Systemowa obsługa rekrutacji oświatowej
Świebodzin
Adres
Gen.Świerczewskiego 74a, 66-200 Świebodzin
Telefon
684 750 981
Fax
684 750 981
E-mail
sp7swiebodzin@wp.pl
Strona www
http://www.psp7.swiebodzin.pl
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7
Opis
Nasze motto : „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” /J. Korczak - patron naszej szkoły/ Oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Janusza Korczaka w Świebodzinie jest placówką publiczną. Prowadzi nauczanie i wychowanie w zakresie wspierania rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem działań twórczych nastawionych na rozwój aktywności artystycznych oraz promocji zdrowia. Posiada certyfikat programu społecznego „Szkoła bez przemocy” Organizuje różne formy współpracy z rodziną, które cieszą się dużą popularnością. Dzieci i rodzice mają możliwość kontaktu ze specjalistami (pedagog, logopeda, pielęgniarka). Na miejscu znajduje się centrum informacji dla nauczycieli i rodziców, udostępniające fachową literaturę i internet. Placówka posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która systematycznie uzupełnia i podnosi swoje kwalifikacje oraz stopnie awansu zawodowego. Nauczyciele posiadają dodatkowe umiejętności w zakresie terapii, tańca, edukacji wczesnoszkolnej i muzyki. Nasze przedszkole znajduje się w całkowicie dostosowanym do potrzeb dzieci budynku. Sala jest kolorowa, słoneczna i bogato wyposażona w mebelki, zabawki i pomoce dydaktyczne posiadające atest bezpieczeństwa, sprzęt audiowizualny i komputer z licznymi programami edukacyjnymi. Dzieci do swojej dyspozycji mają piękny, bezpieczny plac zabaw, salę gimnastyczną połączoną bezpośrednio z salą zabaw oraz szatnię z szafeczką dla każdego dziecka. Rodzicom pracującym pomagamy udostępniając w godz. od 7.00 - 16.00 świetlicę szkolną ( dla dojeżdżających), w której dziecko ma do dyspozycji salę zabaw z zabawkami rozwijającymi mała i dużą motorykę Stworzyliśmy prawdziwie domową, rodzinną atmosferę. Dzieci są radosne, chętnie uczęszczają do przedszkola, gdzie uczą się bawiąc. Jednym z naszych zadań jest przedłużenie dzieciom spokojnego i radosnego dzieciństwa, co robimy z wielką satysfakcją i zaangażowaniem. Częste odwiedziny szkoły, kontakty z uczniami, udział we wspólnych imprezach, zajęcia w bibliotece szkolnej powodują, że pójście do I klasy odbywa się bezstresowo.
Osiągnięcia
• Oddział przedszkolny przy PSP7 cieszy się dobrą opinią w środowisku lokalnym i wysokim poziomem zadowolenia ze współpracy rodziców z personelem placówki. • Stwarza miłą, przyjazną, rodzinną i domową atmosferę dla swoich wychowanków. • W kameralnej atmosferze rozwijana jest aktywność dziecka, która prowadzi do rozwoju jego mocnych stron, samodzielności w samoobsłudze, gotowości do podejmowania inicjatyw, umiejętności radzenia sobie z problemami, gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej i życia w społeczeństwie. • Placówka tworzy coraz lepsze warunki dla wszechstronnego rozwoju wszystkich wychowanków
Języki obce
Tak
Rytmika
Nie
Zajęcia sportowe
Nie
Zajęcia komputerowe
Nie
Kółko teatralne
Nie
Kółko plastyczne
Tak
Religia
Tak
Osobny budynek
Tak
Ogródek przedszkolny
Tak
Godziny otwarcia od
07:45
Godziny otwarcia uwagi
W szkole obecnie działa jeden oddział przedszkolny. Grupa pracuje zamiennie w godz. 7.45 - 12.45 lub 7.45 - 13.30. Godziny pobytu dziecka w przedszkolu wydłużają się w dni, w których odbywają się zajęcia dodatkowe. (religia, język obcy)