Systemowa obsługa rekrutacji oświatowej
Świebodzin
Adres
Zachodnia 2, 66-200 Świebodzin
Telefon
68 47 50 944
Fax
68 47 50 944
E-mail
barpil1@wp.pl
Strona www
http://www.przedszkole3.edupage.org
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Publiczne Przedszkole Nr 3
Opis
Publiczne Przedszkole nr 3 im. Czesława Janczarskiego w Świebodzinie mieści się w zabytkowym budynku. Swoją działalność edukacyjną prowadzi ponad sześćdziesiąt lat, bo już od roku 1951. W okazałym obiekcie mieści się osiem sal zabaw dla dzieci. Sale są przestrzenne, kolorowe, estetycznie urządzone. Wyposażone są w odpowiedni sprzęt, meble i pomoce dydaktyczne dostosowane do wzrostu i wieku dzieci. Przedszkole posiada bogatą bazę dydaktyczną, która uwzględnia potrzeby rozwojowe każdego dziecka, sprzyja stymulowaniu różnych form aktywności poznawczej, zainteresowań i uzdolnień dzieci. W pobliżu sal znajdują się nowoczesne i funkcjonalne łazienki i toalety dla dzieci. Posiłki są spożywane na jednej, wspólnej dla wszystkich grup stołówce przedszkolnej. Obok stołówki znajduje się zaplecze kuchenne. W obiekcie są pomieszczenia z przeznaczeniem na szatnię dla dzieci. Do przedszkola przylega zielony, bardzo przestrzenny plac zabaw wyposażony w piaskownice i ekologiczny sprzęt z przeznaczeniem do zabaw ruchowych dzieci. Całość jest ogrodzona i zabezpieczona w granicach prawa  przed ruchem pojazdów, co sprzyja zapewnieniu przedszkolakom bezpiecznych warunków przebywania na terenie placówki. 
W przedszkolu jest osiem grup przedszkolnych, do których łącznie uczęszcza 182 dzieci w wieku od 3 lat do 6-go roku życia. W przedszkolu funkcjonują dwie grupy dzieci 3-letnich, jedna grupa 4-latków, jedna grupa dzieci 5 - letnich,  jedna grupa dzieci 6-letnich i trzy grupy mieszane. Na obecną chwilę przedszkole zatrudnia 15 czynnych pedagogów,  a kolejnych 14 osób – to pracownicy administracji i obsługi przedszkola. Zdecydowana większość nauczycieli legitymuje się wyższym wykształceniem. Wszyscy pedagodzy mają przygotowanie pedagogiczne. To doświadczone grono fachowców.
W naszym przedszkolu dziecko:
 • Ma możliwość wszechstronnego rozwoju,
 • Rozwija własną aktywność twórczą,
 • Zdobywa wiedzę i umiejętności na miarę swoich możliwości psychofizycznych dzięki stosowanym w przedszkolu aktywnym metodom pracy z dzieckiem,
 • Zna i stosuje zasady i reguły obowiązujące w zespole, grupie przedszkolnej,
 • Chętnie  pomaga innym,
 • Zawsze czuje się bezpieczne i jest zdrowe,
 • Aktywnie uczestniczy w życiu społeczności przedszkolnej i lokalnej,
 • Otrzymuje pomoc i wsparcie dorosłych.

Wizja dziecka w Publicznym Przedszkolu nr 3 im. Cz. Janczarskiego w Świebodzinie 

sylwetka absolwenta naszego przedszkola

Nasze dziecko w sferze rozwoju intelektualnego:
 • Posiada wiedzę i umiejętności określone programem wychowania przedszkolnego w stopniu, w jakim pozwalają jego zdolności i predyspozycje;
 • Posiadło umiejętności uczenia się;
 • Umie poznawać siebie, swoje możliwości fizyczne i psychiczne oraz wykorzystuje je do samorealizacji (kim jestem, jaki jestem);
 • Posiada wiarę we własne siły;
 • Zna własne otoczenie i świat przyrody.
Nasze dziecko w sferze rozwoju duchowo-emocjonalnego:
 • Potrafi poznać samego siebie (wyrażać własne uczucia);
 • Zna świat wartości moralnych zasad (etycznych).

Nasze dziecko w sferze rozwoju moralno-społecznego:

 • Umie być tolerancyjne;
 • Umie współdziałać w zespole, podejmować pracę grupową;
 • Zna wartości życia ekologicznego.

Nasze dziecko w sferze rozwoju fizycznego:

 • Osiągnęło sprawność stosownie do swoich możliwości;
 • Zna funkcjonowanie swojego organizmu;
 • Umie troszczyć się o swoje zdrowie poprzez higieniczne nawyki (ruch, odżywianie, higiena osobista);
 • Jest śmiałe w swobodnej ekspresji plastycznej, ruchowej, muzycznej.

Rozwój Publicznego Przedszkola nr 3 w Świebodzinie, będzie możliwy dzięki  wprowadzeniu w placówce następującej strategii działań:

 1. Dbałość o wszechstronny rozwój dziecka, likwidowanie trudności rozwojowych tkwiących w dziecku, sprawną pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Inspirowanie nauczycieli do twórczego, nowatorskiego stylu pracy.
 3. Integracja przedszkola w bliższym i dalszym środowisku lokalnym.
 4. Skuteczne zarządzanie przedszkolem.
Osiągnięcia
Osiągnięciem przedszkola jest: wszechstronny rozwój dziecka, aktywna współpraca z bliższym i dalszym środowiskiem przedszkola, wspomaganie rodziców w procesie wychowania, wieloaspektowy zakres współpracy z rodzicami naszych dzieci, poprawa bazy dydaktycznej i wyposażenia przedszkola, poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny, współpraca z partnerskim przedszkolem w Neuenhagen (Niemcy), udział w przedsięwzięciach edukacyjnych i działaniach charytatywnych na rzecz dzieci, ludności naszego miasta oraz różnych instytucji i organizacji społecznych, uczestniczenie w konkursach organizowanych przez instytucje zewnętrzne i osiąganie na tym polu sukcesów w postaci zajmowania wiodących miejsc, otrzymanie wyróżnienia i dyplomów np. w Konkursie plastycznym PCK, w Turnieju pn. Bezpieczna zerówka, międzynarodowym konkursie plastycznym "Mama, Tata i Ja", II miejsce w konkursie fotograficznym "Pocztówka z mojego miasta",udział w programach i przedsięwzięciach tj. Ogólnopolski Program Aquafresh, w tym konkurs plastyczny, Program Święto Drzewa, Światowy Dzień Pluszowego Misia, Przedsięwzięcie Góra Grosza, Program Kubusiowi Przyjaciele Natury, Program Czyste Powietrze Wokół Nas, inne, aktywna współpraca ze środowiskiem lokalnym w tym: Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie, Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie, Świebodziński Dom Kultury, Urząd Miejski w Świebodzinie, Nadleśnictwo w Świebodzinie, Biblioteka Publiczna w Świebodzinie, Polski Czerwony Krzyż Zarząd Lokalny w Zielonej Górze, Polski Czerwony Krzyż Oddział Lokalny w Świebodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzinie, Publiczna Szkoła Podstawowa nr2,Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Świebodzinie, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Świebodzinie, Publiczne Przedszkole nr 6, nr 7, nr 4 w Świebodzinie, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Świebodzinie, Przedszkole w czerwcu w roku 2014 uzyskało tytuł "Bezpiecznego Przedszkola" w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Przedszkole - Bezpieczne Dziecko. Przedszkole bierze udział w projekcie "Dzieciństwo bez próchnicy".
Dodatkowe zajecia
Zajęcia logopedyczne,zajęcia specjalistyczne,spektakle teatralne,koncerty.
Języki obce
Tak
Rytmika
Tak
Zajęcia sportowe
Nie
Zajęcia komputerowe
Nie
Kółko teatralne
Nie
Kółko plastyczne
Tak
Religia
Tak
Osobny budynek
Tak
Ogródek przedszkolny
Tak
Godziny otwarcia od
06:00
Historia
Publiczne Przedszkole nr 3 im. Czesława Janczarskiego w Świebodzinie mieści się w zabytkowym budynku. Swoją działalność edukacyjną prowadzi ponad sześćdziesiąt lat, bo już od roku 1951.
Personel
Ogólna liczba personelu pedagogicznego przedszkola: 15 pedagogów czynnych zawodowo. Wszyscy nauczyciele legitymują się przygotowaniem pedagogicznym, a 12 nauczycieli posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Ogólna liczba personelu administracji i obsługi przedszkola: 14 osób
Koła zainteresowań
Kółko plastyyczne
Kontakty zagraniczne
Partnerskie przedszkole Wilhelm Busch w Neuenhagen bei Berlin. Współpraca trwa ponad 10 lat.