Systemowa obsługa rekrutacji oświatowej
Świebodzin
Adres
Wałowa 20, 66-200 Świebodzin
Telefon
68 475 09 46, 684750947
Fax
68 475 09 46
E-mail
pczworka@vp.pl
Strona www
www.pp4.przedszkolowo.pl/
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Publiczne Przedszkole Nr 4 z Grupą Żłobkową
Opis
W naszym przedszkolu nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody wychowania. Dążymy do tego, by nasze przedszkole było placówką nowoczesną, przyjazną i innowacyjną. Zapewniamy dzieciom zróżnicowane i ciekawe pomoce dydaktyczne, by mogły w pełni rozwijać swoje zainteresowania i zdolności. Zachęcamy do działań metodami aktywnymi rozwijającymi zamiłowanie do samodzielnego poszukiwania rozwiązań a jednocześnie umożliwiającymi wszechstronny rozwój osobowości dziecka. Dążymy do wyrównywania szans edukacyjnych wszystkich dzieci uwzględniając w swoich działaniach potrzeby środowiska. Rozumiemy znaczenie współpracy z rodzicami, dlatego zachęcamy ich do współtworzenia naszej przedszkolnej społeczności, korzystając z ich doświadczeń, sugestii i uwag. Rozumiemy, iż dziecko rozwija się najlepiej w sytuacjach, gdy czuje się pewnie i bezpiecznie, dlatego w naszej placówce główny nacisk kładziemy na stworzenie ciepłej, rodzinnej atmosfery pełnej zrozumienia, akceptacji i stosunków partnerskich. Liczba miejsc- 95 w tym: grupa żłobkowa- 20 grupy przedszkolne- 75
Osiągnięcia
• Nasi wychowankowie cechują się wysokim poziomem przygotowania do nauki w szkole • Prowadzimy urozmaicone zajęcia wykorzystując innowacyjne metody dydaktyczne: Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, Ekspresji ruchowej Carla Orffa, Gimnastyki rytmicznej A. i M. Kniesów, Ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa von Labana, Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona, metodę pedagogiki zabawy, Bajkoterapię • Nasi wychowankowie biorą udział w różnorodnych konkursach , turniejach i akcjach zdobywając nagrody , wyróżnienia oraz dyplomy uczestnictwa : - konkursy plastyczne Akademii Misia Haribo- II miejsce, dyplomy uczestnicwa - Międzyprzedszkolne konkursy recytatorskie i muzyczne - wyróżnienia - Międzyprzedszkolne konkursy plastyczne - wyróżnienia - Wojewódzki Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczna zerówka” - Olimpiada Sportowa Przedszkolaków - Występy artystyczne przedszkolaków w akcji Motoserce, Motocykliści dzieciom - Jako przedszkole organizujemy konkursy w różnorodnej formie i o różnorodnej tematyce • Od wielu lat cyklicznie prezentujemy prace plastyczne naszych wychowanków i ich rodziców lokalnej społeczności organizując wystawy w centrum miasta , w budynku Urzędu Miasta, we współpracy z organem prowadzącym • Bierzemy udział w wielu akcjach charytatywnych, zarówno ogólnopolskich i lokalnych: „Góra grosza”, "Szlachetny Miś ", zbieramy nakrętki dla Luizy, pomagamy zwierzętom z "Azylu na Koziej", • Od lat bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” organizując spotkania czytelnicze ze środowiskiem rodzinnym pod hasłem „Poczytaj mi mamo- cała Polska czyta dzieciom” • Cyklicznie organizujemy spotkania edukacyjne z rodzicami prowadzone metodą warsztatową (warsztaty plastyczne), oraz zajęcia otwarte (zajęcia logopedyczne) • Realizujemy program edukacyjny i prozdrowotny:Akademia Aquafresh . Realizujemy zbiórkę baterii W programie Reba - oganizacja odzysku • Posiadamy certyfikaty „Kubusiowych Przyjaciół Natury”, certyfikaty Akademii Przedszkolaka w projektach- Zdrowo się odżywiamy, Edukacja ekologiczna w przedszkolu. • Współpracujemy ze Szkołą Podstawową Nr 2 i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym • Współpracujemy z Powiatową Komendą Policji w Świebodzinie oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie • Współpracujemy z Biblioteką Publiczną w Świebodzinie, bierzemy udział w spotkaniach autorskich, cyklicznych zajęciach bibliotecznych, feriach w bibliotece . Współpracujemy z Publicznym Przedszkolem Nr 1 w Świebodzinie • Realizujemy innowacje pedagogiczne : -"Wykorzystanie nowoczesnych form przekazu w celu zwiększenia możliwości stałego kontaktu i zachęcanie rodziców do współuczestniczenia w życiu placówki" -"Razem z mamą i tatą zaczaruję świat" -"Książka przyjacielem dziecka" -"Poczytaj mi mamo- cała Polska czyta dzieciom" -"Poznajemy środowisko lokalne- odwiedziny w zakładach pracy rodziców".
Dodatkowe zajecia
zajęcia logopedyczne, koncerty muzyczne, spektakle teatralne, zajęcia biblioteczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia z elementami socjoterapii.
Języki obce
Tak
Rytmika
Tak
Zajęcia sportowe
Nie
Zajęcia komputerowe
Nie
Kółko teatralne
Nie
Kółko plastyczne
Nie
Religia
Tak
Osobny budynek
Nie
Ogródek przedszkolny
Tak
Godziny otwarcia od
06:00
Personel
W naszym przedszkolu zatrudnionych jest 23 pracowników, w tym : 9 nauczycieli (6 nauczycieli wychowania przedszkolnego, 1 nauczyciel j. angielskiego, 1 logopeda, 1 katechetka ), 4 pracowników administracji, 8 pracowników obsługi, 2 opiekunki grupy żłobkowej. 0 0