Systemowa obsługa rekrutacji oświatowej
Świebodzin
Adres
os. Łużyckie 28, 66-200 Świebodzin
Telefon
68 475 22 75
Fax
68 475 22 75
E-mail
sp6swiebodzin@wp.pl
Strona www
http://psp6swiebodzin.com.pl
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6
Opis
Obecnie w szkole funkcjonuje oddział przedszkolny, do którego uczęszcza 25 dzieci. Motto szkoły brzmi: "Uczeń potrafi myśleć za siebie i działać samodzielnie - bo to jest jego życie. Potrafi myśleć i działać z innymi - bo żyje wśród innych." Kadrę szkoły tworzą dobrze przygotowani nauczyciele z wysokimi kwalifikacjami i bogatym doświadczeniem pedagogicznym, świadomych zróżnicowanych potrzeb dzieci, przestrzegających zasad etyki zawodowej. Wspierają ich zaangażowani i sumienni pracownicy obsługi. Nauczyciele z przekonaniem w pracy z dziećmi stosują od dawna sprawdzone, ale też i najnowsze metody nauczania. Staramy się ukierunkować nasze oddziaływania wychowawcze ustalając priorytety, którymi dla nas są: - umiejetne i twórcze życia w rodzinie, grupie koleżeńskiej, w społeczeństwie, - poznanie i stosowanie zachowań służących szeroko pojętemu zdrowiu własnemu i bliskich ludzi, - stosowanie i propagowanie postaw proekologicznych. W pracy z dziećmi wspierają nauczycieli pedagodzy szkolni, logopeda oraz specjaliści terapii i rewalidacji. Szkoła skutecznie współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, sądem rodzinnym oraz licznymi instytucjami wspomagającymi. Wykwalifikowana kadra dba o budowanie dobrych relacji i więzi między dziećmi oraz odpowiedni poziom oferowanych zajęć umożliwiając właściwy rozwój. Dużo uwagi poświęca się kontaktom z rodzicami, którzy chętnie i licznie współpracują ze szkołą. Poprzez właściwy dobór zajęć dbamy o w miarę najpełniejszy rozwój każdego dziecka. Nasi podopieczni mają możliwość uczestniczenia nie tylko w ciekawych zajęciach, ale także w różnych konkursach i projektach. Zdobyte w nich nagrody i wyróżnienia motywują do aktywności i umożliwiają solidne przygotowanie do podjęcia nauki w gimnazjum. Budynek szkoły jest bezpieczny, wyposażony w system monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego. Bezpieczeństwo dzieci w placówce wzmocnił system kontroli wejść i wyjść do i ze szkoły.Ponad 96% rodziców naszych uczniów wyraża zadowolenie z jego wprowadzenia. Do dyspozycji naszych uczniów mamy bogato wyposażone miejsce zabaw oraz plac zabaw. Kuchnia szkolna umożliwia skorzystanie z obiadów. O zdrowie i bezpieczeństwo dba też pielęgniarka szkolna obecna w szkole codziennie.Prowadzi program profilaktyki prozdrowotnej i edukuje uczniów w zakresie ochrony zdrowia. Szkoła organizuje dowóz uczniów dojeżdżających, zamieszkałych w obwodzie. Szkoła jest otwarta na współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Dużym zainteresowaniem i uznaniem cieszą się liczne imprezy i akcje organizowane przez szkołę we współpracy z rodzicami - festyn szkolny F6 - Forma na szóstkę, kiermasze świąteczne Dzień Patrona Szkoły. Prężnie i z zaangażowaniem działająca Rada Rodziców od kilku lat organizuje coroczny Bal Charytatywny. Nasza szkoła w ciągu ostatnich lat rozwija się bardzo prężnie, jej ranga w środowisku lokalnym systematycznie wzrasta. Wielu mieszkańców południowej części Świebodzina jest z nią związanych szczególnymi emocjami, gdyż kolejne pokolenia są absolwentami "szóstki".
Osiągnięcia
Dzieci, które rozpoczynały naukę w wieku sześciu lat były w naszej szkole zawsze. Od pięciu lat ich liczba systematycznie rośnie. W roku szkolnym 2015/2016 uczniami szkoły zostało 135 dzieci sześcioletnich. Szkoła jest bardzo dobrze przygotowana do pracy z dziećmi 6 - letnimi. Sale lekcyjne są przytulne, kolorowe, dobrze wyposażone. Dzieci mogą korzystać z miejsca zabaw i sal do ćwiczeń ruchowych i korekcyjnych. Najmłodsi uczniowie korzystają z wyremontowanej dużej sali gimnastycznej z bezpieczną nawierzchnią, a także z przyszkolnego placu zabaw. W każdej klasie wydzielona jest część lekcyjna i rekreacyjną, część zajęć prowadzona jest w formie zabawy, na "dywanie". Dzieci nie siedzą ciągle w ławkach. Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej są przygotowane do pracy z dziećmi sześcioletnimi, mają duże doświadczenie w stosowaniu metod nauczania dostosowanych do wieku i możliwości uczniów. Prowadzone są z uczniami kąciki tematyczne np.: przyrodnicze, czytelnicze,sportowe, muzyczne, które wspierają rozwój zdolności i zainteresowań dzieci. Duży, bezpieczny teren wokół szkoły sprzyja organizowaniu zajęć na świeżym powietrzu, w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Sześciolatki uczące się w naszej szkole już w pierwszej klasie osiągają znaczace sukcesy - rokrocznie w konkursie organizowanym przez MEN "Mam 6 lat. Chcę poznawać świat - idę do szkoły" nasi 6 -letni uczniowie uzyskiwali wyróznienia i nagrody na szczeblu wojewódzkim.
Dodatkowe zajecia
koncerty filharmoniczne
Języki obce
Tak
Rytmika
Tak
Zajęcia sportowe
Nie
Zajęcia komputerowe
Nie
Kółko teatralne
Nie
Kółko plastyczne
Tak
Religia
Tak
Osobny budynek
Nie
Ogródek przedszkolny
Tak
Godziny otwarcia od
08:30
Historia
Szkoła powstała w 1986 roku - od września 2016 r. rozpoczynamy 31 rok pracy.
Kontakty zagraniczne
Nauczyciele wykorzystują program eTwinning oraz możliwości mediów cyfrowych, które stają się skutecznym i efektywnym narzędziem w nauczaniu języka obcego, poznawaniu przyrody, geografii i kultury innych krajów a także w nawiązywaniu kontaków z rówieśnikami z innych krajów Europy.