Systemowa obsługa rekrutacji
Świebodzin
Adres
Zachodnia 74a, 66-200 Świebodzin
Telefon
684 750 981
Fax
684 750 981
E-mail
sp7swiebodzin@wp.pl
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Janusza Korczaka w Świebodzinie
Osiągnięcia
• Oddział przedszkolny przy PSP7 cieszy się dobrą opinią w środowisku lokalnym i wysokim poziomem zadowolenia ze współpracy rodziców z personelem placówki. • Stwarza miłą, przyjazną, rodzinną i domową atmosferę dla swoich wychowanków. • W kameralnej atmosferze rozwijana jest aktywność dziecka, która prowadzi do rozwoju jego mocnych stron, samodzielności w samoobsłudze, gotowości do podejmowania inicjatyw, umiejętności radzenia sobie z problemami, gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej i życia w społeczeństwie. • Placówka tworzy coraz lepsze warunki dla wszechstronnego rozwoju wszystkich wychowanków
Godziny otwarcia od
07:45
Godziny otwarcia uwagi
W szkole obecnie działa jeden oddział przedszkolny. Grupa pracuje zamiennie w godz. 7.45 - 12.45 lub 7.45 - 13.30. Godziny pobytu dziecka w przedszkolu wydłużają się w dni, w których odbywają się zajęcia dodatkowe. (religia, język obcy)
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia