Systemowa obsługa rekrutacji
Świebodzin
Adres
Łużycka 33, 66-200 Świebodzin
Telefon
684750973
Fax
684752988
E-mail
gim3@e7.pl
Strona www
www.gim3.swiebodzin.pl
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • styczeń 2017
  • 24 czerwca 1967r.
Opis

Proces przekształcania szkoły

Już ponad 55 lat minęło, gdy w murach „Trójki” zadzwonił pierwszy dzwonek, a było to we wrześniu 1961 roku.

Obecnie to Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Cz. Niemena w Świebodzinie, które od 1 września 2017r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/448/2017 w Świebodzinie zostanie przekształcone w Szkołę Podstawową nr 3 im. Czesława Niemena w Świebodzinie z siedzibą na ul. Łużyckiej 33. Teraźniejszy, faktyczny stan i opis szkoły przez kolejne kilka miesięcy, a w perspektywie przez kolejne lata będzie ulegał dynamicznym zmianom. Związane jest to ze stopniowym przekształceniom szkoły gimnazjalnej w szkolę podstawową.

Od 1 września 2017r. będą funkcjonowały klasy drugie i trzecie wygaszanego gimnazjum oraz klasy pierwsze, oddział przedszkolny – klasa „0” i siódme klasy podstawowej. Możliwe jest również funkcjonowanie klas czwartych szkoły podstawowej, jeżeli będą chętni rodzice, którzy zdecydują się, aby ich dzieci kontynuowały naukę w naszej szkole podstawowej.

Opis

Obecnie w naszym gimnazjum uczy się 426 uczniów w 17 oddziałach klasowych.

Szkoła zatrudnia 38 nauczycieli - są to ludzie o wysokich kwalifikacjach zawodowych i dużym doświadczeniu pedagogicznym. Doskonale znają potrzeby dzieci i młodzieży, cechuje ich zaangażowanie i oddanie w pracy. To mistrzowie, którzy inspirują uczniów do rozwijania swoich zainteresowań i pasji. W swojej codziennej pracy dydaktyczno – wychowawczej stosują nowoczesne metody i trendy, posiadają umiejętność pracy zarówno z uczniem zdolnym jak i z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nasze grono pedagogiczne to zgodny i zgrany zespół mający wspólny cel – dynamiczny rozwój szkoły, na potrzeby uczniów, to ludzie, którzy traktują każdego, kto ma kontakt ze szkołą, z szacunkiem i życzliwością.

Nasi uczniowie to młodzi ludzie, którzy zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do dalszego kształcenia, przestrzegają zasad życia społecznego, są współgospodarzami szkoły, rozwijają swoje zainteresowania i pasje, prężnie działają w środowisku lokalnym.

Niezwykle ważnymi partnerami w pracy dydaktyczno – wychowawczej są dla nas rodzice.  Wspieramy rodziców w rozwiązywaniu problemów ich dzieci, pomagamy pokonywać trudności, z którymi zmagają się też dzieci, a nasi uczniowie.

W szkole zatrudnionych jest 20 pracowników obsługi i administracji, to panie, które przygotowują posiłki w stołówce szkolnej, panie, które dbają o czystość, opiekunowie uczniów dojeżdżających, pani sekretarka, intendentka oraz panowie konserwatorzy. Wszyscy oni wypełniają wzorowo swoje obowiązki i wspierają nauczycieli w ich pracy.

W pracy z uczniami wspiera nauczycieli i rodziców pedagog szkolny, prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne, rewalidacyjne, konsultacje, zajęcia wyrównawcze. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w kołach przedmiotowych, zajęciach sportowych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych.

Szkoła współpracuje z lokalnymi instytucjami, takimi jak: Policja, Sanepid, ŚDK, OSiR, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Sąd Rejonowy, PCPR, OPS, Nadleśnictwo, Koło Sybiraków i Kresowiaków, Pełnomocnik Burmistrza do Spraw Uzależnień, Świetlica Inicjatyw Twórczych, Muzeum Regionalne, lokalne placówki oświatowe.

Baza szkoły

Z pewnością szkoła może pochwalić się dobrą infrastrukturą, która w ostatnich latach ulegała unowocześnieniu i modernizacji. 

Budynek placówki, choć jest dość leciwy, to poddany został kompleksowej termomodernizacji – wymieniono stolarkę okienną, ocieplono ściany i dach budynku, wykonano nową elewację placówki. Szkoła dysponuje również bardzo dobrą bazą sportową. Boisko wielofunkcyjne z siłownią napowietrzną jest miejscem, gdzie nasi uczniowie ćwiczą na lekcjach wychowania fizycznego i spędzają wolny czas. W ostatnich latach do tej istniejącej bazy dołączona została pełnowymiarowa hala sportowa z nowoczesnym zapleczem socjalnym. Budynek hali połączony jest ze szkołą i stanowi jeden kompleks. 

Baza wewnętrzna szkoły w zakresie infrastruktury zaspokaja potrzeby naszych uczniów. Posiadamy gabinety i pracownie przedmiotowe wyposażone w pomoce naukowe i multimedia. To nowoczesne pracownie komputerowe, językowe, przedmiotowe, biblioteka, czytelnia, pracownie multimedialne, świetlica szkolna. W szkole o zdrowie uczniów dba pielęgniarka, która prowadzi gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Uczniowie mają możliwość skorzystać z smacznych posiłków przygotowywanych przez pracowników kuchni. Nasza szkoła jest szkołą bezpieczną, a nad jej bezpieczeństwem czuwają pracownicy obsługi oraz system monitoringu – system 36 kamer zewnętrznych i wewnętrznych.

Języki
angielski, niemiecki
Historia

Szkoła Podstawowa nr 3 rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 1961 r., a jej pierwszym kierownikiem była pani Zuzanna Okuniewska. Przez ponad 55 lat wiele działo się w naszej szkole, szkoła przechodziła kolejne reformy, zmieniała swoje nazwy. Tysiące uczniów przewinęło się przez jej mury.

Ważnym momentem w historii „Trójki” był zapewne rok 1999, kiedy miała miejsce reforma oświaty i po raz pierwszy pojawili się w niej gimnazjaliści. Budynek, nowe zwyczaje i tradycje Szkoły Podstawowej nr 3 przejęła nowa szkoła, Publiczne Gimnazjum nr 3. Po 10 latach istnienia gimnazjum doczekało się patrona, a został nim Czesław Niemen. Przyjmując imię Cz. Niemena, złożyliśmy hołd wielkiemu Polakowi – artyście, którego twórczość porusza ludzkie sumienie i wskazuje jak godnie żyć. Twórczość Cz. Niemena obudziła w młodych ludziach – gimnazjalistach -  wrażliwość, uczyła tolerancji, miłości, przyjaźni.

Wielu wspaniałych ludzi – nauczycieli, uczniów, pracowników obsługi – przewinęło się przez mury tej szkoły. Wiele pokoleń tego miasta – Świebodzina – czuje się związanych z „Trójką”. Swój trwały ślad pozostawili uczniowie – to laureaci konkursów, mistrzowie sportu, zwykli ludzie – mieszkańcy naszego miasta. Wszyscy oni pozostawili w tej szkole cząstkę siebie.

Dyrektorzy szkoły : Zuzanna Okuniewska, Jan Cięciel, Danuta Gruskis, Halina Kucza, Elżbieta Ciechanowicz.
Dojazd


Szkoła zapewnia bezpośredni dojazd do szkoły uczniom, którzy mieszkają w miejscowościach nie leżących w rejonie szkoły. Nad bezpieczeństwem dzieci w drodze do szkoły i ze szkoły czuwają doświadczeni opiekunowie dzieci i młodzieży.
Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie naszej szkoły oprócz zajęć obowiązkowych mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania i pasje na różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych. Nauczyciele wychowania fizycznego motywują uczniów do wysiłku fizycznego, organizując zajęcia sportowe z różnych dyscyplin sportu – piłka koszykowa, piłka ręczna, piłka nożna, unihokej, lekka atletyka, aerobic, zajęcia taneczne. Prężnie działają koła artystyczne i plastyczne i muzyczne. Uczniowie realizują swoje pasje poprzez udział w zajęciach plastycznych, poznają nowe techniki plastyczne, przygotowują prace na konkursy, realizują projekty. Muzyka jest wszechobecna w naszej szkole gdyż posiadamy muzycznego patrona, a młodzież w tym wieku chętnie rozwija zainteresowania muzyczne. Ci którzy lubią śpiewać mogą uczestniczyć w zajęciach wokalnych, a ci, którzy lubią grać na instrumenty, mogą rozwijać swoje umiejętności na kołku muzycznym – posiadamy studio muzyczne z instrumentami. Uczniowie, którzy interesują się fotografią, mogą rozwijać swoje zainteresowania w tej dziedzinie na zajęciach kółka fotograficznego.

Oprócz zajęć sportowych i artystycznych w szkole działają różnorodne koła przedmiotowe : matematyczne, polonistyczne, chemiczne, fizyczne, geograficzne, biologiczne, informatyczne, językowe, historyczne. Tam uczniowie zgłębiają tajniki w zakresie wiedzy z danego przedmiotu, realizują ciekawe projekty, przygotowują się do konkursów przedmiotowych i olimpiad.

Od kilkunastu lat realizujemy interdyscyplinarny projekt „Dni Kultury Narodu”, każdego roku poznajemy inny kraj, np. Chiny, Meksyk, Japonię, Hiszpanię, Rosję. Uczniowie poznają kulturę, obyczaje, kulinarne, literaturę, geografię, historię danego kraju.

Osiągnięcia

Szkoła może poszczycić się licznymi sukcesami uczniów w wielu dziedzinach. Uczniowie naszej szkoły uzyskują tytuły laureatów i finalistów w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. Nasi wybitni uczniowie – absolwenci tej szkoły widnieją w „Galerii Mistrzów w centralnej części budynku. Uczniowie klas trzecich od wielu lat osiągają wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego, które kształtują się na poziomie województwa, okręgu i kraju. W szkole propaguje się aktywność fizyczną i zdrowy styl życia, a nasi uczniowie odnoszą sukcesy w: piłce koszykowej, nożnej, sztafetowy biegacz przełajowy, lekkiej atletyce, unihokej oraz corocznie biorą udział: „Świebodzińskiej Dziesiątce”. Z pewnością ogromnymi sukcesami może pochwalić się nauczycielka zajęć artystycznych i plastyki, której uczniowie zajmują wysokie miejsca i wyróżnienia w konkursach lokalnych, ogólnopolskich (Elbląg, Częstochowa, Warszawa, Jelenia Góra, Lubniewice) i międzynarodowych (Chiny, Rosja, Bułgaria, Japonia, Meksyk). Uczniowie naszej szkoły chętnie pomagają innym, są organizatorami akcji charytatywnych:

  • „ Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”
  • Szlachetna paczka
  • Nakrętki dla Karola
  • Akcja „Anioł”
  • Góra grosza

Realizujemy programy prozdrowotne „Znajdź właściwe rozwiązanie, „Trzymaj formę” oraz posiadaczy certyfikat szkoły promującej zdrowie. Uczniowie naszej szkoły zajmują od kilku lat czołowe miejsca w Powiatowym Konkursie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej „Uratuj życie" oraz konkursie wiedzy o HIV i AIDS „Wiedza ratuje życie”.

Kontakty zagraniczne

Współpraca ze szkołą we Friesoythe (Niemcy)

W 2008 r. nasze gimnazjum podpisało umowę o współpracy i partnerskie z Henrich von Othylia Schule we Friesoythe.

Dzięki funduszu unijnemu z Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr każdego roku 15 uczniów naszej szkoły wraz z nauczycielami wyjeżdża do Friesoythe do swoich kolegów, tam mieszka u nich, poznaje system szkolnictwa niemieckiego, kulturę, zwyczaje, wspólnie poznają region, miasto , nawiązują przyjaźnie, które trwają wiele lat.

Potem następuje rewizyta, czyli uczniowie niemieccy odwiedzają nasze miasto i wspólnie z naszymi uczniami poznają obyczaje, ciekawe miejsca , realizują wspólne projekty.

Program wymiany międzynarodowej ze szkołą we Friesoythe wpływa na doskonalenie umiejętności naszych uczniów, motywuje ich do nauki, przybliża do kulturę niemiecką, daje możliwość kontaktu z rówieśnikami z licznych krajów, wzbogaca wiedzie o kraju sąsiada. 

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe