Systemowa obsługa rekrutacji
Świebodzin
Adres
Osiedle Łużyckie 30, 66-200 Świebodzin
Telefon
0 68 476 90 81
Fax
0 68 476 90 81
E-mail
ukrytyskarb5@wp.pl
Strona www
http://pp5swiebodzin.edupage.org
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Publiczne Przedszkole Nr 5
Opis
Nasze przedszkole jest placówką zapewniającą opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Tworzymy warunki umożliwiające dziecku osiągniecie „gotowości szkolnej”. Misja przedszkola brzmi: „Jesteśmy przedszkolem przyjaznym dziecku, każdy wychowanek jest indywidualnością, w której dostrzegamy "ukryty skarb". U nas każdy czuje się bezpiecznie". Celem działalności placówki jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym. Przedszkole pracuje w oparciu o program wychowawczo-dydaktyczny Wiesławy Żaby-Żabińskiej i Małgorzaty Kwaśniewskiej "Nasze przedszkole".. Placówka mieści się w budynku celowo wybudowanym i dostosowanym do potrzeb dzieci. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 r.ż. do 7 r.ż W roku szkolnym 2017/2018 będzie 186 dzieci w następujących grupach rodzinnych i jednorodnych.

Grupa I "Misie" - rodzinna - 4- 5- 6- latki,
Grupa II "Motyle" - rodzinna - 4-5-6- latki,
Grupa III "Pszczółki"- jednorodna - 6- latki,
Grupa IV "Wiewiórki" - jednorodna - 5 -latki,
Grupa V "Biedronki" - rodzinna - 3-4-5 - latki,
Grupa VI "Jeżyki" - rodzinna - integracyjna 4-5-6-7- latki,
Grupa VII "Żabki"- jednorodna - 3- latki,
Grupa VIII "Kotki"- rodzinna- 3-4-5 latki (oddział mieści się w SP 3).

Przedszkole zatrudnia 21 nauczycieli na pełnych etatach w tym 1 nauczyciel wspomagający, 1 logopedę na 14/20 etatu, 1 nauczyciel katechezy na 2/22 etatu,1 nauczyciel języka angielskiego na 7/25 etatu.
Kadra pedagogiczna posiada bardzo wysokie kwalifikacje zawodowe tzn. 5 nauczycieli dyplomowanych, 11 nauczycieli mianowanych , 4 nauczycieli kontraktowych i 1 nauczyciel stażysta.

Placówka zatrudnia również 13 pracowników administracyjno-obsługowych na pełnych etatach, 2 osoby pracują na umowę zlecenie - inspektor BHP oraz fizjoterapeutka.

Przedszkole jest wspaniale wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne. Posiada sprzęt do stymulacji polisensorycznej, pomoce do prowadzenia zajęć metodą Marii Montessori, programy do diagnozy i terapii mowy i języka (programy komputerowe), programy do diagnozy zaburzeń słuchu, wzroku i mowy u dzieci w wieku przedszkolnym. Placówka nasza dysponuje również programami multimedialnymi do pracy z czterema tablicami interaktywnymi, które mamy w naszym przedszkolu,
Przedszkole od stycznia 2009 roku prowadzi stronę internetową placówki, gdzie każdy rodzic na bieżąco może zobaczyć działania swojego dziecka w codziennym życiu przedszkola.
Chętnych dla pogłębienia wiedzy na temat pracy naszego przedszkola zapraszamy do odwiedzenia strony: http://pp5swiebodzin.edupage.org
Osiągnięcia
Przedszkole jest twórcą 8 innowacji pedagogicznych, które uzyskały wpis do rejestru w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. a są to:

1. Reorganizacja czasu i sposobu podawania posiłków.
2. Wprowadzenie dnia otwartych ofert edukacyjnych.
3. Badanie losów absolwentów.
4. Glottodydaktyczna metoda nauki czytania i pisania.
5. Adaptacja dzieci do przedszkola.
6. Organizacja odpoczynku dzieci w przedszkolu.
7. Tworzenie w przedszkolu grup rodzinnych.
8. Dzień podróży po krainie zabaw.

W roku 2008 nasze dzieci zajęły I miejsce w grupach kolędniczych w eliminacjach powiatowych i tym samym zakwalifikowały się do eliminacji wojewódzkich w Sulęcinie.

W roku 2010 zajęły I miejsce w konkursie powiatowym „Bezpieczna zerówka” i również wzięły udział w konkursie wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., gdzie uzyskały wyróżnienie.

Od wielu lat zajmują również I miejsca w Powiatowym Konkursie Piosenki Dziecięcej.

Przedszkole bierze również częsty udział w różnych akcjach charytatywnych na terenie kraju m.in. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, pomoc powodzianom w roku 2010, "Protezy za nakrętki" - pomoc Mikołajkowi, udział w akcji "Zbieraj makulaturę ratuj konie", w której w październiku 2012 r. została nam wręczona w Bibliotece Narodowej w Warszawie statuetka PEGAZA za najciekawiej przeprowadzone działania edukacyjne w ramach w/w akcji, w październiku 2013 roku została nam wręczona następna statuetka PEGAZA za współpracę i zaangażowanie największej liczby uczestników. W roku 2014 zdobyliśmy kolejną statuetkę PEGAZA za zajęcie III miejsca w ilości zebranej makulatury w ogólnopolskiej akcji Klubu Gaja "Zbieraj makulaturę ratuj konie".


17 października 2013 roku nasze przedszkole zajęło I miejsce w Olimpiadzie Sportowej Przedszkolaków.
Kolejne I miejsce zdobyliśmy w czerwcu 2014 roku w gminnych między-przedszkolnych zawodach sportowych, a 20 września 2014 roku zajęliśmy również I miejsce w zawodach sportowych "Świebodzińskiej Dziesiątki".

Jesienią 2014 roku nasze przedszkole zostało wybrane przez klub sportowy FALUBAZ z Zielonej Góry jako jedyne w mieście do prowadzenia zajęć sportowych Piłkarskiej Akademii "Falubaziki".
W czerwcu 2015r. ponownie zajęliśmy I miejsce w Olimpiadzie Sportowej Przedszkolaków.
W czerwcu 2016r. - jak zawsze zajęliśmy I miejsce w Olimpiadzie Sportowej Przedszkolaków.
2016r. to również rok w którym zajęliśmy I miejsce w konkursie wojewódzkim - plastycznym "Klimat się zmienia oto dlaczego".
Dodatkowe zajecia
1. Zajęcia korekcyjne
2. Religia
3. Zajęcia logopedyczne
4. Konsultacje indywidualne dla rodziców
5. 1 raz w miesiącu - Koncerty Lubuskiego Biura Koncertowego
6. Rytmika
7. J. angielski
8. Zajęcia fizjoterapeutyczne
Godziny otwarcia od
06:00
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika