Systemowa obsługa rekrutacji
Świebodzin
Adres
os. Łużyckie 28, 66-200 Świebodzin
Telefon
68 475 22 75
Fax
68 475 22 75
E-mail
sp6swiebodzin@wp.pl
Strona www
http://psp6swiebodzin.com.pl
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Świebodzinie
Opis
Obecnie w szkole funkcjonuje oddział przedszkolny, do którego uczęszcza 25 dzieci. Motto szkoły brzmi: "Uczeń potrafi myśleć za siebie i działać samodzielnie - bo to jest jego życie. Potrafi myśleć i działać z innymi - bo żyje wśród innych." Kadrę szkoły tworzą dobrze przygotowani nauczyciele z wysokimi kwalifikacjami i bogatym doświadczeniem pedagogicznym, świadomych zróżnicowanych potrzeb dzieci, przestrzegających zasad etyki zawodowej. Wspierają ich zaangażowani i sumienni pracownicy obsługi. Nauczyciele z przekonaniem w pracy z dziećmi stosują od dawna sprawdzone, ale też i najnowsze metody nauczania. Staramy się ukierunkować nasze oddziaływania wychowawcze ustalając priorytety, którymi dla nas są: - umiejetne i twórcze życia w rodzinie, grupie koleżeńskiej, w społeczeństwie, - poznanie i stosowanie zachowań służących szeroko pojętemu zdrowiu własnemu i bliskich ludzi, - stosowanie i propagowanie postaw proekologicznych. W pracy z dziećmi wspierają nauczycieli pedagodzy szkolni, logopeda oraz specjaliści terapii i rewalidacji. Szkoła skutecznie współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, sądem rodzinnym oraz licznymi instytucjami wspomagającymi. Wykwalifikowana kadra dba o budowanie dobrych relacji i więzi między dziećmi oraz odpowiedni poziom oferowanych zajęć umożliwiając właściwy rozwój. Dużo uwagi poświęca się kontaktom z rodzicami, którzy chętnie i licznie współpracują ze szkołą. Poprzez właściwy dobór zajęć dbamy o w miarę najpełniejszy rozwój każdego dziecka. Nasi podopieczni mają możliwość uczestniczenia nie tylko w ciekawych zajęciach, ale także w różnych konkursach i projektach. Zdobyte w nich nagrody i wyróżnienia motywują do aktywności i umożliwiają solidne przygotowanie do podjęcia nauki w gimnazjum. Budynek szkoły jest bezpieczny, wyposażony w system monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego. Bezpieczeństwo dzieci w placówce wzmocnił system kontroli wejść i wyjść do i ze szkoły.Ponad 96% rodziców naszych uczniów wyraża zadowolenie z jego wprowadzenia. Do dyspozycji naszych uczniów mamy bogato wyposażone miejsce zabaw oraz plac zabaw. Kuchnia szkolna umożliwia skorzystanie z obiadów. O zdrowie i bezpieczeństwo dba też pielęgniarka szkolna obecna w szkole codziennie.Prowadzi program profilaktyki prozdrowotnej i edukuje uczniów w zakresie ochrony zdrowia. Szkoła organizuje dowóz uczniów dojeżdżających, zamieszkałych w obwodzie. Szkoła jest otwarta na współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Dużym zainteresowaniem i uznaniem cieszą się liczne imprezy i akcje organizowane przez szkołę we współpracy z rodzicami - festyn szkolny F6 - Forma na szóstkę, kiermasze świąteczne Dzień Patrona Szkoły. Prężnie i z zaangażowaniem działająca Rada Rodziców od kilku lat organizuje coroczny Bal Charytatywny. Nasza szkoła w ciągu ostatnich lat rozwija się bardzo prężnie, jej ranga w środowisku lokalnym systematycznie wzrasta. Wielu mieszkańców południowej części Świebodzina jest z nią związanych szczególnymi emocjami, gdyż kolejne pokolenia są absolwentami "szóstki".
Osiągnięcia
Dzieci, które rozpoczynały naukę w wieku sześciu lat były w naszej szkole zawsze. Od pięciu lat ich liczba systematycznie rośnie. W roku szkolnym 2015/2016 uczniami szkoły zostało 135 dzieci sześcioletnich. Szkoła jest bardzo dobrze przygotowana do pracy z dziećmi 6 - letnimi. Sale lekcyjne są przytulne, kolorowe, dobrze wyposażone. Dzieci mogą korzystać z miejsca zabaw i sal do ćwiczeń ruchowych i korekcyjnych. Najmłodsi uczniowie korzystają z wyremontowanej dużej sali gimnastycznej z bezpieczną nawierzchnią, a także z przyszkolnego placu zabaw. W każdej klasie wydzielona jest część lekcyjna i rekreacyjną, część zajęć prowadzona jest w formie zabawy, na "dywanie". Dzieci nie siedzą ciągle w ławkach. Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej są przygotowane do pracy z dziećmi sześcioletnimi, mają duże doświadczenie w stosowaniu metod nauczania dostosowanych do wieku i możliwości uczniów. Prowadzone są z uczniami kąciki tematyczne np.: przyrodnicze, czytelnicze,sportowe, muzyczne, które wspierają rozwój zdolności i zainteresowań dzieci. Duży, bezpieczny teren wokół szkoły sprzyja organizowaniu zajęć na świeżym powietrzu, w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Sześciolatki uczące się w naszej szkole już w pierwszej klasie osiągają znaczace sukcesy - rokrocznie w konkursie organizowanym przez MEN "Mam 6 lat. Chcę poznawać świat - idę do szkoły" nasi 6 -letni uczniowie uzyskiwali wyróznienia i nagrody na szczeblu wojewódzkim.
Dodatkowe zajecia
koncerty filharmoniczne
Godziny otwarcia od
08:30
Historia
Szkoła powstała w 1986 roku - od września 2016 r. rozpoczynamy 31 rok pracy.
Kontakty zagraniczne
Nauczyciele wykorzystują program eTwinning oraz możliwości mediów cyfrowych, które stają się skutecznym i efektywnym narzędziem w nauczaniu języka obcego, poznawaniu przyrody, geografii i kultury innych krajów a także w nawiązywaniu kontaków z rówieśnikami z innych krajów Europy.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika