Systemowa obsługa rekrutacji oświatowej
Świebodzin
Adres
Osiedle Łużyckie 30, 66-200 Świebodzin
Telefon
0 68 476 90 81
Fax
0 68 476 90 81
E-mail
ukrytyskarb5@wp.pl
Strona www
http://pp5swiebodzin.edupage.org
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Publiczne Przedszkole Nr 5
Opis
Nasze przedszkole jest placówką zapewniającą opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Tworzymy warunki umożliwiające dziecku osiągniecie „gotowości szkolnej”. Misja przedszkola brzmi: „Jesteśmy przedszkolem przyjaznym dziecku, każdy wychowanek jest indywidualnością, w której dostrzegamy "ukryty skarb". U nas każdy czuje się bezpiecznie". Celem działalności placówki jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym. Przedszkole pracuje w oparciu o program wychowawczo-dydaktyczny Wiesławy Żaby-Żabińskiej i Małgorzaty Kwaśniewskiej "Nasze przedszkole".. Placówka mieści się w budynku celowo wybudowanym i dostosowanym do potrzeb dzieci. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 r.ż. do 7 r.ż W roku szkolnym 2017/2018 będzie 186 dzieci w następujących grupach rodzinnych i jednorodnych.

Grupa I "Misie" - rodzinna - 4- 5- 6- latki,
Grupa II "Motyle" - rodzinna - 4-5-6- latki,
Grupa III "Pszczółki"- jednorodna - 6- latki,
Grupa IV "Wiewiórki" - jednorodna - 5 -latki,
Grupa V "Biedronki" - rodzinna - 3-4-5 - latki,
Grupa VI "Jeżyki" - rodzinna - integracyjna 4-5-6-7- latki,
Grupa VII "Żabki"- jednorodna - 3- latki,
Grupa VIII "Kotki"- rodzinna- 3-4-5 latki (oddział mieści się w SP 3).

Przedszkole zatrudnia 21 nauczycieli na pełnych etatach w tym 1 nauczyciel wspomagający, 1 logopedę na 14/20 etatu, 1 nauczyciel katechezy na 2/22 etatu,1 nauczyciel języka angielskiego na 7/25 etatu.
Kadra pedagogiczna posiada bardzo wysokie kwalifikacje zawodowe tzn. 5 nauczycieli dyplomowanych, 11 nauczycieli mianowanych , 4 nauczycieli kontraktowych i 1 nauczyciel stażysta.

Placówka zatrudnia również 13 pracowników administracyjno-obsługowych na pełnych etatach, 2 osoby pracują na umowę zlecenie - inspektor BHP oraz fizjoterapeutka.

Przedszkole jest wspaniale wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne. Posiada sprzęt do stymulacji polisensorycznej, pomoce do prowadzenia zajęć metodą Marii Montessori, programy do diagnozy i terapii mowy i języka (programy komputerowe), programy do diagnozy zaburzeń słuchu, wzroku i mowy u dzieci w wieku przedszkolnym. Placówka nasza dysponuje również programami multimedialnymi do pracy z czterema tablicami interaktywnymi, które mamy w naszym przedszkolu,
Przedszkole od stycznia 2009 roku prowadzi stronę internetową placówki, gdzie każdy rodzic na bieżąco może zobaczyć działania swojego dziecka w codziennym życiu przedszkola.
Chętnych dla pogłębienia wiedzy na temat pracy naszego przedszkola zapraszamy do odwiedzenia strony: http://pp5swiebodzin.edupage.org
Osiągnięcia
Przedszkole jest twórcą 8 innowacji pedagogicznych, które uzyskały wpis do rejestru w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. a są to:

1. Reorganizacja czasu i sposobu podawania posiłków.
2. Wprowadzenie dnia otwartych ofert edukacyjnych.
3. Badanie losów absolwentów.
4. Glottodydaktyczna metoda nauki czytania i pisania.
5. Adaptacja dzieci do przedszkola.
6. Organizacja odpoczynku dzieci w przedszkolu.
7. Tworzenie w przedszkolu grup rodzinnych.
8. Dzień podróży po krainie zabaw.

W roku 2008 nasze dzieci zajęły I miejsce w grupach kolędniczych w eliminacjach powiatowych i tym samym zakwalifikowały się do eliminacji wojewódzkich w Sulęcinie.

W roku 2010 zajęły I miejsce w konkursie powiatowym „Bezpieczna zerówka” i również wzięły udział w konkursie wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., gdzie uzyskały wyróżnienie.

Od wielu lat zajmują również I miejsca w Powiatowym Konkursie Piosenki Dziecięcej.

Przedszkole bierze również częsty udział w różnych akcjach charytatywnych na terenie kraju m.in. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, pomoc powodzianom w roku 2010, "Protezy za nakrętki" - pomoc Mikołajkowi, udział w akcji "Zbieraj makulaturę ratuj konie", w której w październiku 2012 r. została nam wręczona w Bibliotece Narodowej w Warszawie statuetka PEGAZA za najciekawiej przeprowadzone działania edukacyjne w ramach w/w akcji, w październiku 2013 roku została nam wręczona następna statuetka PEGAZA za współpracę i zaangażowanie największej liczby uczestników. W roku 2014 zdobyliśmy kolejną statuetkę PEGAZA za zajęcie III miejsca w ilości zebranej makulatury w ogólnopolskiej akcji Klubu Gaja "Zbieraj makulaturę ratuj konie".


17 października 2013 roku nasze przedszkole zajęło I miejsce w Olimpiadzie Sportowej Przedszkolaków.
Kolejne I miejsce zdobyliśmy w czerwcu 2014 roku w gminnych między-przedszkolnych zawodach sportowych, a 20 września 2014 roku zajęliśmy również I miejsce w zawodach sportowych "Świebodzińskiej Dziesiątki".

Jesienią 2014 roku nasze przedszkole zostało wybrane przez klub sportowy FALUBAZ z Zielonej Góry jako jedyne w mieście do prowadzenia zajęć sportowych Piłkarskiej Akademii "Falubaziki".
W czerwcu 2015r. ponownie zajęliśmy I miejsce w Olimpiadzie Sportowej Przedszkolaków.
W czerwcu 2016r. - jak zawsze zajęliśmy I miejsce w Olimpiadzie Sportowej Przedszkolaków.
2016r. to również rok w którym zajęliśmy I miejsce w konkursie wojewódzkim - plastycznym "Klimat się zmienia oto dlaczego".
Dodatkowe zajecia
1. Zajęcia korekcyjne
2. Religia
3. Zajęcia logopedyczne
4. Konsultacje indywidualne dla rodziców
5. 1 raz w miesiącu - Koncerty Lubuskiego Biura Koncertowego
6. Rytmika
7. J. angielski
8. Zajęcia fizjoterapeutyczne
Języki obce
Tak
Rytmika
Tak
Zajęcia sportowe
Nie
Zajęcia komputerowe
Nie
Kółko teatralne
Nie
Kółko plastyczne
Nie
Religia
Tak
Osobny budynek
Tak
Ogródek przedszkolny
Tak
Godziny otwarcia od
06:00