Szczecin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 2
Adres
Romera 2, 71-246 Szczecin
Telefon
91 43 94 052
Fax
91 43 94 047
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Mirosław Mika
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 2
  • Szkoła Podstawowa nr 2
  • Szkoła Podstawowa nr 2
  • Szkoła Podstawowa nr 2
  • Szkoła Podstawowa nr 2
  • Szkoła Podstawowa nr 2
  • Szkoła Podstawowa nr 2
Opis

KLASA 7


Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi od roku szkolnego 2017/2018 wchodzi wraz z XI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Szczecinie.


ZSO Nr 4 to jedyna szkoła w Szczecinie, w której od 11 lat prowadzona jest nauka języka włoskiego w systemie dwujęzycznym.

Od 1 września 2017 r. naukę języka włoskiego w systemie dwujęzycznym rozpoczęliśmy w klasie VII Szkoły Podstawowej Nr 2. Jest to klasa bezrejonowa. Kandydaci muszą przystąpić do egzaminu z predyspozycji językowych, który odbędzie się w wyznaczonym terminie.


 Klasa VII będzie składała się z grupy z językiem włoskim i grupy z językiem angielskim. Nauka języka będzie realizowana w wymiarze pięciu godzin tygodniowo. Zwiększona ilość godzin nauki języka pozwoli na poszerzenie wiadomości, wzbogacenie zasobu słownictwa w danym języku oraz wprowadzanie wielu ćwiczeń rozwijających umiejętność konwersacji. W klasie VIII dodatkowo w języku obcym będą nauczane dwa przedmioty ogólnokształcące. W celu realizacji zasady ,,poznawanie przez działanie’’ klasa odbędzie przynajmniej jedną zagraniczną wycieczkę edukacyjną. Będą prowadzone zajęcia z native speakerem.

Naszym celem jest stworzenie bezpiecznej szkoły przyjaznej dzieciom i rodzicom. Będziemy wspierać aktywność dzieci, rozwijać ich talenty, budować poczucie własnej wartości. Umożliwimy rozwój zdolności poznawczych, będziemy kształtować pozytywny stosunek do nauki, uczyć odpowiedzialności za podjęte działania. Obejmiemy opieką każde dziecko, uwzględniając jego   potrzeby i możliwości.


Szkoła posiada nowoczesną bazę. Sale lekcyjne wyposażone są w tablice interaktywne oraz rzutniki multimedialne.

Jednym z priorytetów naszej szkoły jest rozwój kultury fizycznej i sportu. Dysponujemy kompleksem nowoczesnych boisk, salami gimnastycznymi, siłownią.


Szkoła udostępnia uczniom osobiste kodowane szafki. Zapewniamy jednozmianowość nauki. W trosce o bezpieczeństwo szkoła objęta jest monitoringiem zewnętrznym i wewnętrznym, a wejście na jej teren jest możliwe po okazaniu identyfikatora. Szkoła oferuje uczniom opiekę psychologiczno – pedagogiczną oraz pielęgniarską. Na terenie szkoły funkcjonują stołówka oraz sklepik.

W szkole organizowane są  zajęcia pozalekcyjne dla dzieci  chcących rozwijać swoje zainteresowania oraz dla tych, które potrzebują wsparcia w wyrównywaniu poziomu wiedzy. Uczniowie aktywnie uczestniczą w działalności Szkolnego Koła Turystycznego- Krajoznawczego, biorą udział w rajdach i wycieczkach po Szczecinie. Część zajęć odbywa się w formie  warsztatowej, np. w laboratorium  na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt. Uczniowie wdrażają się do pracy metodą projektu, szczególnie na języku angielskim. W tym roku szkolnym uczniowie realizują projekt ,,My hobby’’ oraz ,,Natural Disasters’’.


Choć Szkoła Podstawowa nr 2 funkcjonuje od września 2017 roku, to jej uczniowie  biorą aktywny udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty i osiągają w nich wysokie lokaty. W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w konkursach przedmiotowych możemy się poszczycić:


- finalistą konkursu matematycznego,

- 5 finalistami konkursu języka angielskiego,


- laureatem Ogólnopolskiego Konkursu z języka angielskiego.


Ponadto ważniejsze osiągnięcia to:

- udział w Ogólnopolskim Konkursie z Fizyki ,,Pingwin’’,


- udział w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym,

- laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z Matematyki ,,Olimpus’’,

- udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z Języka Polskiego  ,,Olimpus’’,


- udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z Chemii ,,Olimpus’’,

- udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z Języka Angielskiego ,,Olimpus’’,


- finalistka XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady  Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK,

- udział w Konkursie  Chemicznym  dla uczniów szkół podstawowych .


Uczniowie klasy VII aktywnie uczestniczą w działaniach Szkolnego Koła Wolontariatu. W tym roku brali udział w organizacji Mikołajek dla dzieci z Domu Dziecka, w zbiórce żywności organizowanej przez Bank Żywności oraz zbiórce  odzieży dla bezdomnych.


Dodatkowe informacje na stronie www. zso4.szczecin.pl
Języki
włoski, angielski