Świebodzin
Świebodzin
Kontakt
W sprawach zasad procesu rekrutacji
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu UM Świebodzin:
p. Janusz Kurp, tel. 68 4750 924, e-mail: janusz.kurp@um.swiebodzin.pl
p. Katarzyna Hoffmann, tel. 68 4750 928, e-mail katarzyna.hoffmann@um.swiebodzin.pl