Systemowa obsługa rekrutacji
Świebodzin
Nazwa Plik Opis
Uchwała Nr XXX/452/2017
Harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych
Rejonizacja szkół podstawowych
Oświadczenie Nr 1 - zamieszkiwanie
Oświadczenie Nr 2 - wielodzietność
Informator dla rodziców 2018 r.