiązaniu z ekologią i ochroną środowiska, elementy z zakresu fizyki jądrowej oraz o treści matematyczne pozwalające między innymi na przygotowanie uczniów do Olimpiady Matematycznej Juniorów.

Zastosowanie powyższych metod ukierunkowuje uczniów na pogłębianie zainteresowań naukami przyrodniczymi i ścisłymi, poszukiwanie własnych pomysłów rozwiązań problemów, oraz kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się.

Naukę w obydwu klasach poprzedza obowiązkowy obóz integracyjny organizowany w ostatnim tygodniu wakacji.
Języki
angielski, niemiecki