Systemowa obsługa rekrutacji
Szczecin
Adres
Romera 2, 71-246 Szczecin
Telefon
91 43 94 052
Fax
91 43 94 047
E-mail
zso4@miasto.szczecin.pl
Strona www
www.zso4.szczecin.pl
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 2
  • Szkoła Podstawowa nr 2
  • Szkoła Podstawowa nr 2
  • Szkoła Podstawowa nr 2
  • Szkoła Podstawowa nr 2
  • Szkoła Podstawowa nr 2
  • Szkoła Podstawowa nr 2
Opis

KLASA 7


Szkoła Podstawowa nr 2 od roku szkolnego 2017/2018 wchodzi wraz z XI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi i wygaszanym Gimnazjum Nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Szczecinie.

ZSO Nr 4 to jedyna szkoła w Szczecinie, w której od 11 lat prowadzona jest nauka języka włoskiego w systemie dwujęzycznym.

Od 1 września 2017 r. w Szkole Podstawowej Ne 2 naukę języka włoskiego i języka angielskiego w systemie dwujęzycznym rozpoczęli uczniowie w klasie VII. Jest to klasa bezrejonowa. Kandydaci muszą przystąpić obowiązkowo do egzaminu z predyspozycji językowych, który odbędzie się w wyznaczonym terminie ( w tym roku w dniu 26 marca o godzinie 16.00).

 Klasa VII będzie składała się z grupy z językiem włoskim i grupy z językiem angielskim. Nauka języka będzie realizowana w wymiarze pięciu godzin tygodniowo. Zwiększona ilość godzin nauki języka pozwoli na poszerzenie wiadomości, wzbogacenie zasobu słownictwa w danym języku oraz wprowadzanie wielu ćwiczeń rozwijających umiejętność konwersacji. W klasie VIII dodatkowo w języku obcym będą nauczane dwa przedmioty ogólnokształcące. W celu realizacji zasady ,,poznawanie przez działanie’’ klasa odbędzie przynajmniej jedną zagraniczną wycieczkę edukacyjną. Będą prowadzone zajęcia z native speakerem.

Naszym celem jest stworzenie bezpiecznej szkoły przyjaznej dzieciom i rodzicom. Będziemy wspierać aktywność dzieci, rozwijać ich talenty, budować poczucie własnej wartości, wspierać w pokonywaniu trudności. Umożliwimy rozwój zdolności poznawczych, będziemy kształtować pozytywny stosunek do nauki, uczyć odpowiedzialności za podjęte działania. Obejmiemy opieką każde dziecko, uwzględniając jego   potrzeby i możliwości.

Szkoła posiada nowoczesną bazę. Sale lekcyjne wyposażone są w tablice interaktywne oraz rzutniki multimedialne.

Jednym z priorytetów naszej szkoły jest rozwój kultury fizycznej i sportu. Dysponujemy kompleksem nowoczesnych boisk, salami gimnastycznymi, siłownią.

Szkoła udostępnia uczniom osobiste kodowane szafki. Zapewniamy jednozmianowość nauki. W trosce o bezpieczeństwo szkoła objęta jest monitoringiem zewnętrznym i wewnętrznym, a wejście na jej teren jest możliwe po okazaniu identyfikatora. Szkoła oferuje uczniom opiekę psychologiczno – pedagogiczną oraz pielęgniarską. Na terenie szkoły funkcjonują stołówka oraz sklepik.

W szkole organizowane są  zajęcia pozalekcyjne dla dzieci  chcących rozwijać swoje zainteresowania oraz dla tych, które potrzebują wsparcia w wyrównywaniu poziomu wiedzy.

Choć Szkoła Podstawowa nr 2 funkcjonuje od września 2017 roku, to uczniowie  biorą aktywny udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty i osiągają w nich wysokie lokaty. Ponadto uczniowie tej klasy biorą udział w:

-Ogólnopolskim Konkursie z Fizyki ,,Pingwin’’,

-Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym,

-Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej  z Języka Polskiego  ,,Olimpus’’,

-Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z Chemii ,,Olimpus’’,

-Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z Języka Angielskiego ,,Olimpus’’,

-Ogólnopolskim Konkursie Meditest.


W roku szkolnym 2017/2018 w konkursach przedmiotowych możemy się poszczycić:

- finalistą konkursu matematycznego, organizowanego przez ZKO,

- 4 finalistami konkursu języka angielskiego, organizowanego przez ZKO

- laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z Matematyki ,,Olimpus’’,

- finalistka XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady  Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.

Uczniowie klasy VII aktywnie uczestniczą w działaniach Szkolnego Koła Wolontariatu.

Dodatkowe informacje na stronie www. zso4.szczecin.pl

Języki
włoski, angielski
Dodatkowe cechy