Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 37
Adres
Zofii Nałkowskiej 33, 70-785 Szczecin
Telefon
914668460
E-mail
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Opis
Od wielu lat w Szkole Podstawowej nr 37 realizowane są innowacje pedagogiczne z rozszerzonym programem nauki języków obcych: języka angielskiego i niemieckiego. Skuteczność wprowadzenia takich działań potwierdzają osiągnięcia i sukcesy uczniów w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, ogólnopolskich, międzynarodowych, w których zdobywają oni tytuły finalistów i laureatów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, uczniów i nauczycieli, szkoła poszerza swoją ofertę edukacyjną, tworząc siódme klasy dwujęzyczne z językiem angielskim i niemieckim. Zwiększona zostanie ilość godzin nauki języka, co pozwoli na poszerzenie wiadomości, wzbogacenie zasobu słownictwa w danym języku oraz wprowadzanie wielu ćwiczeń rozwijających umiejętność konwersacji. W klasach dwujęzycznych, w ostatnim roku nauki, niektóre zajęcia obowiązkowe odbywać się będą również w języku obcym.
Języki
angielski, niemiecki, hiszpański