Systemowa obsługa rekrutacji
Świebodzin
Adres
Zachodnia 2, 66-200 Świebodzin
Telefon
68 47 50 944
Fax
68 47 50 944
E-mail
barpil1@wp.pl
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Publiczne Przedszkole Nr 3
Osiągnięcia
Osiągnięciem przedszkola jest: wszechstronny rozwój dziecka, aktywna współpraca z bliższym i dalszym środowiskiem przedszkola, wspomaganie rodziców w procesie wychowania, wieloaspektowy zakres współpracy z rodzicami naszych dzieci, poprawa bazy dydaktycznej i wyposażenia przedszkola, poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny, współpraca z partnerskim przedszkolem w Neuenhagen (Niemcy), udział w przedsięwzięciach edukacyjnych i działaniach charytatywnych na rzecz dzieci, ludności naszego miasta oraz różnych instytucji i organizacji społecznych, uczestniczenie w konkursach organizowanych przez instytucje zewnętrzne i osiąganie na tym polu sukcesów w postaci zajmowania wiodących miejsc, otrzymanie wyróżnienia i dyplomów np. w Konkursie plastycznym PCK, w Turnieju pn. Bezpieczna zerówka, międzynarodowym konkursie plastycznym "Mama, Tata i Ja", II miejsce w konkursie fotograficznym "Pocztówka z mojego miasta",udział w programach i przedsięwzięciach tj. Ogólnopolski Program Aquafresh, w tym konkurs plastyczny, Program Święto Drzewa, Światowy Dzień Pluszowego Misia, Przedsięwzięcie Góra Grosza, Program Kubusiowi Przyjaciele Natury, Program Czyste Powietrze Wokół Nas, inne, aktywna współpraca ze środowiskiem lokalnym w tym: Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie, Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie, Świebodziński Dom Kultury, Urząd Miejski w Świebodzinie, Nadleśnictwo w Świebodzinie, Biblioteka Publiczna w Świebodzinie, Polski Czerwony Krzyż Zarząd Lokalny w Zielonej Górze, Polski Czerwony Krzyż Oddział Lokalny w Świebodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzinie, Publiczna Szkoła Podstawowa nr2,Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Świebodzinie, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Świebodzinie, Publiczne Przedszkole nr 6, nr 7, nr 4 w Świebodzinie, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Świebodzinie, Przedszkole w czerwcu w roku 2014 uzyskało tytuł "Bezpiecznego Przedszkola" w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Przedszkole - Bezpieczne Dziecko. Przedszkole bierze udział w projekcie "Dzieciństwo bez próchnicy".
Dodatkowe zajecia
Zajęcia logopedyczne,zajęcia specjalistyczne,spektakle teatralne,koncerty.
Godziny otwarcia od
06:00
Historia
Publiczne Przedszkole nr 3 im. Czesława Janczarskiego w Świebodzinie mieści się w zabytkowym budynku. Swoją działalność edukacyjną prowadzi ponad sześćdziesiąt lat, bo już od roku 1951.
Personel
Ogólna liczba personelu pedagogicznego przedszkola: 15 pedagogów czynnych zawodowo. Wszyscy nauczyciele legitymują się przygotowaniem pedagogicznym, a 12 nauczycieli posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Ogólna liczba personelu administracji i obsługi przedszkola: 14 osób
Koła zainteresowań
Kółko plastyyczne
Kontakty zagraniczne
Partnerskie przedszkole Wilhelm Busch w Neuenhagen bei Berlin. Współpraca trwa ponad 10 lat.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika