szczecin
Informator Gimnazjalny
Jak to zrobić?
Informator
Aktualności
Dokumenty
Kontakt
Pliki cookie
SZANOWNI RODZICE UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W REKRUTACJI DO GIMNAZJÓW OBWODOWYCH

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenie lub wniosek do publicznego gimnazjum należy złożyć w terminie od dnia 24 marca do 18 kwietnia 2014 r. do godz. 15:00.

Dnia 28 kwietnia 2014 r. o godz. 15:00 zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych do klas I gimnazjów obwodowych na rok szkolny 2014/2015.
Listy będą dostępne w gimnazjum pierwszego wyboru.

Uczniowie, którzy zostaną zakwalifikowani do gimnazjum drugiego lub trzeciego wyboru zobowiązani są do odebrania dokumentów ze szkoły pierwszego wyboru i przekazania ich do dnia 01 lipca 2014 r. do godz. 15:00 do tej szkoły do której zostali przyjęci wraz z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginałem zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu zewnętrznego oraz innymi dokumentami określonymi w Statucie szkoły.

Dnia 04 lipca 2014 r. o godz. 15:00 zostaną ogłoszone listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej.

UWAGA!
Niedostarczenie dokumentów w terminie oznacza rezygnację dziecka z zapewnionego miejsca w danej szkole i będzie skutkowało skreśleniem z listy uczniów zakwalifikowanych do gimnazjum.
 
© 2003-2015 Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe