Świebodzin
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Janusza Korczaka w Świebodzinie
Adres
Zachodnia 74a, 66-200 Świebodzin
Telefon
68 4750981
Fax
68 4750981
E-mail
Strona www
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Janusza Korczaka w Świebodzinie
  • Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Janusza Korczaka w Świebodzinie
Opis
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Janusza Korczaka jest placówką oświatową działającą od 1992 roku. Aktualnie w 18 oddziałach uczy się 390 uczniów. Zajęcia dydaktyczne trwają od godziny 8:00 do 14:35. Placówka jest przygotowana do wymogów nowoczesnej edukacji. Dzieci uczą się w słonecznych, kolorowych klasach wyposażonych w sprzęt multimedialny. Zajęcia sportowe odbywają się na hali lub na orliku położonym bezpośrednio przy szkole. Najmłodsi mają do dyspozycji salę zabaw, a także dwa nowoczesne i bezpieczne place zabaw. Obiekt jest monitorowany - zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. W szkole pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która systematycznie uzupełnia i podnosi swoje kwalifikacje oraz stopnie awansu zawodowego. Nauczyciele posiadają dodatkowe umiejętności w zakresie terapii, tańca, edukacji wczesnoszkolnej. Wśród nich są specjaliści: logopeda, pedagog, terapeuta. Nad dziećmi czuwa także pielęgniarka. Staramy się wyrównywać szanse i stwarzać optymalne warunki wszystkim dzieciom do osiągania sukcesów na miarę ich możliwości, stąd też obecnie w szkole w 4 oddziałach pracują nauczyciele wspomagający - specjaliści. Szkoła posiada certyfikat programu społecznego „Szkoła bez przemocy” oraz "Szkoła odkrywców talentów". Każdego roku odbywa się wiele konkursów, akcji, festiwali i przeglądów, czego efektem jest fakt, iż każde dziecko ma możliwość rozwoju swoich zdolności i umiejętności. Możemy poszczycić się sukcesami w konkursach przedmiotowych (finaliści i laureaci stopnia wojewódzkiego), sportowych i artystycznych. Siódemka jest organizatorem konkursu plastycznego „Świebodzin w oczach dziecka”, „Świebodzin - Moje Miasto”. Nadrzędnym celem naszej placówki jest troska o każde dziecko jako niepowtarzalną jednostkę. Priorytetami w naszych działaniach są: doskonała współpraca między nauczycielami, uczniami i rodzicami oraz najwyższa jakość kształcenia i efektywność nauczania. Dla lepszej komunikacji od 2 lat w szkole funkcjonuje także dziennik elektroniczny, z którego rodzice i uczniowie mogą bezpłatnie korzystać.
Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
Szkoła stara się pozyskiwać środki z EFS rozszerzając ofertę zajęć dla uczniów. Z sukcesem zakończyliśmy projekty „Comenius- Sokrates” , „Moda na naukę”, „Lubuska szkoła równych szans”. Dzięki tym działaniom dzieci uczestniczyły w licznych bezpłatnych wycieczkach krajowych i zagranicznych, zajęcia z psychologiem, logopedą, wyrównawczych , teatralnych i wielu innych rozwijających ich zainteresowania i zdolności. Wśród naszych uczniów i absolwentów mamy wielu wybitnych sportowców. Zajmujemy co roku czołowe miejsca w Klasyfikacji Generalnej Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. W roku 2009/2010 zajęliśmy I miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w badmintonie i III w piłce ręcznej. Szkoła jest dumna z laureatów konkursów plastycznych, recytatorskich, profilaktycznych. Co roku nasi uczniowie są finalistami konkursów przedmiotowych na szczeblu gminnym i wojewódzkim. Zaszczyt przynosi nam również drużyna zuchów, jako jedyna działająca na terenie naszej gminy. Sukcesem naszym jest także kadra pedagogiczna, którą w 90% stanowią nauczyciele dyplomowani.
Sześciolatek w pierwszej klasie
„Siódemka” jest przygotowana do przyjęcia sześciolatków. Sale lekcyjne klas I przystosowuje się do ich przyjęcia. W nowej aranżacji podzielone zostaną na część lekcyjną i rekreacyjną. Sale zostały doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne zgodnie z wytycznymi MEN. Aby stworzyć dzieciom warunki do działalności twórczej w salach powstały kąciki tematyczne oraz biblioteczki klasowe. Często zajęcia prowadzone są w bezpośrednim kontakcie z przyrodą.
Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia wyrównawcze, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, kółko języka polskiego, SKS, zajęcia socjoterapeutyczne,  zajęcia logopedyczne,  zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniami, zajęcia rewalidacyjno-wychowacze, sekcja wolontariatu, szkółka wędkarska.
Dojazd
Autobusy PKS. Dojazdy organizuje organ prowadzący - Gmina Świebodzin.