Systemowa obsługa rekrutacji
Świebodzin
Adres
Wałowa 20, 66-200 Świebodzin
Telefon
68 475 09 46, 684750947
Fax
68 475 09 46
E-mail
pczworka@vp.pl
Strona www
www.pp4.przedszkolowo.pl/
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Publiczne Przedszkole Nr 4 z Grupą Żłobkową
Opis
W naszym przedszkolu nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody wychowania. Dążymy do tego, by nasze przedszkole było placówką nowoczesną, przyjazną i innowacyjną. Zapewniamy dzieciom zróżnicowane i ciekawe pomoce dydaktyczne, by mogły w pełni rozwijać swoje zainteresowania i zdolności. Zachęcamy do działań metodami aktywnymi rozwijającymi zamiłowanie do samodzielnego poszukiwania rozwiązań a jednocześnie umożliwiającymi wszechstronny rozwój osobowości dziecka. Dążymy do wyrównywania szans edukacyjnych wszystkich dzieci uwzględniając w swoich działaniach potrzeby środowiska. Rozumiemy znaczenie współpracy z rodzicami, dlatego zachęcamy ich do współtworzenia naszej przedszkolnej społeczności, korzystając z ich doświadczeń, sugestii i uwag. Rozumiemy, iż dziecko rozwija się najlepiej w sytuacjach, gdy czuje się pewnie i bezpiecznie, dlatego w naszej placówce główny nacisk kładziemy na stworzenie ciepłej, rodzinnej atmosfery pełnej zrozumienia, akceptacji i stosunków partnerskich. Liczba miejsc- 95 w tym: grupa żłobkowa- 20 grupy przedszkolne- 75
Osiągnięcia
• Nasi wychowankowie cechują się wysokim poziomem przygotowania do nauki w szkole • Prowadzimy urozmaicone zajęcia wykorzystując innowacyjne metody dydaktyczne: Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, Ekspresji ruchowej Carla Orffa, Gimnastyki rytmicznej A. i M. Kniesów, Ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa von Labana, Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona, metodę pedagogiki zabawy, Bajkoterapię • Nasi wychowankowie biorą udział w różnorodnych konkursach , turniejach i akcjach zdobywając nagrody , wyróżnienia oraz dyplomy uczestnictwa : - konkursy plastyczne Akademii Misia Haribo- II miejsce, dyplomy uczestnicwa - Międzyprzedszkolne konkursy recytatorskie i muzyczne - wyróżnienia - Międzyprzedszkolne konkursy plastyczne - wyróżnienia - Wojewódzki Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczna zerówka” - Olimpiada Sportowa Przedszkolaków - Występy artystyczne przedszkolaków w akcji Motoserce, Motocykliści dzieciom - Jako przedszkole organizujemy konkursy w różnorodnej formie i o różnorodnej tematyce • Od wielu lat cyklicznie prezentujemy prace plastyczne naszych wychowanków i ich rodziców lokalnej społeczności organizując wystawy w centrum miasta , w budynku Urzędu Miasta, we współpracy z organem prowadzącym • Bierzemy udział w wielu akcjach charytatywnych, zarówno ogólnopolskich i lokalnych: „Góra grosza”, "Szlachetny Miś ", zbieramy nakrętki dla Luizy, pomagamy zwierzętom z "Azylu na Koziej", • Od lat bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” organizując spotkania czytelnicze ze środowiskiem rodzinnym pod hasłem „Poczytaj mi mamo- cała Polska czyta dzieciom” • Cyklicznie organizujemy spotkania edukacyjne z rodzicami prowadzone metodą warsztatową (warsztaty plastyczne), oraz zajęcia otwarte (zajęcia logopedyczne) • Realizujemy program edukacyjny i prozdrowotny:Akademia Aquafresh . Realizujemy zbiórkę baterii W programie Reba - oganizacja odzysku • Posiadamy certyfikaty „Kubusiowych Przyjaciół Natury”, certyfikaty Akademii Przedszkolaka w projektach- Zdrowo się odżywiamy, Edukacja ekologiczna w przedszkolu. • Współpracujemy ze Szkołą Podstawową Nr 2 i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym • Współpracujemy z Powiatową Komendą Policji w Świebodzinie oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie • Współpracujemy z Biblioteką Publiczną w Świebodzinie, bierzemy udział w spotkaniach autorskich, cyklicznych zajęciach bibliotecznych, feriach w bibliotece . Współpracujemy z Publicznym Przedszkolem Nr 1 w Świebodzinie • Realizujemy innowacje pedagogiczne : -"Wykorzystanie nowoczesnych form przekazu w celu zwiększenia możliwości stałego kontaktu i zachęcanie rodziców do współuczestniczenia w życiu placówki" -"Razem z mamą i tatą zaczaruję świat" -"Książka przyjacielem dziecka" -"Poczytaj mi mamo- cała Polska czyta dzieciom" -"Poznajemy środowisko lokalne- odwiedziny w zakładach pracy rodziców".
Dodatkowe zajecia
zajęcia logopedyczne, koncerty muzyczne, spektakle teatralne, zajęcia biblioteczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia z elementami socjoterapii.
Godziny otwarcia od
06:00
Personel
W naszym przedszkolu zatrudnionych jest 23 pracowników, w tym : 9 nauczycieli (6 nauczycieli wychowania przedszkolnego, 1 nauczyciel j. angielskiego, 1 logopeda, 1 katechetka ), 4 pracowników administracji, 8 pracowników obsługi, 2 opiekunki grupy żłobkowej. 0 0
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika